fbpx

E.ON Energy Globe Award ČR: Známe vítěze pro rok 2010!0

Tři hlavní pilíře ochrany životního prostředí a klimatu, na které E.ON úzkostlivě dbá, a to úsporné zacházení se zdroji, efektivní koncepce likvidace odpadu, jakož i šetrné využívání energií, byly  hlavním důvodem k rozhodnutí přinést do České republiky celosvětově uznávané ocenění Energy Globe Award, určené projektům z oblasti efektivního využívání energií,“ vysvětlil předseda představenstva E.ON Czech Holding AG Michael Fehn důvody angažovanosti společnosti E.ON na slavnostním vyhlášení vítězů této soutěže v brněnském Bobycentru.

V České republice se národní cena udělovala již podruhé a zájem o ní předčil veškerá má očekávání. Takové množství přihlášených kvalitních projektů svědčí o tom, že nikomu z nás není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a v jakém budou žít naše děti. Rád bych proto poděkoval nejenom jejich předkladatelům, ale také hlavnímu partnerovi soutěže společnosti E.ON, bez které by tato cena dnes v České republice nebyla,“ uvedl Wolfgang Neumann, zakladatel soutěže.

Reklama

E.ON Energy Globe Award ČR: Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení, které moderovali společně Jan Budař a Aneta Langerová, zpříjemnilo hudební vystoupení Hradišťanu, Anety Langerové, Dana Bárty, skupiny Nightwork a Jana Budaře. Na své si přišli také milovníci ohnivé show skupiny Pa-li-tchi a vzdušní akrobati La Putyka.

Jedenáctičlenná porota, ve které zasedli odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR, zakladatel soutěže Energy Globe Award, předseda představenstva E.ON Czech Holding AG a další významní lidé věnující se problematice ekologie a životního prostředí, nominovala z celkového počtu 276 přihlášených projektů tři nejlepší v každé kategorii a z těch byl oceněn vždy jeden. O celkovém vítězi rozhodli hlasováním na slavnostním večeru pozvaní hosté v sále Bobycentra – Laser Show Hall. Stal se jim projekt z kategorie Země.

Předání cen za ekologicky šetrné projekty

Ceny jednotlivým vítězům předali: Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí ČR, Ondřej Synek, český veslař, jedenáctinásobný mistr ČR, stříbrný medailista z Olympijských her v Pekingu 2008, Till Oberwörder, generální ředitel Mercedes-Benz ČR, Ing. Radomír Šimek, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Ing. Jiří Šulc, jednatel společnosti BAUMAX ČR, s.r.o. a Mgr. Eva Kučmášová, MA, PR manažer Whirpool CR, spol. s r.o.

Energy Globe Award je nejvýznamnějším celosvětovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Pořádá se již jedenáct let a vyznamenává projekty, které šetrně a ekologicky využívají naše společné zdroje, jako např. energii a vodu, nebo které používají jejich obnovitelné formy. Více podrobností najdete na stránkách www.eon.czwww.energieplus.cz.

Vítězné projekty v jednotlivých kategoriích

Voda – Projekt „Vodní kapky“ – odměna 50 000 Kč
Předkladatel: Ing. Christian Hasenleithner, Energie AG Bohemia,  s.r.o., České Budějovice

Vodárenská společnost skupiny Energie AG přispívá na humanitární projekt Vodní kapky doslova každou kapkou vody, kterou použijí lidé ve svých domácnostech. Z každého prodaného metru krychlového pitné vody v České republice odvádí společnost ze svého zisku jeden haléř. Cílem   projektu je obnova a budování nových studní s pitnou vodou v Demokratické republice Kongo, kde každé desáté dítě umírá na nemoci způsobené znečištěnou vodou.

Oheň – Projekt energetických úspor v Národním divadle – odměna 50 000 Kč 
Předkladatel: Ing. Miroslav Marada, Sdružení ENESA, a.s. a ECČ, s.r.o., Praha

Národní divadlo v Praze začalo ve velkém šetřit na energiích. Úsporu peněz, a to v řádu několik miliónů korun ročně, přináší nová koncepce energetických úspor v celé budově naší  první scény. Podstatou projektu je snížení nákladů zejména na vytápění, přípravu teplé užitkové vody, vzduchotechniku a klimatizaci v historické budově Národního divadla cestou instalace a použití moderních technologií. Důležitým prvkem je pak efektivní regulace a maximální  využití odpadní energie.

