fbpx

Pozvěte na zahradu opeřené přátele: Co nesmí chybět?0

Jak proměnit zahradu v ptačí ráj? Nesmí chybět krmítko, napajedla, koupadla nebo jedlé keře. Důležitá je však i ptačí bezpečnost. Jaká rizika opeřencům na vaší zahradě hrozí a jak jim můžete pomoci?

Rádi posloucháte veselé ptačí švitoření a chtěli byste, aby se u vás venkovní ptáci cítili dobře a pravidelně se k vám vraceli? Ptačí budky, které jsme probrali v samostatném článku, nejsou jediným vstřícným krokem k ptačím sousedům. Existuje několik jednoduchých opatření, díky kterým se ptáci na vaší zahradě rychle zabydlí. Ptáci u vás musí najít dostatek potravy a vody, příležitosti k hnízdění a k úkrytu, čisté prostředí bez chemických jedů a ideálně s minimem predátorů, jakými jsou zejména kočky.

Dostatek potravy naleznou ptáci nejen v krmítku

Zimní přikrmování se pro řadu milovníků ptáků stalo každoroční samozřejmostí. Odpůrci krmítek často namítají, že dřív ptáky nikdo nekrmil a nevyhynuli. Tyto názory ovšem nezohledňují dramatickou proměnu charakteru krajiny a složení přírodních porostů za poslední staletí. Lokality umožňující ptákům nerušený život se vlivem lidské činnosti neustále zmenšují, z tohoto důvodu je na řadě míst přikrmování prakticky nezbytné.

Reklama

Drozd kvíčala si rád pochutná na jedlých plodech zahradních keřů. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Pokud ale založíte svou zahradu s přihlédnutím k ptačím potřebám, můžete jim zajistit určitou část zimní obživy také z přirozených zdrojů. Keře s jedlými plody (např. muchovník, bez, šípky, rakytník, jeřabiny) jsou v zimě vítanou pochoutkou ptačího osazenstva. Stejně tak zbylá neočesaná jablka či jiné podzimní plody zpříjemní ptáčkům začátek zimy.

Sledovali jste již někdy kosa či drozda při koupeli?

Pokud ano, potom asi již koupadlo na zahradě máte, protože tuto podívanou zkrátka musíte sledovat zas a znova. Někteří ptáci jako právě kosi a drozdi se velmi rádi koupají, kdykoli k tomu mají příležitost. Vrabci se rádi koupou ve vodě, ale k podobnému účelu využijí také písek, který je důležitý při péči o peří i pro další ptačí druhy. Koupel vášnivě milují také holubi. Hrdličky si naproti tomu většinou jen smočí hlavu a do kompletní očisty se jim obvykle nechce.

Ptačí koupadlo může být na zahradě i estetickým prvkem. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Při instalaci napajedel a koupadel je třeba dbát zvýšené pozornosi na bezpečnost. Koupadlo by mělo být vždy mělké ideálně se zdrsnělým povrchem a s nízkým okrajem, aby se z koupele snadno vystupovalo. Hloubka vody by neměla přesahovat 5 cm, aby se v ní ptáci neutopili. Mokří ptáci obtížněji vzlétnou, proto je v zájmu ochrany před kočkami nejlepší, umístit koupadlo např. na metrovou hladkou tyč, aby ptáci blížícího se predátora včas zaznamenali. Za horkých dnů by se měla voda často měnit. Na slunné místo můžete také umístit bednu naplněnou pískem s perforovaným dnem (kvůli odtoku dešťové vody).

„Počty volně žijících ptáků se u nás neustále snižují.“

Z hlediska bezpečnosti ptáků, ale také včel, hmyzu a drobných savců se zaměřte na různé nástrahy jako jsou zahradní jezírka nebo sudy s vodou. Sudy by měly být překryty alespoň hustým pletivem nebo síťkou a do jezírek je vhodné instalovat vyčnívající kameny nebo plovoucí dřevo, na kterém by se tonoucí ptáče či včela mohly zachytit a vylézt.

Tolerujte „nepořádek“: Vzrostlý trávník, staré stromy, husté křoviny

Co je pro řadu lidí uklizená a udržovaná zahrada, to je pro většinu ostatních živočichů včetně ptáků nepřirozené prostředí, ve kterém nenachází dostatek potravy ani úkrytu. Pěstěné anglické trávníky vůbec nepodporují druhovou rozmanitost v zahradě. Neustálé sekání narušuje život užitečného hmyzu a znemožňuje rozmnožování ptáků hnízdících na zemi. Časté používání chemických trávníkových hnojiv a „ošetřování“ herbicidy mění travnatou plochu ve sterilní monokulturu.

Vzrostlé louky, křoviny a stromy – to je inspirace pro zahradu, která má být ptačím rájem. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Ptákům na zahradě uděláte velkou radost hustými keři, ve kterých se mohou ukrýt nebo si postavit hnízdo. Dutinoví ptáci zase ocení, pokud na zahradě ponecháte starý suchý strom, který může posloužit jako bydliště několika generacím těchto opeřenců.

Chemické postřiky a ptačí ráj nejdou dohromady

Nejen že jsou nejrůznější chemikálie jako postřiky a herbicidy jedovaté přímo pro ptáky (pro člověka samozřejmě také), ale zároveň jim padne za oběť velké množství hmyzu, který by jinak posloužil jako ptačí potrava. Chemie také škodí včelám, které jsou pro chod našeho ekosystému zcela nezbytné.

Mláďata drozda zpěvného po opuštění hnízda špatně létají, potřebují mít možnost úkrytu na zemi. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Klíčová je ochrana před kočkami, která se ale realizuje obtížně

Ač se to na první pohled nezdá, největším celosvětovým zabijákem ptáků jsou kočky. V některých lokalitách kočky ptákům prakticky zcela znemožňují vyvést mladé. Vybírají hnízda nebo zabíjí nezkušená ptáčata, která hnízdo právě opustila. Kočky jsou nechvalně známe tím, že svou kořist nezabíjí ani zdaleka jen kvůli hladu, ale často jen jaksi pro „zábavu“, čímž se odlišují od většiny predátorů v přírodě. Někteří odborníci dokonce kočky označují jako ekologickou časovanou bombu. Za lehkomyslnost majitelů koček, kteří jim „dopřávají“ volný pohyb, zaplatí ročně životem celosvětově miliardy ptáků.

Kos černý dokáže všechny na zahradě upozornit, že je na blízku kočka. (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Ochranu vaší zahrady před kočkami může zajistit ostrý hlídací pes, úspěšnost této metody však do značné míry závisí na povaze psa. Vstup do zahrady dokáže kočkám znepříjemnit trnitý hustý živý plot. Ptáčkům však můžete pomáhat i tím, že se naučíte rozumět jejich řeči. Nejzřetelnějším zvukovým indikátorem přítomnosti kočky na zahradě jsou kosi. Pokud z ničeho nic uslyšíte jejich vystrašený rytmický křik (od jejich běžného libozvučného zpěvu lze velmi dobře rozeznat), můžete si být prakticky jisti, že máte na zahradě kočku. Podobně se chovají např. rehkové zahradní, kteří se snaží hlasitým „cvakáním“ a nalétáváním na kočku upoutat její pozornost na sebe, aby si nevšimla ptáčat čekajících opodál. Když zpozorujete tato varovná znamení, můžete jít ptákům pomoci sami a kočku zahnat.

Autor: Jarmila Bajerova