fbpx

DOMOV EnergoInvest: Kompletní řešení pro energetické systémy0

Společnost DOMOV EnergoInvest nabízí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v oblasti realizace projektů z oblasti alternativních zdrojů od úvodního plánování a vývoje projektu až po jeho konečnou realizaci. To vše díky vysokým standardům kvality, nezávislosti při výběru technologických partnerů a dlouholetým zkušenostem realizačního týmu.

 

Základní informace:

DOMOV EnergoInvest s.r.o.
 
Adresa:
Gorazdova 332/20
120 00 Praha-Nové Město
 
Tel.: (+420) 241 712 043 a (+420) 222 515 286 (kancelář)
Fax: (+420) 241 718 880
Internet: www.domovenergo.com
Email: info@domovenergo.com
  Reklama

 
Společnost DOMOV EnergoInvest s.r.o. patří k nové generaci inovačních podniků v České republice, které nevidí perspektivní energetické systémy pouze jako vizi, nýbrž upozorňují na konkrétní ekonomické a na zisk orientované možnosti realizace. Ve společnosti DOMOV EnergoInvest s.r.o. jste našli vhodného partnera pro vaše investice do ekologického získávání energie, ať již jde o soukromou solární elektrárnu na střeše, zařízení na bioplyn, větrnou elektrárnu nebo geotermické zařízení.
 

Standardy kvality

Všechny součástky, které DOMOV EnergoInvest s.r.o. používá, odpovídají přísným výrobním standardům a standardům kvality, jsou vzájemně dokonale sladěny a osvědčily se v praxi. Společnost spolupracuje výhradně s významnými evropskými a mezinárodními výrobci, a tak zaručuje maximální možnou kvalitu. Kromě toho jsou kritéria kvality neustále sledována ústavem Freiburger Institut für Umweltchemie, Freiburg, Německo (Freiburský ústav pro ekologickou chemii).
 

Nezávislost

Jako nezávislá systémová firma určuje DOMOV EnergoInvest s.r.o. s ohledem na danou zakázku, kterého poskytovatele jednotlivých součástí zařízení doporučí a zapojí do daného projektu. Přitom klademe velký důraz na kvalitu výrobků, spolehlivost a servis, aby svým klientům vždy poskytla nejlepší výrobky, zajímavé alternativy a ekonomická řešení.
 

Komplexní řešení

Společnost DOMOV EnergoInvest nabízí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v oblasti realizace jejich projektů od úvodního plánování a vývoje projektu až po jeho konečnou realizaci.
 

1. Obstarávání pozemků

Společnost kupuje a pronajímá pozemky k instalaci fotovoltaických zařízení.
 

2. Vývoj projektů

DOMOV EnergoInvest projektuje fotovoltaická zařízení umístěná na střechách a ve volném prostoru. Provádí simulaci běhu slunce v průběhu roku k dosažení nejlepšího možného záření jako základ pro projektování solárních parků včetně veškerých stavebních a elektrotechnických, jakož i statických plánovacích podkladů pro umístění, management modulů, provozní budovy, oplocení obstarání veškerých povolení uzavření smlouvy o napájení s provozovatelem sítě.
 

3. Dodávka

DOMOV EnergoInvest dodává veškeré součástky pro fotovoltaická zařízení umístěná na střechách a ve volném prostoru. Jde přitom o produkty certifikovaných značek se záručním plněním: fotovoltaické moduly, výměníky včetně veškeré kabeláže v dimenzích daného zařízení, techniku pro umístění apod.
 

4. Montáž

Společnost DOMOV EnergoInvest montuje fotovoltaická zařízení umístěná na střechách a ve volném prostoru, včetně kontroly jakosti dodávaných komponent, oplocení a sledování solárního parku během montáže, přejímka zařízení znalcem a zapojení zařízení do sítě.
 

5. Provoz fotovoltaických zařízení

Provozování prostřednictvím odborného personálu společnosti DOMOV přináší velkou řadu přesvědčivých výhod: úspora energií díky ekonomickému způsobu provozu, funkční bezpečnost, kalkulovatelné servisní náklady, zabránění poruchám a profesionální hodnocení energeticko-technických údajů. Společnost DOMOV spravuje a provozuje energeticko-technická zařízení za pomoci nejmodernější techniky a prostřednictvím odborného personálu. Nonstop servis je samozřejmostí.
 

6. Bezpečnostní koncept

Společnost vyvíjí bezpečnostní koncepty pro fotovoltaická zařízení umístěná na střechách a ve volném prostoru. Bezpečnostní koncept je pro zařízení plánované velikosti rozhodujícím faktorem produktivity. Nejvyšším cílem je ochrana hodnotných solárních panelů a výměníků.
 

7. Zajištění jakosti

Plánování zařízení provádějí zkušení odborníci s příslušnými referencemi. Při výstavbě zařízení jsou používány výhradně komponenty s dlouhodobými zárukami výrobců. Montáž provádějí certifikované odborné firmy, přejímku provádí znalec, který též společně s energetickým podnikem dohlíží na uvedení do provozu. Provoz zařízení rovněž zajišťuje kvalifikovaný odborný personál.
 

8. Financování

Společnost DOMOV EnergoInvest je v neustálém kontaktu s potenciálními investory. Poskytuje podporu při strukturalizaci a zprostředkování financí. S individuálním zaměřením na potřeby společně dochází k sestavení struktury financí a jejímu projednání s investory.
 

9. Pojištění

Díky rámcovým smlouvám s vedoucími evropskými pojišťovnami je možno pokrýt veškerá rizika až k pojištění výpadku provozu pro fotovoltaická zařízení jakékoliv velikosti.

Autor: Redakce Nazeleno.cz