fbpx

Vánoce jsou svátky kartonu a pěnového polystyrenu. Co s ním?0

Vánoční dárky znamenají také spoustu použitých obalů a odpadu. Jak naložit s pěnovým polystyrenem, kterého je v krabicích s nejrůznějšími konzumními produkty spousta?

Z pěnového polystyrenu se také dělají různé nádoby na jedno použití. Naštěstí se v této oblasti od polystyrenu ustupuje ve prospěch ekologičtějších materiálů. Zdroj: 123rf.com

Polystyren je díky svým výborným tepelně-izolačním vlastnostem velmi oblíbeným materiálem nejen v zateplování, ale také v obalové technice, kde jeho význam spočívá zejména v ochraně produktů proti nárazům a mechanickým poškozením. Snadno se s nimi manipuluje, zabalené výrobky se pak dobře skladují a transportují. Co s tímto materiálem ale dělat, když doslouží?

Zatímco karton je možné využít třeba na zahradě případně ho zkompostovat, s pěnovým polystyrenem je to složitější. Polystyren je plast, který se v přírodě nerozpadá a vydrží celé věky. Z hlediska dopadů na životní prostředí není likvidace polystyrenu jednoduchá. V podstatě je možné tento materiál spalovat za vysoké teploty – polystyrenový odpad může sloužit jako energetická surovina. Což je ale škoda, protože se vyrábí z neobnovitelných surovin. Naštěstí se dá polystyren také dobře recyklovat, i když není jasné, kolik tohoto materiálu se v současnosti k ostrému vytřídění a recyklaci dostane. Každopádně nejvhodnější cestou, jak se zbavit polystyrenových obalu, je žlutý kontejner nebo sběrný dvůr.

Reklama

Jak se ekologicky zbavit polystyrenu?

Pokud nám není lhostejný stav naší přírody a nechceme hodnotnou surovinu nechat bez užitku uložit na skládku, nebo ji dát zlikvidovat jiným způsobem, můžeme využít systém separovaného sběru odpadních obalů. Jeho činnost se řídí podle zákona, který ukládá obcím a městům povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také obaly z pěnového polystyrenu. Stejně tak dovozci, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh nebo do oběhu obaly, případně balené výrobky, mají podle zákona povinnost obaly odebírat zpět a postarat se o jejich další využití.

Díky zateplování domů se z pěnového polystyrenu stala téměř strategická surovina. Zateplovat lze ale i jinými materiály, jako je například minerální vlna. Foto 123rf.com

Průzkum Sdružení EPS ČR ukázal, že 7 z 10 Čechů je přesvědčeno o recyklovatelnosti pěnového polystyrenu. Více než polovina respondentů k recyklování dokonce aktivně přispívá. 38 % umisťuje polystyren do žlutých popelnic společně s ostatními plasty, dalších 16 % ho vozí do sběrného dvora. „Je potěšující slyšet, že více jak polovina naší populace ví, jak správně třídit pěnový polystyren a že i tak činí. Veškeré výrobky z pěnového polystyrenu je možné umisťovat do žlutých popelnic společně s dalšími plastovými výrobky, jako jsou PET lahve a podobně,“ komentuje výsledky průzkumu František Vörös ze sdružení EPS ČR.

V třídění odpadu ale záleží také na jeho velikosti. Pokud jde pouze o obaly např. malých spotřebičů, je žlutý kontejner jasnou volbou. Polystyrenové obaly o větším objemu je však vhodné vozit spíše do sběrných dvorů místo kontejnerů, kde by zabíraly zbytečně mnoho místa. Některé obchody dokonce nabízí možnost zpětného odběru polystyrenových obalů.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi