fbpx

Dobře izolující okna – základ úspěchu0

Úspory energií jsou procesem se spoustou proměnných a dlouhodobých důsledků. S výběrem kvalitně izolovaných oken ovšem určitě chybu neuděláte.

V zájmu hledání cest k úspoře energie věnujeme dlouhý čas výběru správného typu vytápění nebo  izolace obvodových zdí. Přitom až 25 % energie v domech dříve postavených uniká okenními a dveřními otvory. Nelze se divit – pokud má dobře zateplená obvodová stěna hodnotu činitele prostupu tepla U 0,2 W/m2K, u oken se cifra pohybuje kolem 1,5 W/m2K (čím nižší, tím lepší).

„Okny uniká z domu zpravidla nejvíce tepla. Udává se až 30 % veškerých ztrát.“

Reklama

Průhledná a relativně tenká tabule skla nebude nikdy schopná izolovat stejně dobře jako 20 cm polystyrenu, a to je důvod, proč volbu správného typu okna není vhodné podcenit. Rozdíly mezi jednotlivými výrobky na trhu jsou propastné – bohužel s kvalitou roste i cena.

Dvojsko, trosklo – nezáleží jen na nich

V zásadě nejde o výběr oken dřevěných, která ožila díky moderním lepeným europrofilům, nebo plastových, hliníkových či kombinovaných z několika druhů materiálů. Všechny typy dosahují při dnešní technologii výroby víceméně stejných parametrů, ovšem klíčové jsou detaily. Dříve používaná okna s jedním sklem jsou již naštěstí vytlačena (i když například v USA je jimi stále vybavena zhruba polovina domácností) a v podobě dvojitých oken se vyskytují pouze u rekonstrukcí historických staveb. Další stupeň, zdvojená okna sešroubovaná z dvojice jednoduše zasklených křídel (tzv. paneláková okna) rovněž ustupují, přičemž majoritu produkce nyní představují okna s izolačním dvojsklem. Ani ta nárokům moderních pasivních domů nevyhovují, a tak nastupují trojskla a další šetrná opatření.

Na výsledném tepelném odporu se nepodílí pouze zasklení, okno je nutné chápat jako celek. Skla jsou oddělena distančním rámečkem, prostor mezi nimi je naplněn izolačním plynem. Obrovský podíl na úniku tepla má rám okna, těsnění a v neposlední řadě také vlastní osazení do otvoru ve zdi.

Řada výrobců deklaruje kvalitu svých oken nízkou hodnotou činitele prostupu tepla U pod 1,0 W/m2K. To se však týká pouze průhledného zasklení, ve výsledku může mít okno hodnotu řádově vyšší. Je dobré si například ověřit, jaký typ distančních rámečků je mezi skla instalován. Zastaralé hliníkové nahrazují plastové nebo silikonové, které mnohem lépe izolují po obvodu skla, a proto si vysloužily pojmenování „teplé rámečky“. Další užitečnou informaci představuje, jakým plynem je vyplněn prostor uvnitř izolačního dvojskla. Není zde totiž vzduch, ale inertní médium, nejčastěji argon, zatímco dražší okna pro pasivní domy využívají kryptonu.

Nenechte dům ozařovat

Okna otočená na sluneční stranu (jih a západ) volají po nasazení reflexních fólií. Pokud si vzpomeneme na hodiny fyziky, tepelná energie se šíří třemi způsoby – vedením, sáláním a zářením. Právě složku záření jsou schopny odrazit speciální fólie instalované buď při výrobě do prostoru mezi skly (fólie Heat Mirror) nebo je lze dodatečně nalepit na vnější povrch (tzv. Low-E fólie). Princip fólií je takový, že odrážejí část infračerveného spektra záření, jež je nositelem tepelné energie. Nádavkem pak filtrují nebezpečné ultrafialové záření, zatímco viditelné světelné spektrum propustí – sklo je tak zcela průhledné. Výhodou je, že fólie nejen napomáhají udržet teplo uvnitř, ale v letních měsících zabraňují přehřívání, neboť odrážejí žhavé sluneční paprsky. Nutno však podotknout, že ačkoliv toto řešení přispívá k tepelné pohodě, není všelékem, majoritní podíl energie se oknem šíří právě vedením neboli prostupem použitými materiály.

