fbpx

El Niño globální klimatický jev ovlivní počasí i v Česku0

El Niño, který je známý jako jedno z nejvýznamnějších klimatických jevů na naší planetě, má obrovský dopad na počasí po celém světě. Tento přírodní jev je charakterizován zvýšenou teplotou mořské hladiny východního rovníkového Pacifiku a vyvolává značné změny v globálním klimatu. Letos se s velkou pravděpodobností opět objeví a bude ovlivňovat počasí i u nás.

Ilustrační foto: Pixabay.com

El Niño se vyskytuje pravidelně jednou za několik let a jeho vznik souvisí se změnou směru větrů nad rovníkovým Pacifikem. Obvykle dochází k přechodu od normálních povětrnostních podmínek k anomálním teplotám mořské hladiny. Tento jev je pojmenován El Niño, což znamená „chlapeček“ v španělštině, protože se vyskytuje obvykle kolem vánočního období.

Během El Niño se teplá voda nahromadí na východním rovníkovém Pacifiku a pohybuje se směrem k západu. Tím se ovlivňuje atmosféra, což má dalekosáhlé důsledky pro počasí po celém světě. V důsledku El Niño dochází k extrémním povětrnostním jevům, jako jsou sucha, záplavy a změny teplot.

Reklama

Dopady El Niño jsou globální a mohou ovlivnit zemědělství, rybolov, lesnictví a mnoho dalších odvětví. Například v oblastech, které jsou obvykle závislé na dešťové vodě, může El Niño způsobit dlouhodobá sucha, což má negativní dopad na úrodu a zásoby potravin. Naopak, jiné oblasti mohou být zasaženy silnými dešti a záplavami, což vede k materiálním škodám a ohrožuje životy lidí.

Vědci monitorují jev El Niño pomocí sítě pozorovacích stanic a satelitních technologií. Předvídání příchodu El Niño je však obtížné, ačkoliv jsou vyvíjeny modely a systémy pro predikci. Klíčovým faktorem pro předpověď jevů El Niño je sledování teploty mořské hladiny v určitých oblastech Pacifiku. Právě na základě tohoto sledování vědci na konec letošního roku jeho příchod s velkou pravděpodobností očekávají.

Co můžeme čekat – vliv El Niño u nás

I když je jev El Niño primárně spojen s východním rovníkovým Pacifikem, může mít vliv na počasí a klima i ve střední Evropě. Jedním z možných dopadů jevu El Niño na tuto oblast je změna srážkových vzorců. Během období El Niño může na našem území dojít k poklesu srážek.

Dalším možným projevem El Niño ve střední Evropě jsou změny teplot. Během jevu El Niño může docházet k oteplování vzduchu v této oblasti. To by mohlo mít za následek mírnější a teplejší zimy a suché jarní a letní měsíce. Tento posun v teplotách by mohl ovlivnit vegetaci, zemědělství a také zdraví populace.

Jedním z možných dopadů jevu El Niño na tuto oblast je změna srážkových vzorců – můžeme očekávat sucho, ale také přívalové deště. Foto: Pixabay.com

Dalším faktorem, který by se mohl projevit ve střední Evropě během jevu El Niño, je změna atmosférických cirkulací. Tento jev by mohl ovlivnit proudění vzduchu a může mít vliv na tvorbu tlakových systémů. To by mohlo vést k nestabilitě počasí a vzniku extrémních povětrnostních jevů , jako jsou silné bouřky, přívalové deště nebo dokonce zvýšené riziko tornád.

V dalších pokračování si ukážeme, jak se na výkyvy počasí prakticky připravit.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi