Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Elektřina

Elektřina je fyzikální veličina, která je definován jako souhrn elektrostatických a elektrodynamických jevů. Elektrický proud je pohyb elektricky nabitého tělesa nebo částice. Nejčastěji je elektrický proud tvořen usměrněným pohybem elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic vodičem.

Rozvoj elektřiny nastal po objevu Voltova článku, prvního použitelného zdroje stálého elektrického proudu. Během druhé poloviny 19. století byly vynalezeny různé elektrické spotřebiče jako například generátor, žárovka, elektromotor nebo telefon. Elektřina se pomalu stávala běžnou součástí domácností a dnes si život bez elektrického proudu již nedokážeme představit.

Výroba elektřiny

Elektřina je vyráběna z různých energetických zdrojů. Ve světě převažuje výroba elektřiny z fosilních paliv (spalováním hnědého nebo černého uhlí) nebo výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. V České republice se z fosilních paliv vyrobí 60 % elektřiny. Prim vedou elektrárny na hnědé uhlí.

Evropská unie a členské státy mají zájem na zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Aktuální závazek Evropské unie počítá s tím, že do roku 2020 by mělo být z obnovitelných zdrojů vyráběno 20 % elektřiny.

V energetickém mixu České republiky tvoří obnovitelné zdroje 6,5 %. Z toho polovina připadá na vodní elektrárny, 37 % na biomasu a bioplyn, 6,7 % na větrné elektrárny a 6,3 % na fotovoltaiku.

Spotřeba elektřiny

Cílem Evropské unie je snižovat spotřebu elektřiny. Proto jsou z trhu postupně stahovány energeticky náročné spotřebiče, které nahrazují energeticky úsporné výrobky. Domácí elektrospotřebiče jsou vybaveny tzv. energetickým štítkem, který je zařazuje do příslušené kategorie energetické náročnosti označené písmeny A – F (u ledniček najdeme kategorii A+ a A++). Nejúspornější ledničky spotřebují pouze 0,3 kWh elektřiny za den.

V roce 2012 mají z pultů prodejen nadobro zmizet klasické žárovky, které na svícení zužitkují pouze 5–8 % elektřiny, zbytek promění v nepotřebné teplo. Spotřeba elektřiny je u úsporných zářivek o 80 % nižší a jejich životnost je 15 x delší. Halogenové zářivky  uspoří ve srovnání s klasickou žárovkou 25–30 % elektřiny.

Cena elektřiny

Cena elektřiny je tvořena dvěma složkami: regulovanou a neregulovanou. Neregulovaná složka je dána velkoobchodní cenou elektřiny a představuje samotnou komoditu – tedy elektřinu jako takovou. Druhou polovinu ceny tvoří regulovaná složka, která je každoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Cena silové elektřiny pro rok 2010 sice poklesla o 15 %, ale došlo ke zdražení služeb spojených s distribucí elektřiny a zvýšil se i příspěvek na obnovitelné zdroje energie (regulovaná část ceny) a to více jak trojnásobně.

Za kilowatthodinu elektřiny zaplatí domácnost v průměru kolem 4,51 korun. Zdaleka se nejedná o nejdražší elektrický proud v Evropské unii. Nejdražší elektřinu odebírají v Dánsku a v Německu, především kvůli vysokému zdanění.

Další informace o elektřině:

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií