fbpx

Domácí elektrospotřebiče a jejich obměna v domácnostech0

Jaké jsou výhody a nevýhody výměny starých spotřebičů za nové? Kdy se investice do nového spotřebiče vrátí z hlediska spotřeby energie? Jaké vybírat nové spotřebiče z hlediska jejich spotřeby energie a kde tyto informace najdeme? Kam se starým spotřebičem?

Odpovědi na tyto otázky najdete v nové publikaci Domácí elektrospotřebiče a jejich obměna v domácnostech, kterou vydalo SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Cílem publikace je prezentovat na jednom místě problematiku výměny, nákupu a recyklace domácích elektrospotřebičů především z hlediska jejich spotřeby energie.

Reklama

Vybraná fakta a zjištění, která naleznete v publikaci:

 • Průměrné stáří hlavních domácích elektrospotřebičů v českých domácnostech se pohybuje v rozmezí 8 až 10 let.
 • Od sedmdesátých (pračky), respektive devadesátých (chladničky) let došlo ve srovnání s nejúspornějšími novými modely spotřebičů až k trojnásobnému snížení provozní spotřeby energie.
 • Nejúspornější nové spotřebiče jsou označovány energetickými třídami A++, předpokládá se zavedení energetické třídy A+++.
 • V roce 2009 se energetická třída A a A+ podílela z více než 90–95 % na prodeji všech chladniček, praček a myček v zemích střední a východní Evropy.
 • Energetická návratnost výměny starého spotřebiče za nový (množství energie potřebné na výrobu a dovoz ve srovnání s nižší spotřebou energie na provoz) se pohybuje u praček a chladniček v rozmezí od 3 do 6 let, podle typu a stáří spotřebiče.
 • U chladniček se může projevovat stárnutí spotřebičů (zejména izolační pěny), které způsobuje zvýšení spotřeby o 1–2 % ročně.
 • Recyklací vysloužilé pračky se v průměru ušetří 165 kWh elektrické energie. Výroba materiálů přímo z nerostných surovin je energeticky velmi náročná. Zejména v případě železa dokáže výroba z druhotných surovin ušetřit až 80 % energie.

Při nákupu a využívání nových spotřebičů doporučujeme:

 • Zajímat se o nákup nového spotřebiče dříve, než ten původní fyzicky doslouží.
 • Vyhledávat spotřebiče s vhodnou provozní kapacitou (velikost, hmotnost náplně, apod.).
 • Vyhledávat spotřebiče s nízkou provozní spotřebou energie (podle energetického štítku).
 • Spotřebiče instalovat na vhodná místa (např. chladničku ne v blízkosti topných zdrojů apod.)
 • Domácí spotřebiče správně obsluhovat.
 • Vysloužilé spotřebiče odevzdat do míst zpětného odběru k jejich následné recyklaci.

Publikaci si můžete stáhnout na internetu

Publikace vznikla ve spolupráci s Pražskou energetikou, a. s., CECED CZ – Sdružením evropských výrobců domácích spotřebičů, a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a využití elektrozařízení, ELEKTROWIN a.s.

Publikace vznikla s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie Efekt 2010.

Publikace je zdarma k dispozici v SEVEn, Středisku pro efektivní využívání energie, o.p.s., Americká 17, Praha 2 nebo ke stažení na http://www.uspornespotrebice.cz/novinky/publikace-spotrebice/.

Autor: Redakce Nazeleno.cz