fbpx

Partneři sekce

Dotace na solární systémy, tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Jen do března 2009!0

O zavedení dotací na zateplení domů pro fyzické osoby se stále pouze spekuluje, Státní fond životního prostředí mezitím představil dočasné dotace na solární systémy, tepelná čerpadla a solární systémy. Na co se vztahují a kolik můžete získat?

Podobně jako v loňském roce byl během ledna otevřen program dotací na využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě tepla a ohřevu vody, určený výhradně pro fyzické osoby. Úřední název programu je „Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro RD a fyzické osoby“ a vztahuje se zejména na nahrazení staršího tepelného zdroje modernější a ekologičtější variantou.

„Pokud ale splňujete podmínky pro dotace, rozhodně nečekejte! Nové dotační tituly od dubna 2009 nebudou financovat systémy instalované dříve.“

Reklama

Dotace však stejně jako loni není nároková. Protože se očekává vypsání nových programů (jež by podle mnohých spekulací mohly přispívat i k zateplování rodinných domů), je platnost aktuální výzvy omezena do 31. března 2009.

Na co jsou dotace určeny?

  • Kotle na biomasu (maximálně 50 %, do výše 55 000 Kč)
  • Solární systémy na celoroční ohřev teplé vody (maximálně 50 %, do výše 55 000 Kč)
  • Solární systémy na přitápění a celoroční ohřev teplé užitkové vody (maximálně 50 %, do výše 65 000 Kč)
  • Tepelná čerpadla (maximálně 30 %, do výše 55 000 Kč – systémy vzduch-voda, nebo 75 000 Kč – ostatní)

Přečtěte si o jednotlivých možnostech

   – Kotle na biomasu (včetně ročních nákladů)

   – Solární systémy – kolik lze získat?

   – 5 let praxe: solární systém na ohřev vody

   – Ceny solárních systémů

   – Tepelná čerpadla

Dotace na kotel na biomasu nebo solární systém může dosáhnout až 50 % investičních nákladů, u tepelného čerpadla až 30 % nákladů. Maximální výše podpory je však limitována částkou 55 000 Kč u kotle na biomasu a solárních systémů na ohřev vody. U solárních systémů pro přitápění a ohřev vody může dotace dosáhnout až 65 000 Kč, u tepelného čerpadla až 75 000 Kč, podle druhu technologie (na čerpadlo typu vzduch-voda maximálně 55 000 Kč).

O dotaci žádáte zpětně, nejpozději do 18 měsíců

Podmínkou získání dotace na kotel na biomasu a na tepelné čerpadlo v novostavbách je, že budova bude splňovat energetický standard podle dokumentu Přílohy II (je nutný posudek energetického auditora) a objekt není možné připojit na rozvod zemního plynu nebo na centrální zásobování teplem.

Dotace na tepelná čerpadla se poskytuje podle druhu technologie

Žádosti se podávají až po instalaci zařízení (maximálně 18 měsíců po realizaci) a s prokázáním jejich plné finanční úhrady. Na podporu neexistuje právní nárok.

Pokud ale splňujete podmínky pro dotace, rozhodně nečekejte! Podle vyjádření představitelů fondu na současnou podporu úsporných zdrojů energie naváže od dubna nový, svým rozsahem mnohem větší program podpory. O dotace z nového programu ale nebude možno žádat zpětně, tedy na akce zrealizované před jeho vyhlášením

Připravte se na byrokratickou proceduru

Všechny podprogramy mají řadu společných podmínek, například nutnost prokázat nemožnosti připojit se na centrální rozvod zemního plynu nebo tepla, povinnost provozovat zdroj nejméně 10 let, dále doložit průkaz užití certifikovaných komponentů zařízení, prohlášení investora o likvidaci stávajícího zařízení, hodnocení energetické a environmentální kvality, doklad o splnění emisních hodnot podle ČSN atd., odborný posudek atd. Nazeleno.cz se bude kompletní proceduře vedoucí k získání dotace věnovat ve speciálním článku.

Solární systémy na ohřev vody a přitápění mají o něco vyší limit podpory

Pokud o dotaci uvažujete, určitě si důkladně prostudujte podmínky. S žádostí vám mohou pomoci i prodejci tepelné techniky.

Více o dotacích

   – Konkrétní znění výzvy

   – Další dotační možnosti

   – Komunální dotace (jen pro určitá města)

Autor: Redakce Nazeleno.cz