fbpx

Dotace na zateplení: 18 nejčastějších otázek a odpovědí0

ROZHOVOR S PRACOVNÍKY SFŽP! Programem Zelená úsporám, z něhož je možné čerpat dotace na zateplení a úsporu energií, zatím prošlo něco přes sto žádostí. Žádáte o dotaci? Hledáte složitě informace o programu Zelená úsporám, abyste získali odpovědi na dotazy, které vás zajímají? V rozhovoru s pracovníky SFŽP jsme položili nejpalčivější otázky za vás!

Program Zelená úsporám je největším dotačním program, z něhož lze získat peníze na zateplení, úsporu energií a obnovitelné zdroje. Od spuštění programu Zelené úsporám v dubnu 2009 uplynulo již několik měsíců. Zatím bylo schváleno něco přes sto žádostí, mezi nimiž figurují projekty na instalaci solárních systémů. Při přípravě a vyřizování žádosti o dotaci se zájemci setkají se spoustou otázek, na něž je problém získat odpovědi. Nazeleno.cz proto v rozhovoru zjistilo odpovědi na nejožehavější dotazy za vás!

„Nejčastější chybou žadatelů je, že k žádosti nedoloží všechny požadované dokumenty.“

Reklama

Na otázky Nazeleno.cz k programu Zelená úsporám odpovídala vedoucí odboru komunikace a tisková mluvčí SFŽP Lenka Brandtová a vedoucí odboru implementace programu GIS, Irena Plocková.

Zelená úsporám na Nazeleno

   – Zelená úsporám: kompletní průvodce

   – 5 nejdůležitějších změn v dotacích

   – Poradna: využijte energetického odborníka!

   – Chcete zateplovat? Nechte si udělat kalkulaci!

   – Příprava žádosti krok za krokem

   – Jak na zateplení panelového domu?

Žádosti o dotace vyřizujeme do šedesáti dnů

[?] Kolik žádostí v současné době evidujete? A kolik jich už bylo vyřízeno?

[!] V současné době evidujeme celkem 728 žádostí, z toho 107 jich bylo již schváleno.

[?] Jak dlouho v současné chvíli trvá vyřízení žádosti od jejího doručení na pracoviště SFŽP?

[!] Žádosti jsme schopni v současné době vyřídit do 60 dnů.

[?] Evidujete, o jaké oblasti programu Zelená úsporám je největší zájem?

[!] Největší zájem je o dotace na zateplení. Nejvíce schválených žádostí se ale týká instalace solárních systémů.

[?] V první fázi si mnohé firmy stěžovaly na zdlouhavý postup při zapisování jejich produktů do seznamů. Podařilo se už úvodní nával zvládnout? Kolik výrobků či dodavatelů v současnosti čeká na zapsání do Seznamu dodavatelů/výrobků?

[!] Ke dni 24. září 2009 bylo v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) zapsáno celkem 4 661 firem. Rozpracovaných žádostí o zapsání bylo ke stejnému dni 10 694. Žadatelé jsou nejčastěji požádání, aby doplnili doklady. V Seznamu výrobků a technologií (SVT) mohou žadatelé vybírat z celkem 3 419 produktů. Rozpracovaných žádostí o zápis do SVT evidujeme 4 706.

 Irena Plocková při tiskové konferenci, na níž byl poprvé představen program Zelená úsporám
Irena Plocková při tiskové konferenci, na níž byl poprvé představen program Zelená úsporám. Zdroj: www.mzp.cz

Chyby se snažíme se žadateli řešit

[?] Jaké jsou nejčastější chyby žadatelů (o dotace) při vyplňování žádostí?

[!] Nejčastější chyba žadatelů, kvůli které je jim žádost vracena, je nedoložení potřebných příloh, jež jsou nezbytnou součástí žádosti. Seznam příloh, které musí být k žádosti o dotaci přiloženy, je možné dohledat na webových stránkách www.zelenausporam.cz.

[?] Pokud je v žádosti chyba, kontaktujete žadatele s prosbou o doplnění informací, nebo žádost zamítnete a je nutné podat novou?

[!] Státní fond životního prostředí (SFŽP), resp. jeho krajské pobočky se vždy snaží aktivně spolupracovat s žadatelem a dokončit započatou registraci žádosti. Žádost tedy automaticky nezamítáme, ale žadatele oslovujeme se specifikacím toho, co je potřeba do žádosti o dotaci doplnit.

[?] Dočasně poskytujete dotaci na projekt a výpočet měrné spotřeby tepla. Jsou podle vás obě částky dostačující? Vystačí peníze na tyto dotace určené do 31. března 2010?

[!] Dotace na projekt a výpočet měrné potřeby tepla je motivační a je ohraničena částkou 50 milionů korun. Je tedy možné, že se finance na tuto podporu vyčerpají před 31. březnem 2010.

[?] Kdy žadatel obdrží tuto dotaci? Až zároveň s vyplacením „hlavní dotace“, nebo je možné získat ji dříve?

[!] Dotaci na zpracování projektu a výpočet měrné potřeby tepla obdrží žadatel po rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí dotace na investiční opatření.

[?] Lze nějakým způsobem získat dotaci na zateplení pro novostavby (pokud nepočítáme pasivní domy)? Je možné například v průběhu výstavby získat dotaci na zvýšenou izolaci, nebo je nutné dům nejprve zkolaudovat?

