fbpx

Dotace Dešťovka ušetří až 50 % nákladů na retenční nádrž. Jak o ni žádat?0

Uvažujete nad pořízením retenční nádrže na dešťovou vodu, kterou chcete následně využít na zahradě a v domácnosti? Využijte dotačního programu Dešťovka, díky kterému získáte až polovinu své investice zpět.

Co je dotační program Dešťovka?

Program Dešťovka vznikl na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Je určen zejména majitelům rodinných domů, kteří chtějí akumulovat dešťovou vodu v retenčních nádržích a následně ji použít k zálivce zahrady nebo ke splachování toalety. Dotace jim v takovém případě může ušetřit až polovinu veškerých výdajů.

Kdo může o dotaci žádat?

Dotace je primárně určena pro majitele a stavitele rodinných a bytových domů. Nově o ni ale mohou žádat i majitele rekreačních zařízení, kteří zde mají hlášený trvalý pobyt.

Jaká je výše dotačního příspěvku?

Dotační příspěvek se skládá z fixní částky (20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. V každém případě však činí maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů.

Dotace Dešťovka: 3 varianty

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – základní typ dotace určen pouze pro majitele stávajících domů, kteří chtějí dešťovou vodu používat k zálivce zahrady. Příspěvek může dosáhnout až 55 tisíc korun.
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady – druhý typ dotace, o který mohou žádat také majitelé novostaveb. Srážkovou vodu lze využívat nejen k zálivce zahrady, ale také ke splachování toalety. Dotace může činit až na 65 tisíc korun.
  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody – varianta, která předpokládá využití přečištěné šedé vody na splachování toalety, případně k zálivce zahrady. Jestliže se kromě šedé vody rozhodnete v domácnosti využít i vodu srážkovou, můžete získat zpět až 105 tisíc korun.

Jak dosáhnout na dotaci krok za krokem

  • Vypracování odborného posudku – Nechte si vypracovat odborný posudek, a to ideálně autorizovaným vodohospodářem.
  • Podání žádosti – Žádost o dotaci můžete podat online formou. K žádosti nezapomeňte přiložit odborný posudek obsahující projektovou dokumentaci.
  • Posouzení žádosti – Úředníci vaši žádost vyřídí nejpozději do 6 týdnů, během kterých padne finální rozhodnutí
  • Doložení realizace projektu – Jestliže úředníci vaší žádosti vyhoví, je třeba doložit realizaci projektu. K tomu slouží proplacené faktury, výpisy z bankovního účtu atd.
  • Podepsání smlouvy o vyplacení příspěvku – Po doložení všech nezbytných dokumentů s vámi bude uzavřena písemná smlouva, která stanovuje konkrétní podmínky poskytnutí dotace.
  • Čerpání dotace – Po schválení vaší žádosti a uzavření smlouvy vám bude dotace ve stanovené výši vyplacena na bankovní účet.

Sháníte odborný posudek a projekt k retenční nádrži nebo potřebujete pomoci se získáním dotace? Obraťte se na projekční kancelář Zakra – máme bohaté zkušenosti nejen s projekty retenčních nádrží, ale také se samotným dotačním programem Dešťovka.

Autor: Komerční sdělení