fbpx

Ekologické obaly na jídlo jsou jen jedny0

Oběd s sebou do jednorázového obalu je běžnou realitou našich pracovních dní. Někteří jejich materiál vůbec neřeší, ti ekologicky smýšlející volí kompostovatelné eko obaly. Jedná se ale opravdu o tu správnou „zelenou“ volbu?

Bio obaly nejsou řešení

Bioplasty, jednorázové obaly ze škrobu, papíru nebo cukrové třtiny v nás vzbuzují dojem, že jejich využíváním prospíváme přírodě. Nepodporujeme plasty, a navíc se tyto obaly přece snadno rozloží a využijí coby hnojivo. Tak snadné a prospěšné to ovšem není. Pojďme se na jednotlivé „eko“ materiály podívat trochu blíže.

Kompostovatelné bio plasty

Produkty s tímto označením jsou nejčastěji vyrobeny z kyseliny polymléčné (PLA). Ta se ovšem vyrábí z potravin, což znamená vysokou energetickou náročnost. Namísto jídla se daná surovina použije na vytvoření obalu, který ihned po použití vyhodíme. Svému aktivnímu účelu tedy neslouží déle než půl hodiny. Díky tomu je PLA v hodnocení dopadu na životní prostředí horší než běžné plasty vyrobené z odpadu ropného průmyslu.

Reklama

Bio plasty navíc jen tak od běžného plastu nerozeznáte, takže často končí ve žlutých popelnicích, kam ovšem nepatří. Jedná se totiž o jinou chemickou sloučeninu a pokud se PLA ocitne v recyklátu ve větším množství, může dojít ke znehodnocení celé várky materiálu, který je tím pádem k ničemu a skončí na skládce.

A i když jsou bio plasty kompostovatelné, nepatří ani do hnědých popelnic pro sběr biologicky rozložitelných odpadů (BRO) rostlinného původu. U zpracování s PLA totiž ve výsledném kompostu zůstávají mikroplasty, které se dál nerozloží, a díky tomu není o takto znehodnocený kompost zájem.

I přes svůj eko název tedy bio plasty můžete vyhodit pouze do směsného odpadu. Útěchou nemůže být ani jejich rychlejší rozložitelnost – v přírodě se totiž chovají jako běžné plasty.

Škrob a cukrová třtina

I tyto obaly jsou označeny jako kompostovatelné, ale opět – do hnědých popelnic nepatří. A to díky jejich znečištění zbytky jídla. Proto, stejně jako u PLA, je musíte vyhodit do směsného komunálního odpadu. Na rozdíl od bio plastu jsou ale obaly ze škrobu a cukrové třtiny alespoň většinou vyrobeny z odpadu přírodního původu.

Papírové obaly

Aby se v papírových obalech dalo přenášet jídlo, bývá na jejich vnitřní strana „povoskovaná“. Nejedná se ovšem o vosk, ale o tenkou vrstvu plastu. Díky tomu tu máme výrobek, který se skládá ze svou materiálů, a tím pádem nelze ani recyklovat, ani kompostovat a patří opět do směsného komunálního odpadu.

Jediný ekologický obal na jídlo

Řekněme si to na rovinu. Slova jednorázový a ekologický k sobě jednoduše nejdou. Jedinou opravdu ekologickou variantou je znovupoužitelný obal. A klidně i plastový. Problém totiž není v plastu jako takovém, ale spíše v našich návycích a podpoře jednorázového použití. Pokud tedy opravdu chcete chránit přírodu, noste si jídlo z domu ve vlastních znovupoužitelných krabičkách anebo z podniků, které tuto možnost nabízí.

Zdroj fotografie: www.rekrabicka.cz

Jedná se o restaurace a bistra, ve kterých vám jídlo dají do vratné REkrabičky. Tu můžete použít až 400x a tím pádem tak nahradit stejný počet jednorázových obalů. REkrabičky mají navíc atraktivní design a skvěle těsnící víčko, díky kterému se nemusíte bát žádné nehody ve vaší tašce. A materiál? Ten je z plastu, ale 100 % recyklovatelného, takže po ukončení životnosti je každá REkrabička dál zpracována.

Mapu zapojených podniků najdete na webových stránkách www.rekrabicka.cz, stejně jako další informace o tomto projektu.

Autor: Bára Kocmánková