fbpx

Partneři sekce

Elektřina příští rok zdraží, plyn trochu zlevní1

Energeticky regulační úřad nedávno vydal každoroční cenové rozhodnutí, kterým určuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu. Je výše u elektřiny vzroste o cca 2 %. Naopak u plynu o necelých 2,5 % klesne. Regulovaná složka ale tvoří je část celkové ceny za energie.

elektroměr

Cena elektřiny a plynu se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované složky a neregulované části. V rámci regulované složky, jejichž výši každoročně určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) platíte různé poplatky spojené s distribucí elektřiny a plynu a platíte ji vždy. Neregulovaná složka je pak záležitost dodavatelů a jejich cenové politiky. Více jsme o složení cen elektřiny a plynu psali v samostatném článku. Jak se letos regulovaná složka změnila?

Reklama

Elektřina: Mírný nárůst cen

Podle vyjádření ERÚ vzroste díky zvyšujícím se nákladům na zajišťování přenosu a distribuce elektřiny výše neregulované složky elektřiny v průměru o 2,1 %. „V ceně za přenos a distribuci elektřiny se odráží rostoucí ceny silové elektřiny, které se projevují nárůstem nákladů na krytí ztrát. Významný dopad na cenu za přenos a distribuci elektřiny mají také investice do nových vedení a transformoven, které zajistí zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny,“ přibližuje změny Pavel Círek, ředitel Odboru regulace elektroenergetiky ERÚ.

Z čeho se skládá cena elektřiny – podíly jednotlivých složek. Zdroj: ERÚ

Plyn: Mírný pokles

Naopak u plynu by si měli maloodběratelé a domácnosti by si regulované složky polepšit v průměru o 2,48 %. Záleží při tom, kterou distribuční společnost domácnost využívá. Při zprůměrování všech typů odběru bude pokles nejvýraznější na distribučním území E.ON Distribuce (o víc než 5 %).

Za snížení regulovaných cen plynu může nepřímo i loňská dlouhá zima. „Regulované ceny související s dodávkou plynu pro rok 2019 jsou významně ovlivněny především výší korekčních faktorů, které vznikly neočekávaně dlouhou zimou v minulém roce, a tím pádem zvýšenou spotřebou plynu. Provozovatelé plynárenských sítí z důvodu vyšší skutečné spotřeby plynu, než byla plánována, vybrali od zákazníků více prostředků, než bylo úřadem stanoveno. Rozdíl mezi plánem a skutečností se promítá do regulovaných cen pro rok 2019 tak, aby bylo zajištěno, že zákazníci v regulovaných cenách nehradí více, než vyžaduje bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských soustav,“ upřesňuje Petra Grigelová, ředitelka Odboru regulace plynárenství ERÚ.

Co to pro spotřebitele znamená?

Cenová rozhodnutí ERÚ se týkají pouze regulované složky ceny energií. Ta tvoří u elektřiny zhruba 55 % a u plynu pouhých 25 % celkové částky, kterou nakonec zaplatíte na fakturách za energie (viz obrázky). Mírné zdražení neregulované složky ceny elektřiny proto zatím není žádná tragédie a mnohem důležitější bude, co v příštím roce udělají pohyby cen silové elektřiny a komoditního plynu.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.