fbpx

Partneři sekce

Emisní povolenky pro ČEZ zadarmo?0

Emisní povolenky jsou nástrojem, který má přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Podle nového návrhu, který prošel Poslaneckou sněmovnou, má ČEZ dostávat část povolenek od státu zadarmo. Jaké jsou důvody této změny a co za to musí ČEZ nabídnout?

 Rozruch v Poslanecké sněmovně minulý týden způsobilo schválení novely zákona o spotřebních daní. V rámci tohoto zákona byl totiž také přijat návrh, který mění podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

„Energetická společnost, která dostane třetinu povolenek zdarma, musí jejich hodnotu investovat do nových zelených technologií.“

Reklama

Emisní povolenky jsou nástrojem, který má přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. V Evropské unii se s nimi obchoduje na základě jednoduchého principu, který funguje na bázi tržního mechanismu.

Problémy s emisemi na Nazeleno

   – Systém emisních povolenek

   – Nejnovější pravidla v EU (20:20:20)

   – Skleníkové plyny: Nejen CO2

   – Systém emisních povolenek

Obchodování s emisemi

Celkový objem skleníkových plynů, který mohou členské státy EU vyprodukovat, stanovuje Evropská komise. Podle Národních alokačních plánů pak jednotlivé státy určují celkový objem emisních povolenek a způsob, jakým budou konkrétnímu producentovy skleníkových plynů přiděleny. Pokud jednotliví producenti do vzduchu vypustí méně emisí, mohou s povolenkami obchodovat – tedy prodávat je na trhu, jako každou jinou komoditu.


Česká republika vyrábí více jak 30 % elektrické energie z fosilních paliv, proto dostane část emisních povolenek zadarmo

Snahu snižovat emise skleníkových plynů odstartoval tzv. Kjótský protokol, jehož podpisem se členské země EU zavázaly snížit emise skleníkových plynů mezi roky 2008 – 2012 v průměru o 5,2 % oproti stavu v roce 1990. Česká republika má během této doby emise snížit o 8 %. Evropská unie také nedávno přijala závazek známý jako 20-20-20, kdy do roku 2020 mají klesnout emise skleníkových plynů o 20 % a naopak podíl obnovitelných zdrojů energie má o 20 % narůst.

ČEZ získá třetinu povolenek zdarma

Změna podmínek v obchodování s emisními povolenkami spočívá v tom, že energetické společnosti si nebudou muset od státu kupovat všechny povolenky, ale mezi lety 2013 – 2020 dostanou jednu třetinu zdarma. Podmínkou však je, že tyto firmy musí investovat peníze do nových „zelených“ technologií v takové výši, jako je cena zdarma získaných povolenek.

Nové investice do moderních ekologických technologií mají podpořit vybudování tzv. zelené ekonomiky a přinést nové zakázky pro firmy. Pro koncového spotřebitele je důležitá skutečnost, že menší objem nákupu povolenek pravděpodobně přispěje ke zchlazení cen elektřiny, protože cena povolenek se do celkové ceny elektrického proudu přímo promítá.

Dohoda vznikla v EU

Evropská unie vychází při stanovování objemu skleníkových plynů, který může konkrétní stát vyprodukovat, z tzv. uhlíkové náročnosti národní ekonomiky. Česká republika vyrábí více jak 30 % elektrické energie z fosilních paliv, a proto jí EU na základě tzv. energeticko-klimatického balíčku, jenž byl schválen v prosinci 2008, poskytla určité úlevy v oblasti snižování emisí. Díky tomu dostane například ČEZ mezi léty 2013-2020 část povolenek zdarma. Plný objem povolenek si bude muset kupovat až od roku 2020.

Zastánci změny podmínek v obchodování s emisními povolenkami poukazují právě na to, že schválená změna je pouze převodem evropské legislativy do české a vychází z kompromisní dohody mezi Evropskými státy. Odpůrcům změny se naopak nelíbí, že stát přijde díky tomuto kroku o 68 miliard korun, které by jinak na povolenkách od ČEZu inkasoval. Aby měl ČEZ na třetinu povolenek zdarma nárok, musí právě tuto částku investovat do zelených technologií.


ČEZ na nákupu povolenek ušetří 68 miliard korun. Tyto peníze však musí investovat do zelených technologií

ČEZ již investice naplánoval

Každá společnost, která chce získat třetinu povolenek zdarma, musí předložit plán investic do zelených technologií v takovém objemu, jenž odpovídá ceně zdarma přidělených povolenek. Vhodnost jednotlivých projektů bude posuzovat vláda ČR a také Evropská komise. Polovinu celkového objemu investic musí společnosti investovat do 31. prosince 2011. Pro firmy, které na změnu nebyly připravené, to ale může být problém.

Jedinou společností, která zatím oficiálně oznámila rozhodnutí investovat do čistých technologií je ČEZ, jenž tak učinil právě v den, kdy Poslanecká sněmovna schválila návrh na změnu obchodu s povolenkami. Strategický plán ČEZu „FutureMotion – Energie zítřka“ spočívá především v navýšení investic do výzkumu a zavádění nových technologií obnovitelných zdrojů elektřiny nebo elektromobilů.

Právě v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie chce ČEZ do roku 2020 proinvestovat 30 miliard korun. Další peníze by měl ČEZ vložit například do rozvoje inteligentních sítí (smart grids). Iniciativě FutureMotion se budeme podrobněji věnovat v připravovaném článku.

Autor: Jana Poncarová