fbpx

Emisní povolenky v EU paralyzovány do roku 20130

Evropská komise již nemůže státům EU určovat, kolik skleníkových plynů mohou vypustit do vzduchu. Ohrozí toto rozhodnutí trh s emisními povolenkami a boj proti klimatickým změnám? Budou si státy určovat objem emisí vypouštěných do vzduchu samy? Jaký bude další vývoj v boji proti skleníkovým plynům?

Evropská unie patří k nejaktivnějším hráčům bojujícím proti skleníkovým plynům. Jedním z nástrojů snižování škodlivin ve vzduchu se staly emisní povolenky, s nimiž se v  EU se obchoduje na základě jednoduchého principu fungujícího na bázi tržního mechanismu. Evropská komise stanovuje členským státům EU objem skleníkových plynů, který mohou vypustit do vzduchu. Pokud ale producenti emisí vypustí do vzduchu méně skleníkových plynů, mohou se zbylými emisními povolenkami obchodovat, tedy prodávat je na trhu jako každou jinou komoditu.

„Evropská komise překročila v určování objemu skleníkových plynů jednotlivým státům své pravomoci, rozhodl soud.“

Reklama

Vše donedávna fungovalo docela dobře a celý systém obchodování s emisními povolenkami se připravoval na reformu, která má přijít s rokem 2013. Boj proti klimatickým změnám a trh s emisními povolenkami ale může projít změnou ještě dříve, než bylo původně plánováno. Evropský soudní dvůr v Lucemburku totiž 23. září rozhodl, že Evropská komise nemůže státům určovat objem skleníkových plynů, které mohou vypouštět do vzduchu tak, jako tomu bylo doposud.

Problémy s emisemi na Nazeleno

   – Systém emisních povolenek

   – Nejnovější pravidla v EU (20:20:20)

   – Skleníkové plyny: Nejen CO2

   – Emisní povolenky pro ČEZ

   – Růst emisí zpomaluje

Soud tak rozhodl na základě žaloby Polska a Estonska, kterým se nelíbilo, že jim Evropská komise přidělila na konci roku 2006 menší objem povolenek, než o který žádaly. Polsku konkrétně Evropská komise přidělila pouze 73 % požadovaných povolenek, Estonsku téměř o polovinu požadovaného množství méně. Podobnou žalobu podala v roce 2007 také Česká republika.

Budou objem emisních povolenek určovat státy?

Podle Evropského soudního dvora Evropská komise v určování objemu skleníkových plynů státům „překročila své pravomoci“. Nutno ale poznamenat, že se jedná pouze o rozhodnutí soudu první instance.

Po vynesení rozsudku reagoval trh s emisními povolenkami poklesem ceny povolenky o 4 %. (Jedna povolenka dovoluje do vzduchu vypustit tunu CO2.). Na londýnském trhu s emisními povolenkami jejich cena klesla na 13,2 eura za kus (v přepočtu cca 332 Kč).

Podle Evropského soudního dvora již Evropská komise nemůže státům EU určovat, kolik emisí skleníkových plynů mohou vypustit do vzduchu
Podle Evropského soudního dvora již Evropská komise nemůže státům EU určovat, kolik emisí skleníkových plynů mohou vypustit do vzduchu

Evropská komise se proti rozsudku může ještě odvolat. Pokud by však odvolací soud rozhodnutí potvrdil, boj proti klimatickým změnám by mohl být v ohrožení. Jednotlivé členské státy by si tak pravděpodobně do roku 2013, kdy se chystá zmíněná reforma systému a vše bude upraveno novou dohodou, které se rozhodnutí soudu již nebude týkat, mohly libovolně určovat, kolik škodlivin do vzduchu vypustí.

Státy při stanovování celkového objemu emisních povolenek vycházejí z očekávaného ekonomického růstu a množství emisí vypuštěných v dřívějších letech. Evropská komise pro své výpočty emisních povolenek vychází naopak ze studií aténské univerzity a hospodářský růst odhaduje od očekávané úrovně HDP v roce 2020.  Evropská komise při stanovování objemu skleníkových plynů zohledňuje také tzv. uhlíkovou náročnost národní ekonomiky. Česká republika, stejně tak jako Polsko a další země střední a východní Evropy, patří k ekonomikám, které jsou z velké míry závislé na fosilních palivech.

Snižovat emise se nedaří?

Snahu snižovat emise skleníkových plynů odstartoval tzv. Kjótský protokol, jehož podpisem se členské země EU zavázaly snížit škodliviny ve vzduchu v průměru o 5,2 % oproti stavu v roce 2005. Země EU 15 dokonce slíbily snížit emise v období 2008 – 2012 o 8 %. Některé propočty však poukazují na to, že pro účinný boj s klimatickými změnami, by měly emise klesnout o 60 – 80 %.

Evropská agentura pro životní prostředí počátkem září zveřejnila předběžné údaje o poklesu emisích skleníkových plynů za rok 2008. Podle statistiky došlo v zemích EU 27 ke snížení emisí o 1,5 %; ve starších členských státech (EU 15) pak o 1,3 %.

Snížení emisí skleníkových plynů souvisí s hospodářskou krizí. Pokles ekonomického růstu se totiž projevil snížením spotřeby elektřiny a útlumem dopravy, která se na vypouštění emisí podílí nemalým dílem.

EU si v oblasti snižování emisí stanovila ambiciózní cíle
EU si v oblasti snižování emisí stanovila ambiciózní cíle

Systém emisních povolenek projde změnou

Jak bude vypadat budoucí trh s emisními povolenkami, je zatím ve hvězdách. Velkou mírou se v něm odrazí ujednání na summitu v Kodani, která mají nahradit současný Kjótský protokol.

Již nyní se ale odborníci všech členských zemí EU shodli na seznamu průmyslových sektorů, které budou po roce 2013 z evropského systému obchodování s emisními povolenkami vyřazeny. Jedná se o 164 odvětví, kterým hrozí přesunutí do zahraničí – přesněji řečeno do zemí, v nichž není žádné (nebo jen minimální) omezení na vypouštění emisí. Vyjmutí těchto odvětví má zabránit ztrátám, které by jinak evropské ekonomice hrozily.

Jedna třetina povolenek bude v období 2013 – 2020 některým společnostem přidělována zdarma.  Podmínkou ale je, že tyto firmy musí investovat do rozvoje tzv. „zelených technologií.“ Toto rozhodnutí vychází z energeticko-klimatického balíčku, jenž byl přijat na konci roku 2008. V České republice dostane část povolenek zdarma elektrárenské společnosti ČEZ, která chce do oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2020 proinvestovat 30 miliard korun.

Diskuse o novém systému obchodování s povolenkami není uzavřena. Množství bezplatně přidělovaných povolenek konkrétním společnostem bude známé pravděpodobně až v roce 2011.

Autor: Jana Poncarová