fbpx

Dešťová voda je čistá a zdarma, tak proč ji doma nevyužít?0

Současné donedávna suché období nám připomnělo nutnost dobrého hospodaření s vodou. Na trhu jsou už systémy, které mohou v domácích podmínkách upravovat dešťovou vodu.

Foto: Pixabay.com

Bubnuje na střechu, protéká okapem a končí v kanalizaci. Není to škoda? Dešťová voda je čistší, než by se mohlo na první pohled zdát a její využití v domácnosti je technologicky poměrně jednoduché. Můžete tak ušetřit velkou část běžné spotřeby vody z vodovodu, za kterou byste museli platit. . „Dešťová voda je relativně bez nečistot kromě těch, které déšť strhl z prostředí,“ píše Michal Úterský z Vysokého učení technického v Brně. Kontaminaci může způsobit například zvířecí trus na dopadové ploše, a proto raději nepijeme z kaluží. Ale „při praní prádla, splachování, zalévání či údržbě lze srážkovou vodu výhodně použít, což v souhrnu činí přibližně 50 % spotřeby,“ vypočítává Úterský.

Jenomže kde dešťovku uskladníme do doby, než zase naplníme pračku, navštívíme toaletu nebo zašpiníme automobil? A jak napršené kubíky rozvedeme po domě, abychom je nemuseli postupně přenášet v kýblu? Na trhu najdeme systémy, díky kterým dešťová voda nenápadně zmizí v podzemní retenční nádrži, a v případě potřeby poslušně přiteče. Náklady a návratnost odhadnou ve dvou modelových příkladech firmy, které podobné zařízení prodávají a zákazníkům kompletně staví.

Reklama

SYSTÉMY NA DEŠŤOVOU VODU odhadnuté ve 2 modelových příkladech

 1/2 spotřeby rodinného domuSplachování toalet v bytovém domě
Účelpraní, splachování 4 lidítoalety 40 lidí
Cena:120 000 Kč420 000 Kč
Střechamin. 120 m2min. 400 m2
Realizace:14 dníměsíc
Provoz:400 Kč/rok2 400 Kč/rok
Návratnost:v 18. rocev 10. roce
Životnost:30 let30 let

Pozn.: Údaje jsou přibližné a zprůměrované podle odpovědí specializovaných firem. Některé mohou být levnější, jiné naopak dražší. Ceny obsahují DPH, vodné + stočné pro návratnost předpokládáme 100 Kč/m3.

Dešťová voda v rodinném domě

Nejdříve jsme navštívili samostatnou domácnost. V modelovém příkladu předpokládáme, že dešťová voda pokryje polovinu spotřeby 4 osob, což znamená přibližně 175 litrů denně. Investice do ekologického systému vychází jako návratná. Úsporou za vodné a stočné získá rodina vložené peníze zpátky v 18. roce provozu.

Čím přesněji popíšeme stavební firmě svoje potřeby, tím lépe. Klíčové jsou rozměry střechy, ale také tempo, jakým bude dešťová voda čerpána. Foto: glynwed.cz

Vydrží celé zařízení pracovat déle? „Životnost takového systému je minimálně 30 let, záruka na nádrž 25 let. Záruka na elektroniku a čerpadla trvá 2 roky,“ napsal Luboš Novotný za společnost Böhm-extruplast s.r.o. „Celé zařízení obsahuje čerpadlo, nádrž, poklop, filtraci hrubou a jemnou, monitoring vody v nádrži, ochranu proti spodní vodě, vývody pro napojení domu i zahrady,“ popisuje Tomáš Lelek za irriga, s.r.o.

Důležitá je dostatečná plocha střechy

Podmínkou bývá především dostatečně veliký půdorys domu, pro zachycování srážek. „Jenom podle spotřeby navrhneme projekt obtížně, protože například při malé ploše střechy nenaplníme požadovanou kubaturu,“ uvedl Josef Novák, zastupující ASIO, spol. s r.o. „Pro návrh systému potřebujeme přesněji specifikovat, jak budou zákazníci získanou vodu používat (množství, pravidelnost, případně i rozptyl hodnot),“ pokračuje Josef Jonášek, servisní technik Pipelife Czech s.r.o.

Jak velký musíme mít pozemek pro podzemní část systému, kde napršená dešťová voda počká, než zapneme čerpadlo? „Pro usazení válcové nádrže je zapotřebí pouze výkop o maximálním průměru 2 500 mm a výšce 2 500 mm (nádrže mohou být v provedení samonosném – nepojízdném, nebo k obetonování – přemístitelném pomocí osobního automobilu),“ odpověděl Tomáš Trtek z firmy Niveko s.r.o.

Zapojení domácí retenční nádrže. Obrázek: RONN

Nejjednodušší variantou je umístit retenční nádrž na nevyužívanou část pozemku. V takovém případě ji často ani nemusíte obetonovávat a pouze ji ve výkopu usadíte na základovou desku a připojíte příslušná potrubí. Trochu složitější situace nastane, pokud potřebujete nádrž na vodu pojízdnou – třeba na dvoře domu nebo v průjezdu. V takovém případě se nevyhnete obetonování a vybudování betonového poklopu. A to je samozřejmě dražší.

Dešťová voda pro bytový dům

V naší tabulce jsme propočítali také činžovní dům. V modelovém příkladu předpokládáme, že dešťová voda bude splachovat toalety 40 osobám, což znamená přibližně 1 200 litrů denně. Větší projekt vrátí investovanou částku rychleji. Díky nižší spotřebě pitné vody se celé zařízení vyplatí zhruba do 10 let.

Využití dešťové vody v kostce:

Retenční nádrž pro zálivku zahrady

Nejjednodušší a nejlevnější možností je využití dešťové vody pouze pro zálivku zahrady. V takovém případě vám bude stačit retenční nádrž, do které jsou zaústěny svody okapů ze střechy. Vodu pak můžete čerpat třeba pomocí ponorného čerpadla nebo vodárny. Výrobci nabízí domácí retenční nádrže včetně filtrace a čerpací technologie. Cena takového řešení se pohybuje okolo 40 000 Kč, k tomu si ale musíte připočítat také náklady na realizaci (rozvody, výkopy, betonován jí základové desky atd.). I na toto jednoduché řešení ale můžete čerpat dotace v rámci dotačního programu Dešťovka.

Komplexní systém pro využití dešťové vody

Pokud chcete využívat dešťovou vodu také v domácnosti, neobejdete se bez dražšího systému, jehož základem je také retenční nádrž, vodárna, která vám zajistí přívod vody do domovního rozvodu, a příslušné rozvody.

Vybudování dvojích rozvodů vody nemusí být úplně jednoduché, vhodným kompromisem může být pouhé splachování toalety dešťovou vodou – kdy je dešťovka přiváděna z vodárny pouze na toaletu (pitná voda je zde jenom jako záloha pro případ nedostatku vody v retenční nádrži). Takový systém se dá za pomoci šikovného instalatéra realizovat i téměř svépomocí.

Ceny komplexních systémů pro využití dešťovky se pohybuje od 100 000 Kč a více. S jeho financováním vám ale také pomůže stejnojmenný dotační program.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi