fbpx

Partneři sekce

E.ON Energy Globe Award ČR: Oceňuje projekty realizované mládeží0

Realizovala vaše škola projekt zaměřený na ochranu životního prostředí nebo obnovitelné zdroje? Jste student, který vymyslel zajímavý projekt orientovaný na vědecké pozorování přírody nebo úspory energií? Přihlaste ho do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR! Jaké projekty soutěžily v minulých ročnících a o co se hraje?

Úspory energií, obnovitelné zdrojeochrana životního prostředí jsou již řadu let v popředí zájmů odborníků, politiků i široké veřejnosti. Prestižní světová soutěž Energy Globe Award  již deset let oceňuje ty nejlepší energeticky úsporné projekty, jež byly realizovány v různých částech světa. společnosti E.ON se v roce 2008 tato soutěž poprvé konala i v České republice.

Reklama

„Společným jmenovatelem kategorie Mládež je účast mladých lidí, zaměření projektů je ovšem velice rozličné.“

Jednou z kategorií soutěže E.ON Energy Globe Award ČR je Mládež. Společným jmenovatelem této kategorie je účast mladých lidí, zaměření projektů je ovšem velice rozličné. Přihlásit se mohou projekty přispívající ke zlepšování vztahu k přírodě a její ochraně, vědecká pozorování přírody nebo technické projekty, které zlepšují životního prostředí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

Jak se přihlásit?

Do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR se mohou se svými realizovanými projekty zdarma přihlásit firmy, obce, školy, odborná i laická veřejnost. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2010.

Adresa pro písemné zaslání přihlášky:
E.ON Česká republika, s. r. o.
Team E.ON Energy Globe Award ČR
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na e-mail projekty@energyglobe.cz nebo ji vyplnit on-line zde.

Více informací o Energy Globe Award najdete na www.energieplus.cz

Obnovitelné zdroje, Stirlingův motor a měření ozónu

V rámci E.ON Energy Globe Award ČR 2008 byly v kategorii Mládež nominovány tři projekty. Prvním byl výukový minipark obnovitelných zdrojů energie vybudovaný Elektrotechnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, který zahrnuje ukázky různých ekologických způsobů výroby energie. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ze Žďáru nad Sázavou zase představila Stirlingův teplovzdušný motor, který vyrábí teplo nebo elektřinu ze Slunce. Třetím nominovaným byla Základní škola v ulici Kpt. Jaroše v Třebíči s projektem „Hydrologií a měřením ozónu až za hranice města“.


Iniciátorka třebíčského projektu a učitelka matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Věra Keselicová se svými žáky

Podstata třebíčského projektu, který začal ve školním roce 2007/2008 a pokračuje dodnes, spočívá v měření koncentrace přízemního ozónu v areálu školy a dále v hydrologických měřeních na 60 km dlouhém úseku řeky Jihlavy, která Třebíčí protéká. Iniciátorkou projektu je učitelka matematiky, fyziky a informatiky Mgr. Věra Keselicová; na otázky též odpovídají žáci nynějšího 9. ročníku, kteří byli do projektu zapojeni.

Jak projekt vlastně vznikl?

Věra Keselicová: Asi před asi před těmi pěti lety jsem viděla v Učitelských novinách inzerát na program Globe, což je celosvětový program, který vede studenty, žáky a učitele k měření meteorologických veličin. Připadalo mi zajímavé se do toho zapojit, protože program je rozsáhlý a obsahuje široké spektrum využití ve škole z hledisek environmentální výchovy a přírodních věd obecně. Projekt „Hydrologií a měřením ozónu až za hranice města“ jsme zahájili ve školním roce 2007/2008, protože už jsme měli nějaké zkušenosti v rámci programu Globe a chtěli jsme klasické meteorologické měření obohatit něčím dalším – přidat měření ozónu a prozkoumat řeku Jihlavu.

Měření jste prováděli v rámci výuky?

