fbpx

Partneři sekce

Elektřina příští rok zlevní, plyn může v některých regionech zdražit0

Energetický regulační úřad zveřejnil část poplatků (za distribuci, na obnovitelné zdroje atd.) na rok 2014. Ceny energií musejí ještě zkompletovat soukromí dodavatelé, elektřina však nejspíš zlevní až o 11 %, plyn v některých regionech mírně podraží.

Rok 2014 bude v energetice výjimečný. Už takřka jisté je historické zlevnění elektřiny, zatímco v plynárenství zanikají tři tradiční distribuční regiony a můžeme očekávat spíše cenovou stagnaci. Lehké zdražení zemního plynu je pravděpodobné pouze v jižních Čechách a také na jižní Moravě, která ztratí svoje výhodné postavení.

Kdo je kdo v energetice:

ČEPS – provozovatel české energetické přenosové soustavy. Společnost je stoprocentně ve vlastnictví státu a její úlohou je kromě zajištění přenosu elektřiny také udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie.

Reklama

OTE – Operátor trhu s elektřinou. Společnost, která mimo jiné zajišťuje krátkodobý obchod z elektřinou a plynem.  

ERÚ – Energetický regulační úřad. Orgán státní správy pro dohled nad energetickým trhem v ČR. Mino jiné zajišťuje regulaci cen energií a má také na starosti podporu využívání a produkce zelené energie.

Dlouhodobé prognózy potvrdil Energetický regulační úřad (ERÚ), když zveřejnil ty poplatky za elektřinu a plyn, které hlídá stát. Zřejmě už o víkendu vydají svoje ceníky také soukromí dodavatelé (prodejci samotných energií), a výměr pro rok 2014 bude kompletní. Rozdíly mezi tuzemskými regiony jsou však zřejmé již nyní, ostatně podívejme se na konkrétní data, jež dnes ERÚ poskytl veřejnosti!

Zlevní elektřina i její přeprava

Pro průměrnou tuzemskou domácnost zlevní elektrický proud o 10,9 %. Pokud používáte elektřinu na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů (ledničky, myčky, pračky), znamená to v příštím roce úsporu kolem 1 200 Kč. Při vytápění například prostřednictvím přímotopů ušetříte přibližně 5 200 Kč.

Poznámka k obrázku: Mapu zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ), přičemž vývoj ceny silové elektřiny je zatím jenom odhadem. Distribuční služby, neboli přepravu elektřiny prostřednictvím rozvodné sítě, zajišťuje distributor (ČEZ, E.ON, PRE). Regulované složky však zahrnují také poplatky za obnovitelné zdroje energie, stejně jako za provoz akciových společností ČEPS a OTE. Silovou elektřinu (samotnou elektrickou energii) naceňuje dodavatel – soukromá firma, kterou si můžete vybrat nejlépe prostřednictvím nezávislého cenového srovnávače.

Cena klesá hlavně díky výrobě elektřiny založené na obnovitelných zdrojích energie. Nejcitelněji klesnou příjmy distributorů (ČEZ, E.ON, PRE), kteří spravují elektrickou rozvodnou síť. Druhou nejvýraznější položku ve výsledném vyúčtování je samotná energie, jejíž tržní hodnota už dlouho padá na velkoobchodních burzách. „Klesající cena je způsobena zejména pokračujícím rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí ERÚ. Povinné poplatky na energii z vody, slunce, větru a biomasy zároveň domácnostem díky zákonné úpravě zlevní o 15 %. Část nákladů totiž převezme stát.

Distribuce plynu zdraží na jihu republiky

Úřad tentokráte vynechal shrnující prognózu. „Předvídat vývoj ceny komodity, tedy samotného plynu, je díky velkému množství dodavatelů s odlišnými cenovými politikami velmi komplikované,“ uvádí ERÚ. „Pro rok 2014 předpokládáme spíše stagnaci nebo pouze mírné zlevnění,“ pokračuje úřad.

„ERÚ: Klesající cena je způsobena zejména pokračujícím rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.“

RWE GasNet pohlcuje Východočeskou, Severomoravskou i Jihomoravskou plynárenskou. Konečné vyúčtování za zemní plyn závisí především na soukromém dodavateli, kterého si stejně jako v případě elektřiny můžete vybrat prostřednictvím nezávislé kalkulačky. Asi 19 % peněz platíme za distribuci, tedy za přepravu energie a údržbu plynovodů. S regionálními distributory (RWE, E.ON, Pražská plynárenská) ERÚ vyjednal zlevnění průměrně o 5,8 %, které pro celkové vyúčtování znamená jednoprocentní pokles. Při bližším pohledu na mapu České republiky ovšem uvidíme značné rozdíly.

Poznámka k obrázku: Mapa znázorňuje zlevnění, nebo zdražení regulovaných poplatků, které tvoří asi 19 % celkové ceny zemního plynu. Vyznačené regiony jsou pojmenované podle  distributorů – správců rozvodné plynové sítě (E.ON, Pražská plynárenská a RWE, přičemž posledně jmenovaná společnost nově sloučila do jediného distribučního regionu také východní Čechy a celou Moravu). Mapu zveřejnil ERÚ, web Cenyenergie.cz pak doplnil přepokládaný dopad na celkovou cenu plynu.

Distribuce plynu pro Jihočechy zdraží skoro o 13 %, což znamená nárůst celkové ceny o 2,5 %. Distribuce pro Jihočeský kraj je zdražena skoro o 13 %, což znamená nárůst celkové ceny zemního plynu o 2,5 %. Nově také vznikl makroregion, jenž pohltil bývalou Východočeskou plynárenskou, Severomoravskou plynárenskou a Jihomoravskou plynárenskou. Změnu pocítí především odběratelé na území posledně jmenované společnosti, která zahrnovala většinu Vysočiny a Zlínského kraje, celý Jihomoravský kraj a Prostějovsko. Zde dosud domácnosti platily za přepravu plynu nejméně z celé republiky. Ačkoli ERÚ na následující mapě ohlašuje zlevnění také pro jižní Moravu, ve skutečnosti zde distribuce zdraží asi o 9 %, což značí nárůst celkového vyúčtování o 1,7 %.

Autor: Redakce Nazeleno.cz