Pro porovnání uveďme hodnoty U následujících typů zasklení. Je zřejmé, že čím vyšší počet ochranných opatření, tím se součinitel snižuje, ovšem rovněž roste cena.

Hodnota činitele prostupnosti tepla (U) na modelových příkladech oken

Izolační dvojsklo 4 mm vyplněné vzduchem   
2,8 W/m2K
Izolační dvojsklo 4 mm vyplněné argonem   
1,12 W/m2K
Izolační dvojsklo 4 mm vyplněné argonem s reflexní fólií  
0,76 W/m2K
Izolační dvojsklo 4 mm vyplněné kryptonem s reflexní fólií 
0,56 W/m2K
Izolační trojsklo 4 mm vyplněné kryptonem
0,5 W/m2K

* čím nižší, tím lepší

Krásné a úsporné – jde to dohromady?

Čím menší členění okna, tím méně netěsných spár a tepelných mostů. Na rozdíl od minulosti se dnes vyrábějí větší okenní křídla s populárními dělícími mřížkami mezi skly namísto masivních sloupků a příčlí. I mřížky, zejména ty hliníkové, však snižují tepelný odpor okna. Byť se jedná o poměrně malou hodnotu, v honbě za energetickou šetrností se i zde nabízejí alternativy. Místo kovové příčky lze zvolit elegantní výbrus. Jedná se o dekorativní drážku vybroušenou přímo skla, která navíc může mít různý profil, tvar i barvu. Výbrus se provádí z vnitřní strany dvojskla, takže se nemá šanci zanést nečistotami a mezi zprofanovaným zlatým a bílým mřížkováním vypadá neotřele.

Vlastnosti okna jsou závislé především na použitém rámu. Ten je po celém obvodu v kontaktu se zbytkem stavby a je to on, který zprostředkovává větrání, manipulaci s oknem i bezpečnost.

Jelikož jsou moderní okna vzduchotěsná, důležitá je mikroventilace – to je zvláštní poloha ovládací kliky, při kterém se spára mezi křídlem a rámem o několik milimetrů povolí a umožní přístup vzduchu. Ačkoliv mikroventilování nenahradí pořádné vyvětrání několikrát denně, umožní přísun čerstvého vzduchu a zejména únik vodních par směrem ven. V době kontaktních, neprůvzdušných izolací obvodových konstrukcí se tím výrazně přispívá k udržení zdravého klimatu v místnosti a mimo jiné také k omezení výskytu plísní apod.

Osazení okna je důležité

Sebekvalitnější okno v ceně desítek tisíc korun lze pohřbít neodbornou montáží. Uchytit kovovými kotvami a spáry po obvodu vyplnit polyuretanovou pěnou – zní to jednoduše, nicméně v praxi zde lze nadělat nejvíc škody. Okno by vždy mělo být osazeno v úrovni izolace obvodových stěn, tj. co nejblíže venkovní hraně ostění. Pokud je například dům opláštěn polystyrenem, okno by ideálně mělo být osazeno v jeho úrovni.

Slouží k tomu speciální systémové kotvy, které jsou i s odbornou montáží sice dražší, ale pouze tak lze nejefektivněji zabránit tepelným mostům. Při jejich výskytu často promrzá ostění kolem okna, kde v zimních měsících následně kondenzuje voda a s oblibou se tvoří plísně. Tomu lze dále zabránit například instalováním rozšiřujících profilů, jež rozšíří rám okna, a ten lze zvenčí zateplit dodatečným polystyrenem nebo minerální plstí.

Autor: Redakce Nazeleno.cz