Věra Keselicová: Ne, děti to mají jako zájmovou činnost. Ale má to praktické využití ve výuce: ve fyzice, kde seznamujeme děti s přístroji, v matematice, protože máme velké množství naměřených hodnot a v informatice, kde se děti učí zpracovávat data v Excelu. No, a samozřejmě v přírodopise, zeměpise, zkrátka v těch přírodovědných oborech.

Přihlaste svůj úsporný projekt a získejte meteostanici!

Připravili jste projekt z oblasti úspor energií nebo obnovitelných zdrojů? Přihlaste ho zdarma do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Prvních 30 přihlášených získá meteostanici Hyundai! Více informací najdete zde.

Kolik studentů se do projektu zapojilo?

Věra Keselicová: Snažili jsme se do toho zatáhnout všechny, kteří navštěvují kroužek, čili 30 až 40 dětí. Abychom mohli uskutečnit jednotlivé věci v tom projektu, potřebovali jsme finance, proto jsem na kraj Vysočina podala žádost o grant. Kraj nám přispěl jednak na akce dětí, hlavně naučné exkurze, jednak pro samotné měření, financování dopravy na místa měření a pak také na zakoupení přístroje na měření ozónu.

Co přesně jste v rámci projektu dělali?

Kateřina Pejchalová: Měřili jsme například pH, tvrdost vody, množství dusičnanů, dusitanů a organické znečištění vody. Navštívili jsme oddělení Zdravotního ústavu v Jihlavě, kde pracovnice provedly rozbory mikroskopické obrazem a sinicemi. Nakonec jsme naměřené výsledky zpracovali a spolu s učiteli došli k výsledku, že řeka není znečištěná.

Aneta Pelcová: Ozón jsme měřili pomocí speciálních papírků a ozonometru, který jsme zakoupili v USA, protože v České republice není k dostání nebo je výrazně dražší.

Kristýna Hambálková: Ozón může poškodit zdraví člověka, způsobuje dýchací potíže. Množství přízemního ozonu se měří v jednotkách ppb – parts per bilion, je to počet částic ozónu na miliardu částic vzduchu. Limitní hodnota ozonu pro zdraví člověka je 60 ppb.


Žákyně ZŠ v ulici Kpt. Jaroše v Třebíči v terénu

Vítězslav Patočka: Koncentrace přízemního ozonu 60 ppb a více zde byla dosud naměřena pouze čtyřikrát, ale abychom mohli říci, že byl opravdu překročen limit, museli bychom měřit skoro pořád, měření opakovat každou chvíli, takže se domníváme, že limit překročen nebyl. Zvýšené koncentrace mohly být dočasně způsobeny zhoršenými rozptylovými podmínkami, například zvýšením automobilového provozu nebo větším množstvím pronikajícího UV záření, ztenčením vrstvy stratosférického ozonu. Z měření je vidět, že z hlediska koncentrace přízemního ozonu nebývá vzduch v okolí naší školy znečištěn.

Věra Keselicová: S analýzami vody nám pomáhala Střední průmyslová škola Třebíč, která má potřebné vybavení.

Jaká to pro vás byla zpráva, když jste byli nominováni na cenu EnergyGlobe Award ČR?

Věra Keselicová: Ani jsme to nečekali, protože projektů tam byla spousta. To, že jsme se dostali mezi nejlepší tři, to bylo velké překvapení.

Co úspěch přinesl Vaší škole?

Věra Keselicová: Samozřejmě zviditelnění. Mrzelo nás trochu, že jsme se sice dostali mezi nejlepší tři, ale odměnu dostal pouze ten první. Ale bylo to pro nás zadostiučinění za všechnu tu práci.

V projektu pokračujete i nadále?

Věra Keselicová: Ano, i když měření ozonu neděláme už tak často, protože zase děláme nové věci. Pořídili jsme si například automatizovanou meteorologickou stanici, údaje předáváme Českému hydrometeorologickému ústavu. Co se týká hydrologických měření, tak máme nová zařízení. V letošním roce také zkoumáme řeku Jihlavu, ale jenom v Třebíči, pod městem a za městem, čili před čističkou a za čističkou. Dělali jsme zkoumání na podzim, budeme ho opakovat v lednu a únoru a pak na jaře. Chceme vyhodnotit, jak na tom řeka je v různých ročních obdobích. Dále chceme zkoumat kvalitu vody ve studánkách v okolí Třebíče.

