Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/nazelenocz/home/www/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 650

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/nazelenocz/home/www/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 667
Emisní povolenky budou nakupovat také letecké společnosti – Nazeleno.cz

Emisní povolenky budou nakupovat také letecké společnosti0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vláda včera schválila novelu zákona o emisním obchodování. Novela převádí do českého práva směrnici Evropského parlamentu z listopadu roku 2008 o začlenění činností z oblasti letectví do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Od roku 2012 tak budou do evropského systému obchodování s emisními povolenkami zařazeni všichni letečtí provozovatelé, jejichž letadla přistávají nebo odlétají z letišť na území Evropské unie.

Emise z letecké dopravy nebyly doposud regulovány, přestože tato forma dopravy zaznamenala od počátku devadesátých let dvacátého století výrazný rozvoj doprovázený vysokým nárůstem znečišťujících emisí. Navíc v současnosti tento nárůst relativizuje emisní úsporu, jíž se nám podařilo dosáhnout v ostatních oblastech. Jde tedy o další nástroj, jak se bránit růstu globálních emisí skleníkových plynů, které negativně působí na klima„, komentuje dnešní rozhodnutí vlády ministr životního prostředí Jan Dusík. 

Reklama

Hlavním účelem novely zákona je stabilizace emisí z letecké dopravy na úrovni průměru emisí roku 2004 až 2006 (Průměr emisí z letecké dopravy v EU za roky 2004 – 2006 je přibližně 216 mil tun CO2). 

V roce 2012 bude mezi letecké provozovatele rozděleno 97 % průměru vypuštěných emisí z let 2004-2006. V následujícím obchodovacím období, od roku 2013 do roku 2020, bude množství rozdělených emisí sníženo na 95 %. V obou zmíněných obdobích mohou provozovatelé letadel požádat o přidělení emisních povolenek zdarma. V každém období také stát vydraží 15% povolenek z množství, které bude provozovateli letadel vykázáno během referenčního období let 2010 a 2011. Pokud provozovatelům letadel nebudou přidělené povolenky stačit k pokrytí svých aktuálních emisí, budou muset zbývající povolenky dokoupit na trhu. Pro nové provozovatele začínající provozovat činnosti v oblasti letectví po roce 2010 a pro provozovatele, jejichž meziroční nárůst přepravovaných tunokilometrů je vyšší než 18 %, bude vyčleněna zvláštní rezerva ve výši 3 % z historických emisí.

Provozovatelé letadel budou mít stanovenou povinnost zjišťovat a vykazovat své emise CO2 již od roku 2010 . Každý provozovatel bude mít určený stát správy, u kterého bude např. žádat o přidělení emisních povolenek. Každý členský stát bude spravovat provozovatele letadel, kterým vydal provozní licenci. V ostatních případech budou provozovatelé letadel přidělení k členskému státu správy podle nejvyššího odhadovaného množství emisí způsobených leteckým provozem.

Letečtí provozovatelé mohou své emise snížit například restrukturalizací letového parku a zeefektivněním letového provozu, tzn. především zajistit, aby letadla odlétala vytíženější„, dodává ministr Dusík. 

Peníze za vydražené povolenky budou příjmem Státního fondu životního prostředí a tyto příjmy budou použity na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií vědeckotechnického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního letectví.
 
Oblast kontroly a sankcí, kterou bude provádět Česká inspekce životního prostředí, je pro oblast letectví obdobná jako u obchodování s povolenkami v případě stacionárních zdrojů. V případě nesplnění povinnosti provozovat činnost v oblasti letectví za stanovených podmínek, bude moci Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč.

Autor: Redakce Nazeleno.cz