fbpx

Partneři sekce

ECOINVEST: Nový veletrh ekologických alternativ a investic0

Zajímáte se o investice do obnovitelných zdrojů, úspory energie, výstavbu pasivních domů nebo ekologické zemědělství? Nejen pro vás je připravován nový veletrh ECOINVEST, na němž budou mimo jiné představeny možnosti environmentálních investic.

Nový veletrh ECOINVEST chce představit, jak název napovídá, široký proud ekologických alternativ jako zajímavou a smysluplnou investiční příležitost. Tento nový trend vychází z ideologie trvale udržitelného rozvoje, která je v Čechách a na Moravě někdy přijímána s rozpaky až averzí.

„Nedědíme Zemi po předcích, ale vypůjčujeme si ji od našich dětí (Antoine de Saint-Exupéry).“

Máme už dost negativních zkušeností s „velkými myšlenkami“, které chtěly napravit svět. Cílem veletrhu je tyto pochybnosti rozptýlit a dokázat, že nejde jen o prázdné fráze, ale poctivý přístup k rozumnému hospodaření, který přesahuje horizont jednoho krátkého lidského života

ECOINVEST: Veletrh ekologických alternativ

  • Datum: 13. – 15. 4. 2010
  • Místo konání: Veletržní palác Praha
  • Webové stránky : www.ecoinvestexpo.cz
  • Pozvánka ke stažení zde (pdf).

Investice do oborů nomenklatury veletrhu ECOINVEST je i známkou vyspělosti investora, kterému není lhostejná budoucnost. Návštěvníci veletrhu zde naleznou široké portfolio nabídek od investic směřujících k posílení vlastní soběstačnosti až k investicím v řádu stovek milionů při výstavbě energetických celků. Nomenklatura, která má osnovu „průvodce zájemců o environmentální investice“, je otevřena dalším námětům, jak společně s Vámi zlepšit ECOINVEST.

Velkou pozornost věnujeme přípravě doprovodného programu včetně webového portálu, který bude v obdobích mezi jednotlivými ročníky veletrhu určen všem zájemcům o širší problematiku trvale udržitelného rozvoje a environmentální podnikání.

Doprovodný program veletrhu ECOINVEST:

  • Problematika udržování krajiny v přirozeném a kulturním stavu
  • Brownfields versus Greenfields
  • Komunální politika obcí a trvale udržitelný rozvoj
  • OZE – výzkum, vývoj a nové pracovní příležitosti
  • Budoucnost jaderné energetiky

Nomenklatura

1. Trvale udržitelný rozvoj
1.1 Občanská sdružení, nadace a obecně prospěšné společnosti
1.2 Politické strany – realizace volebních programů
1.3 Obce, města, kraje a regiony – PPP, burza Brownfields

2. Financování projektů
2.1 Úvěrové produkty
2.3 Rozvojové a strukturální fondy, dotace – ČR, EU, OSN/WHO
2.4 Finanční poradenství
2.5 Pojišťovny

3. Příprava projektů před realizací
3.1 Projekční kanceláře
3.2 Poradenské služby
3.3 Audity
3.4 Advokátní kanceláře

4. Realizace projektů v energetice, stavebnictví, urbanismu a zemědělství
4.1 Obnovitelné zdroje energie – výroba elektrické energie a tepla
4.2 Snižování energetické náročnosti budov
4.3 Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů
4.4 Developerské projekty
4.5 Brownfields – regenerace a konverze
4.6 Obnova infrastruktury venkova
4.7 Ekologická zemědělství
4.8 Permakultura a systém vzájemné směny
4.9 Bioprodukty – výroba a distribuce
4.10 Agroturistika
4.11 Prodej půdy a zemědělských usedlostí

5. Environmentální podnikání
5.1 Environmentální služby a výrobky
5.2 Ekodesing a zelený marketing
5.3 Likvidace výrobků, využití recyklátů a druhotných surovin

6. Environmentální výzkum
6.1 Vývoj průmyslově vyrobitelných aplikací
6.2 Nabídka licencí

7. Vzdělávání a informace
7.1 Vysoké školy, odborné školy a učiliště
7.2 Odborné společnosti a asociace, svazy
7.3 Odborná literatura a časopisy, webové portály

Autor: Komerční sdělení