fbpx
_ K P Š

Kolik stojí solární kolektory pro ohřev vody a vytápění? A kolik ušetříte?

Energii ze slunce je možné využít pro výrobu elektrické energie i tepla. Elektřinu vyrábí fotovoltaické panely, zatímco teplo, které lze využít k přitápění nebo k ohřevu vody, solární kolektory.

Na trhu se objevuje několik typů slunečních kolektorů lišících se nejen v provedení a účinnosti ale samozřejmě také v ceně. Můžeme se setkat s těmito typy solárních kolektorů:

  • ploché deskové (cenově nejvýhodnější, v zimě je ale jejich účinnost minimální, jsou k ohřevu vody),
  • deskové vakuové (zisk tepla i při inimální slunečním svitu, nevýhodou je vyšší pořizovací cena)
  • trubicoé vakuové (vhodné pro vytápění budov, méně vhodné k ohřevu vody).

Při rozhodování jaký typ kolektoru zvolit, je nutné si ujasnit, co a kdy chceme ohřívat.

Reklama

Účinnost solárních kolektorů

Při výběru solárních kolektorů je nejdůležitější jejich účinnost (schopnost využívat sluneční energii a přeměnit ji na teplo). Účinnost solárních kolektorů se pohybuje v rozmezí 60–95 % při průměrném ročním osvitu, který je v ČR cca 1 000 kWh/m2. Z 1 msolárního pole lze získat 600–950 kWh. Celkový energetický zisk ze soustavy bez sezónního zásobníku je však často mnohem nižší, protože taková soustava nedokáže v létě často využít všechnu energii, kterou panely vyrobí.

Pro přípravu teplé vody na osobu stačí asi 1 m2 solárně-termického kolektoru. V létě při vyšší sluneční intenzitě dokáže 1 m2 plochého kolektoru ohřát až 100 l na teplotu kolem 55 °C.  Pokud solární soustavu využijeme také pro přitápění, je třeba přidat asi 1,2 m2 plochy na každý kW tepelné ztráty domu.

Kolik stojí solární kolektor?

Za metr čtvereční plochých deskových kolektorů zaplatíme částku 3 000 až 6 000 Kč. Energetický zisk můžeme očekávat kolem 500 kWh/m2 za rok. V případě trubicových kolektorů se cena pohybuje v rozmezí 10 000 Kč až 26 000 Kč/m2, získaná energie pak může dosáhnout až 650 kWh/m2 za rok.

Návratnost investice do solárních kolektorů se pohybuje v rozmezí 5 až 15 let v závislosti na dimenzování systému.