[!] Vzhledem k tomu, že předmětem podpory je dosažení úspory tepla u stávajících domů, je vždy nutné nejprve nový dům zkolaudovat a pak případně postupovat dál. Dotace se váže na dosažení tepelně technických parametrů, které v případě kvalitně navržených a provedených staveb jsou většinou již dosaženy. Jedná se o hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcemi na doporučené úrovni, které podle normy ČSN 730540 jsou pro nové stavby již navrhovány.

[?] Jaké jsou aktuální podmínky pro bytové domy? Existuje možnost získat dotaci, i když dojde pouze k zateplení například severní a západní stěny domu?

[!] Ano, pokud se nejedná o bytový dům realizovaný v panelové stavební soustavě, je možné realizovat pouze některá opatření, která povedou k dosažení 20 nebo 30% úspory tepla. U panelových domů musí být zateplením vždy dosaženo celkového efektu, tedy snížení potřeby tepla alespoň o 40 % a dosažení stanovené hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění na metr čtvereční podlahové plochy.

 Na otázky Nazeleno.cz odpovídala mluvčí SFŽP Lenka Brandtová (na obrázku) společně s Irenou Plockovou, vedoucí odboru implementace programu GIS
Na otázky Nazeleno.cz odpovídala mluvčí SFŽP Lenka Brandtová (na obrázku) společně s Irenou Plockovou, vedoucí odboru implementace programu GIS. Zdroj: www.sfzp.cz

Vyměnili jste okna v minulosti? Do úspor se nepočítají

[?] Jak by se dala řešit situace, kdy v minulosti došlo v rodinném domě k výměně poloviny oken (před dubnem 2009) a nyní byla vyměněna zbylá okna? Kdy můžu zažádat o dotaci? Pouze v případě, že v rámci druhé etapy došlo k úspoře energie o 20 %?

[!] To záleží na tom, zda výměna oken probíhá jako jedna akce zahájená před 1. 4.2009 a ukončená po tomto datu, nebo první etapa ukončena protokolárně a finančně před 1. 4.2009, pak je nutné prokázat 20% úsporu tepla jen pro etapu po 1. 4.2009.

[?] Pokud jde o bytový dům, počítají se do podlahové plochy i nebytové jednotky (např. prostory pro komerční využití)?

[!] Ano počítají se i nebytové jednotky. Tyto prostory ale nesmí přesáhnout 50 % celkové plochy objektu a musí splnit podmínky na podlahovou plochu stejně jako bytové prostory. Toto platí i pro rodinné domy.

[?] Pokud je mi podpora přislíbena, mám opravdu 100% jistotu, že ji nakonec získám? Je na podporu právní nárok? Může se stát, že mi bude podpora přislíbena a pak ji cizím zaviněním nezískám, např. kvůli chybě stavební firmy. Mohu v takovém případě požadovat po firmě náhradu?

[!] Dotace je sice přislíbena předem, ale zaleží ještě na tom, zda dané opatření zrealizujete dle předloženého projektu. Samozřejmě budou prováděny kontroly. Kontrola kvality stavební firmy přísluší žadateli a měl by si postup podle schváleného projektu ohlídat. Spory mezi žadatelem a stavební firmou SFŽP neřeší.

Schváleno bylo zatím něco přes sto žádostí - nejvíce z oblasti instalace solárních kolektorů
Schváleno bylo zatím něco přes sto žádostí – nejvíce z oblasti instalace solárních kolektorů

[?] Jak dlouho v současné chvíli trvá, než jsou prostředky vyplaceny?

[!] Po splnění všech podmínek je žadateli vystavena smlouva a po podpisu této smlouvy jsou dotace vypláceny do 30 dnů.

[?] Podle podmínek programu může kdykoliv během patnácti let po získání dotace proběhnout kontrola. Platí to pro celých patnáct let? Jak kontrola probíhá?

[!] Ano, kontrola může proběhnout během celých patnácti let. Kontrola probíhá podle specifik jednotlivé dotace a je předem ohlášena.

[?] V programu je podmínka patnáctiletého užívání zařízení, které bylo podpořeno dotací. Platí tato podmínka i u zařízení, která mají kratší životnost? Jak se mám zachovat, pokud se např. tepelné čerpadlo během 15leté lhůty neopravitelně porouchá?

[!] V takovém případě je potřeba nahradit jej tepelným čerpadlem stejné nebo lepší kvality.

[?] Co když během stavby nebo během patnáctileté lhůty dům prodám? Přecházejí závazky na nového vlastníka? Co když ten se rozhodne podmínky dále neplnit? Kdo za to odpovědný?

[!] Přechod podmínek programu na nového vlastníka musí být zakotven ve smlouvě. Tato smlouva řeší i případnou zodpovědnost za dodržení podmínek.

[?] Pokud poruším podmínky programu po vyplacení dotace, ať už úmyslně, či neúmyslně, jaká mi hrozí sankce? Kdo o ní rozhoduje?

[!] Za nedodržení podmínek programu po vyplacení dotace hrozí částečné nebo kompletní vrácení dotace. O vrácení dotace rozhoduje SFŽP.

Autor: Redakce Nazeleno.cz