Vzduch – Změna organizace práce kalicích pecí – odměna 50 000 Kč
Předkladatel: Ing. Lubomír Lovíšek, Narex Bystřice, s.r.o., Bystřice u Benešova   

K úsporám energie není často zapotřebí žádné speciální zařízení. Stačí jen se zamyslet nad  přístupem k práci a výrobním procesům. Jasným důkazem toho je i projekt společnosti Narex Bystřice. Právě tady dokázali, že změnou organizace práce (převedení jednosměnné ho na třísměnný provoz) se dá ušetřit stejné množství energie jako investicí do technologických řešení úspor. Změnou časového rozvrhu činnosti kalicích pecí a aktivním přístupem  zaměstnanců firma dosáhla úspor 800 000 Kč za jediný rok.

Země – Vytápění peckami ze švestek – odměna 50 000 Kč a celkový vítěz
Předkladatel: Zdeněk Halík, Pěstitelská pálenice Halík, Boršice u  Blatnice

Originální nápad Zdeňka Halíka, který v Boršicích u Blatnice provozuje pěstitelskou pálenici. Rozhodl se, že svůj rodinný dům bude vytápět peckami ze švestek, které zpracovává  v pálenici. Topení automatickým kotlem VERNER na biomasu je komfortní a svou čistotou srovnatelné s plynovým vytápěním. Malá pěstitelská pálenice vyprodukuje za sezonu asi 8 tun, které  vystačí na vytopení dvou rodinných domů.

Obec – Energ.etický terč – odměna 50 000 Kč
Předkladatel: František Kůrka, Statutární město Plzeň

Důležitým prvkem v názvu projektu je tečka rozdělující první slovo, tedy Energ.etický (terč). Má symbolizovat, že projekt se snaží nejen o energetický, ekonomický a ekologický, ale také o etický přístup k energii. Celý projekt je zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání a energetického manažerství v budovách plzeňských základních škol. Cílem projektu je ukázat rozdíly v úrovni hospodaření s energií v jednotlivých budovách škol, jejichž je město zřizovatelem.  Energ.etický terč pro jednotlivé budovy je zpracován pomocí deseti kritérií, v rámci nichž se převodem technických ukazatelů na bodové hodnocení vytvoří graf ve tvaru terče. Obdobně jako u střeleckého terče je i zde snaha trefit se do desítky.

Mládež – Separační komando – odměna 300 000 Kč
Předkladatel: Ing. Jiří Andrlík, ZŠ Kamenická, Děčín

Několik žáků osmých a devátých tříd si řeklo, že v aktivitě třídění odpadů v jejich základní  škole nechce učitele nechat samotné a pomůže jim s propagací záměru ve všech třídách. Na  škole tak vzniklo komando, které dnes každý obdivuje – Separační komando. Žáci vyšších  ročníků už druhým rokem ve spolupráci s pedagogy provádějí osvětu u svých kamarádů  z prvního stupně, a to formou besed a ekologických her. Separační komando má na starosti  i separační hnízda školy a stará se o nakládání s odpadem v prostorách všech školních budov i o organizování sběrových soutěží ve škole.

Kutil – Realizace Trombeho stěny na rodinném domě – odměna 100 000 Kč
Předkladatel: Tomáš Merxbauer, Plzeň

Jednoduchá a na pohled velmi hezká úprava domku přinesla Tomáši Merxbauerovi i značnou úsporu při vytápění nemovitosti. To, čemu jeho sousedi říkají skleněná fasáda, je důmyslné řešení takzvané Trombeho stěny. Právě tu použil pro vytápění místností při výstavbě svého rodinného domu ve stylu venkovské chalupy. Tato průkopnická stavba u nás  dnes svému majiteli přináší nejen radost, ale především úspory na vytápění.

O společnosti E.ON

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON Energie AG. E.ON  Energie AG je největší soukromý poskytovatel energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,4 milionu zákazníků a její podíl na trhu činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více než 4 000 km dlouhou sítí. V jižních Čechách už zásobuje plynem 110 000 zákazníků a od května letošního roku nabízí dodávku plynu na celém svém distribučním území.

Autor: Redakce Nazeleno.cz