fbpx
_ K P Š

_Biomasa

Biomasa souhrnně označuje hmotu organického, tedy živočišného nebo rostlinného původu. Pro vytápění se používá rostlinná biomasa. Zpracovávají se zbytky, například dřevní piliny pro výrobu pelet. K biomase ale patří i obyčejná dřevěná polena, která můžete spalovat například v kotlích, krbových kamnech nebo krbech.

Pasivní dům

Jako pasivní dům se označuje stavba, která splňuje poměrně přísná kritéria pro energetický provoz domu. Základním kritériem pasivního domu je úspora tepelné energie. Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kWh energie na metr čtvereční vytápěné plochy. Naproti tomu běžná novostavba spotřebuje kolem 80 až 120 kWh energie na metr čtvereční plochy.

Dalším důležitým kritériem je správný návrh stavby (orientace domu vůči světovým stranám, dobré zateplení konstrukce, kvalitní okna atd.). Navzdory obecnému přesvědčení není nezbytně nutné mít pasivní dům plný nejrůznějších technologií a nelze zaměňovat chytré domy a pasivní domy. Jedinou nutnou technologií v pasivních domech je aktivní větrací systém s rekuperací tepla.

Další články o pasivních domech:

Šedá voda

Jako šedá voda se označuje odpadní voda neobsahující fekálie a moč. Šedá voda tedy do odpadu odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu je možné po úpravě znovu použít jako vodu provozní pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

Nejčastěji se v domácnostech znovu využívá zejména šedá voda z koupelen, která je nejméně znečištěná a lze ji snadno filtrovat. Naopak více znečištěná šedá voda z dřezů odchází do kanalizace, jímky nebo do domácí čističky odpadních vod.