fbpx

Partneři sekce

Domácí solární elektrárny zatím připojují jen v Praze0

Na podzim distributoři oznámili, že budou žádosti o připojení fotovoltaických elektráren do sítě posuzovat individuálně. Tento příslib dodrželi. Kolik nových elektráren bylo zatím připojeno?

Po téměř roce a půl čekání dostaly v září tohoto roku domácí solární elektrárny opět naději, že budou připojovány do sítě. Distributoři slíbili, že jednotlivé žádosti o připojení budou posuzovat individuálně. Podle informací magazínu Nazeleno ale  nové fotovoltaické elektrárny připojuje jen Pražská energetika.

„PRE schválila žádosti o připojení elektráren o celkovém výkonu 560 kW.“

Reklama

Připomeňme, že stop-stav novým fotovoltaickým (i větrným) zdrojům byl vyhlášen v únoru 2010. Podnětem byla žádost provozovatele české přenosové soustavy (ČEPS), který se obával, že solární elektrárny přetíží přenosovou soustavu a ohrozí bezpečnost jejího provozu.

TÉMA: Stop-stav fotovoltaice

– Solární elektrárny dostaly stopku

– Výsledky měření dopadu FTV na síť

– Zdraží fotovoltaika elektřinu? 

– Martin Bursík o fotovoltaice

Solární elektrárny a ohrožení přenosové soustavy

Stop-stav trval několik měsíců a s napětím se očekávaly výsledky měření, které měly ukázat dopad fotovoltaických elektráren na bezpečnost přenosové soustavy. Měření bylo prováděno v průběhu léta, kdy je slunečního svitu nejvíce a kdy tedy solární elektrárny produkují nejvíce elektřiny.


Žádosti o připojení fotovoltaiky jsou posuzovány individuálně. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Na podzim pak byly výsledky zveřejněny a podle ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) byl mj. zjištěn výrazný vliv fotovoltaiky na hodnotu napětí (v sítích nízkého napětí více než ve 30 % případů a v sítích vysokého napětí ve více než 11 % případů nebyly dodrženy parametry kvality). Na základě výsledků měření došlo ČSRES k závěru, že připojení každého zdroje musí být individuálně posouzeno z hlediska vlivu na kvalitu dodávky elektřiny.

Individuálně se posuzuje, připojuje jen PRE

Podle informací magazínu Nazeleno.cz sice všichni distributoři žádosti posuzují individuálně, ale zatím jediný, kdo fotovoltaické elektrárny připojuje do sítě, je Pražská energetika (PRE).

Evidujeme přes 100 žádostí o připojení fotovoltaických elektráren, jejichž požadovaný výkon je přes 1 000 kW. Z toho jsme schválili zatím 560 kW, jedna žádost byla o připojení elektrárny o výkonu 30 kW zamítnuta z důvodu nevyhovující konfigurace elektrické sítě v dané lokalitě, což máme doloženo měřením,“ uvedl Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE.


Pražská energetika zatím zamítla jednu žádost o připojení. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Vzhledem k novelizaci zákona o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů mají od února 2011 nárok na podporu pouze výrobny s instalovaným výkonem do 30 kW. „Všechny žádosti jsou pod touto hranicí,“ potvrdil Houbec s tím, že se většinou jedná o malé elektrárny na rodinných domcích s instalovaným výkonem kolem 5 kW, 10 % žádostí je „maximalistických“ (tedy těsně pod 30 kW).

Společnost E.ON se zatím s opětovnými žádostmi o připojení nesetkala. „V současné době máme uzavřeny s investory platné smlouvy na připojení FVE o výkonu cca 300 MW a tito investoři dodnes nepožádali o připojení,“ uvedl Vladimír Vácha, tiskový mluvčí E.ON.

ČEZ: Podmínky v síti jsou různé

Na společnost ČEZ se obrátili investoři se žádostí o připojení desítek nových solárních a větrných elektráren. „V případě nových fotovoltaických elektráren nebyla kladně posouzena žádná z podaných žádostí,“ řekl Martin Schreier, tiskový mluvčí ČEZ Distribuce.


ČEZ nepřipojil žádnou fotovoltaickou eletrárnu. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Při posuzování žádostí se společnost řídí platnou legislativou a možnými dopady nového zdroje na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy. „Jsme povinni sledovat dodržení bilančního (bezpečného) limitu pro nestabilní zdroje stanoveného provozovatelem nadřazené přenosové soustavy, společností ČEPS,“ uvedl Schreier s tím, že předložené žádosti o připojení byly zamítnuty právě z důvodu nepříznivého bilančního limitu.

Hodnota tohoto limitu se u jednotlivých provozovatelů distribučních sítí liší, a proto je možné, že některý provozovatel žádosti o připojení nestabilních zdrojů vyřizuje kladně,“ dodal Martin Schreier z ČEZ.

 

Autor: Jana Poncarová