fbpx

Druhá vlna kotlíkových dotací – vyměnit kotel můžete ještě před podáním žádosti, ruší se „mikroenergetická opatření“0

Většina krajů plánuje drobné změny ve druhé vlně kotlíkových dotací. Podle zjištění Českého plynárenského svazu (ČPS) by mělo být možné zpětné proplácení peněz vynaložených na pořízení nových kotlů. Tyto náklady bude možné zpětně uznat ve všech krajích, a to dokonce již od data 15. 7. 2015.

Zájemci si tedy mohou koupit nový kotel už nyní a teprve až to bude aktuální, požádat o kotlíkovou dotaci. „Je to skvělá zpráva pro žadatele o dotace, kteří disponují dostatkem peněz na pořízení nového topení. Bez obavy, že by jim nebyly pořizovací náklady zpětně proplaceny, si už nyní mohou koupit nový kotel,“ sdělil Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu.

Příprava kompletních podkladů pro podání žádosti je otázkou několika hodin a výměna kotle vyjde průměrně na dva až tři dny. Průměrná doba vyřízení kotlíkové dotace od prvního kontaktu se zákazníkem po podání závěrečného vyúčtování na krajský úřad nicméně trvá řádově čtyři až pět měsíců.

Reklama

Ve druhé vlně kotlíkových dotací je pro zájemce připraveno 3,4 mld. Kč Podávání dotačních žádostí bude probíhat pouze elektronicky

S ohledem na nadcházející topnou sezonu je důležité, aby se žadatelé co nejdříve obrátili na některou ze společností, které se výměnou kotlů zabývají. Ta za ně následně celý proces kotlíkových dotací vyřídí – od pořízení fotodokumentace stávajícího kotle na pevná paliva přes přípravu a podání žádosti o dotaci, realizaci výměny tepelného zdroje až po závěrečné vyúčtování.

Kotlíkové dotace začnou co nevidět

Druhá vlna programu kotlíkových dotací, který si klade za cíl výrazné zlepšení ovzduší v Česku, odstartuje počátkem letošního září. Během této fáze chce ministerstvo životního prostředí rozdělit 3,4 miliardy korun mezi minimálně 35 000 domácností. Na pořízení nového plynového kondenzačního kotle lze získat dotaci až 102 500 Kč.

Nebudou vyžadována „mikroenergetická opatření“

Dotace se ve druhém kole už nebudou vztahovat na kotle pouze na uhlí, neboť o ně lidé v první vlně projevili nejmenší zájem. Další podstatnou změnu představuje podávání dotačních žádostí, které bude probíhat výhradně elektronickou formou. „Ve druhé vlně už také není nutné realizovat takzvané dílčí mikroenergetické opatření, které by snížilo energetickou náročnost budovy. Na druhou stranu ale bude muset dotyčný doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva,“ uvedl J. Ruml.

V první dotační vlně, která byla spuštěna v létě 2015, se přerozdělovaly tři miliardy korun. Výměnou starých kotlů za nové v rámci první dotační vlny se pročistí ovzduší ročně o 1600 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, o více než 0,7 tuny rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a sníží se i emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o více než 168 750 tun. V celém programu by měly být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit celkem devět miliard korun.

Autor: Redakce Nazeleno.cz