fbpx

Dotace na obnovitelné zdroje energie – kde a kolik?0

Přehled dotací na obnovitelné zdroje energie

Dotace – kde a na co

1. Státní fond životního prostředí

Dotace na obnovitelné zdroje energie pro fyzické osoby (občany) poskytuje především Státní fond životního prostředí (SFŽP). V letošním roce lze od fondu získat dotace hned na několik různých typů zařízení.

Dotace pro fyzické osoby – obnovitelné zdroje energie

  • kotle na biomasu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, maximálně 50 000 Kč
  • solární systémy na teplou vodu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, maximálně 50 000 Kč
  • solární systémy na přitápění a teplou vodu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč
  • Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly – příspěvek až do výše 30 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč

Pozor však na pravidla! Dotace na kotel nebo tepelné čerpadlo má za cíl podpořit náhradu kotlů na uhlí něčím méně znečišťujícím, a proto se dává jen tomu, kdo již má instalovaný kotel na uhlí a nahradí jej kotlem na biomasu nebo tepelným čerpadlem! Dotace tedy není (!) určena pro nově postavené domy, kde je kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo již součástí stavby. Podrobné podmínky a návod jak žádat  najdete na stránkách úřadu.

Osobně jsem asi před pěti lety proces žádání o dotaci absolvoval a musím říci, že to byla dosti zdlouhavá a obtížná procedura. Nedávno jsem to sledoval zpovzdálí u jednoho klienta a stále ještě je to poměrně pracná a zdlouhavá záležitost. Mnoho požadovaných dokumentů je dle mého názoru v dnešní době už pro úředníky dostupných na internetu a některé jsou (mírně řečeno) nevýznamné. Naštěstí jsou pracovníci fondu poměrně vstřícní a upozorní vás na případné problémy a vysvětlí nejasnosti.

Reklama

Nepříjemné je také to, že na dotaci není právní nárok a nikdo vám nemusí zdůvodňovat, proč vám ji nedali. Žádá se až po uvedení zařízení do provozu a nesmí se překročit maximální doba 18 měsíců od uvedení do provozu.


Spíše než „větrníky“ jsou častější dotace na solární kolektory a tepelná čerpadla

Posudek na solární systém zpravidla vypracuje některý z pracovníků středisek EKIS (seznam najdete na této adrese). Za posudek je třeba zaplatit (řádově několik tisíc korun, podle složitosti systému), ale část nákladů na posudek fond uhradí. Důležité je, aby použité komponenty solárního systému měly potřebný certifikát nebo prohlášení o shodě a firma, která zařízení namontovala, vydala i potvrzení o uvedení do provozu (většinou se provede na zařízení tlaková zkouška a vyzkouší funkce čerpadla a regulátoru).

Pokud dotaci získáte, fond vám to oznámí písemně a dotace je pak převedena na váš účet. Fond si pochopitelně vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zařízení opravdu existuje a zda plní svou funkci.

2. Státní fond rozvoje bydlení

V oblasti bydlení nejde primárně o podporu zdrojů energií, ale naopak o zamezení její zbytečné spotřebě, který motivuje obyvatele panelových domů k zateplení (program PANEL) .

Podobný ekvivalent pro majitele rodinných domů bohužel zatím neexistuje, což je trochu nespravedlivé. Investice do zateplení starých domů je zpravidla efektivnější než třeba do solárních systémů. Ministr Bursík údajně uvažuje o využití peněz získaných z prodeje emisních povolenek a z fondů EU také pro dotace na zateplení, takže je možné, že se situace v budoucnu změní.

3. Komunální dotace

Kromě zájmu státních orgánů se o oblast zajímají také nižší samosprávné složky. Dotace na obnovitelné zdroje lze získat i od některých krajských úřadů nebo měst. Například obyvatelé  Plzně mohou v roce 2008 získat příspěvek na solární fotovoltaický systém ve výši 20 Kč na každý Watt instalovaného výkonu. Další podporu nabízejí i například Praha, Kladno Náchod, Litoměřice, ale díky osobě starosty známá obec Jindřichovice pod Smrkem. Přehled komunálních dotací lze najít na těchto stránkách.

4. Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů azelené bonusy

Jednou z variant státní podpory je finanční pomoc výrobcům „zelené“ elektřiny. Nejde prakticky o dotaci jako spíše o specifický proces garantovaného odkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, jež v sobě zahrnuje i určitou dlouhodobou garanci. Výrobce elektřiny se musí po registraci rozhodnout mezi dvěma variantami. Buď využije garantovanou výkupní cenu elektřiny (tu od něj musí provozovatel regionální distribuční sítě kompletně odebrat). Nebo se rozhodne pro podporu formou zelených bonusů – v tom případě si prodává elektřinu sám (klidně i jiným koncovým uživatelům) a od ČEZu, E-onu či PRE inkasuje pouze tzv. zelený bonus. Jejich aktuální výši udává tabulka.

Výkupní cena elektřiny a zelený bonus

Zdroj
Výkupní ceny elektřiny
[Kč/kWh]
Zelené bonusy
[Kč/kWh]
Malá vodní elektrárna
2,6
1,4
Výroba elektřiny spalováním biomasy (kategorie O1)
4,21
2,93
Výroba elektřiny spalováním bioplynu
3,9
2,62
Větrná elektrárna
2,46
1,87
Fotovoltaická elektrárna
13,46
12,65

Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007

Autor: Redakce Nazeleno.cz