Jindřich Špaček: Také jsme tento rok otevřeli nový obor – pedologii, což je nauka o půdě, a do budoucna bychom chtěli provádět dálkový průzkum země, zaměřili bychom se sledování sluneční fotosféry a změn v krajině prostřednictvím satelitních snímků.

Věra Keselicová: Jinak dále pokračujeme v rámci programu Globe ve fenologii, sledování opakujících se biologických cyklů – žáci jednou týdně pozorují a zaznamenávají růstový cyklus u šeříku. Pak také provádíme biometrická měření a pozorování, která zahrnují jednou za rok průzkum vymezeného území v lese – žáci zjišťují vegetační pokryv a jeho vitalitu. Všechny naměřené údaje žáci průběžně posílají prostřednictvím internetu do mezinárodní organizace NASA v USA, vědci je vyhodnotí a na jejich základě vyslovují a ověřují hypotézy o stavu životního prostředí na Zemi.

Jaké projekty je možné do soutěže přihlásit?

Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR je rozdělena do sedmi kategorií. Jaké projekty mohou v jednotlivých kategoriích soutěžit?

  • Země: Zemědělství, energetické plodiny, stavební materiály, budovy, izolace, využití solární energie (vítěz získá 50 000 Kč
  • Oheň: Výroba energie a její efektivní využívání ve všech oblastech (vítěz získá 50 000 Kč
  • Voda: Pitná voda, využití a možnosti úpravy vody a odpadních vod, ochrana vodních zdrojů (vítěz získá 50 000 Kč
  • Vzduch: Ochrana čistoty ovzduší, kvalita ovzduší ve vnitřních prostorách i vnějším prostředí, ochrana klimatu a snížení CO2 (vítěz získá 50 000 Kč
  • Mládež: Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracovala mládež nebo škola (energeticky úsporná opatření v hodnotě 300 000 Kč)
  • Obec: Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o něž se zasloužila obec (vítěz získá 50 000 Kč
  • Kutil: Malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií, obnovitelných zdrojů energie zpracované jednotlivcem (vítěz získá 100 000 Kč

Celosvětově vyhrála fotovoltaika

Celosvětové ocenění EnergyGlobe World Award v kategorii Mládež získal portugalský projekt Rock in Rio Solar School, připravený organizacemi Rock in Rio, ADENE a Lobosolar. Projekt využil fenoménu známého hudebního festivalu Rock in Rio (původně konaného v Brazílii), který v roce 2008 hostil Lisabon a Madrid.

Studenti se v rámci projektu účastnili soutěže v plánování projektů, které měly propojit sociální a ekologické výhody. Dvacet nejlepších řešitelů získalo pro své školy fotovoltaická zařízení, která na kolektorech o ploše 800 m2 dokážou vyrobit 60 kW energie. Zařízení byla vystavena na pódiu v průběhu hudebního festivalu. Cílem projektu bylo upozornit mladou generaci na výhody solární energie

Celkovým mezinárodním vítězem nade všemi kategoriemi se stal projekt myanmarské solární nemocnice, předložený v kategorii Oheň organizací Border Green Energy Team. Organizace podporuje etnické menšiny v  pohraničí Myanmaru (Barma), zemi ovládané vojenskou diktaturou. Projekt spočívá v zavádění solárních zařízení na výrobu elektřiny v nemocnicích a zdravotních střediscích v regionu, kde není dostupný jiný zdroj elektřiny. Od roku 2003 se na thajské straně hranice školí barmští dobrovolníci ve výrobě a údržbě solárních energetických systémů, které potom zavádějí ve vlastní zemi.

Odhalte tajemství úspor energie a alternativních zdrojů na www.energieplus.cz. 

Autor: Redakce Nazeleno.cz