fbpx

Partneři sekce

Distribuce elektřiny: Platíme 1,7 korun za kWh0

Asi třetinu celkové ceny elektřiny tvoří poplatek za distribuci, který jde na účet distribučním společnostem. Kolik za distribuci elektřiny platíme? Jak s vybranými penězi distribuční společnosti nakládají? Kolik investují do rozvoje sítě?

Že elektřina příští rok zdraží je více než jisté. Ale za co vše vlastně v platbě za elektřinu platíme? Cena samotné elektřiny představuje jen polovinu našeho účtu. Zbytek tvoří nejen poplatek za obnovitelné zdroje, jimž je v současné době připisováno zdražení elektřiny, ale i další položky, jako je například poplatek za distribuci, který představuje 35,9 % konečné ceny elektřiny. Právě na poplatky za distribuci se dnes podíváme podrobněji.

„Všichni tři distributoři vybrali v roce 2009 přibližně 57 miliard korun.“

Reklama

Velmi zjednodušeně řečeno, poplatek za distribuci elektřiny je cena, kterou platíme za využívání drátů, jež přivádějí elektřinu z rozvoden do našeho domu. Z toho plynou jistá omezení: Především si nemůžeme vybrat distributora elektřiny (na rozdíl od obchodníka s elektřinou). Výrobců i obchodníků elektřiny působí v ČR celá řada, síť je však pouze jedna a distributor je nám tedy „předurčen“ podle toho, ve kterém kraji žijeme.

Elektřina na Nazeleno

    – Cena elektřiny: Za co všechno platíme?

    – Elektřina může zdražit o 12,7 %

    – Elektroměr: Změřte si spotřebu a ušetřete

   – Snižte svůj účet za elektřinu i vodu!

    – Elektřina: Kdy spotřebováváme nejvíc?

Distribuce elektřiny: Konkurence neexistuje

Na trhu s distribucí elektřiny tedy neexistuje konkurence – bylo by totiž příliš komplikované natáhnout ke každému domu několik vedení, abyste si mohli distributora vybrat. Proto je cena za distribuci elektřiny regulována Energetickým regulačním úřadem. (Ten ji každoročně zvyšuje nebo snižuje podle vývoje cen jednotlivých dílčích služeb. V roce 2010 cena za distribuci mírně klesla.) Pro běžnou domácnost činí poplatek za distribuci asi 1,7 Kč za každkou odebranou kWh, tedy asi třetinu konečné ceny elektřiny.

Cena elektřiny aneb za co vše platíme
Cena elektřiny aneb za co vše platíme

V České republice působí tři provozovatelé distribučních soustav. V Jihočeském, Jihomoravském, Zlínském kraji a v kraji Vysočina je to E.ON Distribuce, Prahu spravuje PREdistribuce, zbytek republiky má na starosti ČEZ Distribuce. (Toto rozdělení vychází ze starého členění republiky na 8 krajů a neodpovídá zcela přesně současným 14 krajům.)

Kromě distribuční sítě existuje ještě tzv. přenosová soustava. Ta je distribučním sítím nadřazena, tvoří jakousi páteř elektrické sítě. Vede elektřinu z velkých elektráren do jednotlivých krajů (do hlavních rozvoden), propojuje jednotlivé distributory a spojuje Českou republiku se zahraničím. Přenosovou soustavu spravuje společnost ČEPS. Poplatek ze přenosu je na účtu za elektřinu uveden zvlášť, pod položkou „systémové služby“.

Co se děje s penězi za distribuci?

Všichni tři distributoři vybrali v roce 2009 přibližně 57 miliard korun. Na co jsou tyto peníze používány? Poměrně velkou částku spolknou přirozené ztráty, které vznikají při vedení elektřiny vodičem. Kromě toho vznikají i nepatrné ztráty na transformátorech. Ztráty jsou běžný fyzikální jev, se kterým nejde nic dělat, takže je musíme zaplatit právě v rámci poplatku za distribuci. Za loňský rok činily přirozené ztráty 4,5 GWh – téměř 5 % veškeré vyrobené elektřiny.  Další výraznou položkou je provoz a údržba rozvoden, transformátorů a vůbec všech zařízení, které udržují distribuční síť v chodu. Zbytek pak spolknou náklady související s běžnou údržbou a obnovou elektrického vedení – odpisy, opravy, případně odstraňování následků přírodních katastrof.

Každoročně nejsledovanější položkou jsou investice do přenosové soustavy, tedy výměna starých elektrických vedení a stavba nových. ČEZ Distribuce v loňském roce investoval do rozvoje soustavy 10 miliard korun, o čtvrtinu více než v roce 2008. V letošním roce to má být zhruba stejná částka. E.ON v tento rok proinvestoval téměř 3 miliardy korun a PRE 1,6 miliardy korun. Distributoři mají ze zákona povinnost zveřejňovat hlavní investiční akce i plány do budoucnosti, takže na jejich webových stránkách se můžete dočíst, co bylo za tyto peníze pořízeno a ve kterém roce do vašeho města či vesnice povedou nové dráty.

 
E.ON Distribuce
PREdistribuce
ČEZ Distribuce
Počet odběratelů
1 446 389
744 998
3 534 132
 
 
 
 
Výnosy (v milionech korun)
16 877
7 086
34 322
Náklady (v milionech korun)
12 651
6 402
30 682
Zisk (v milionech korun)
4 226
685
3 640
Investice (v milionech korun)
3 104
1 632
10 506

Jen malou část vybraných peněz je nutné připsat na vrub obnovitelným zdrojům. „V letošním roce očekáváme náklady na obnovitelné zdroje energie až 440 milionů korun, v příštím roce to bude přes 300 milionů,“ oznámila společnost ČEZ Distribuce. (Zatím nemusí jít o konečné číslo.) Toto jsou pouze náklady na samotné fyzické připojení nových elektráren, potřebnou úpravu vedení apod. Samotný výkup zelené elektřiny tvoří na účtu samostatnou položku. Toto číslo také nezahrnuje další dodatečné náklady, například na zdroje, které musí být udržovány v pohotovosti pro případ špatného počasí, nákup elektřiny ze zahraničí v případě jejího nedostatku apod.

Po odečtení všech nákladů a investic zbývá společnostem zisk (viz tabulka). Z těchto peněz je část vyplacena vlastníkům (což jsou většinou mateřské společnosti ČEZ, PRE a E.ON), zbytek je pak uložen do rezervních fondů. Ani to však nemusí stačit, například v případě živelných pohrom. Třeba společnost ČEZ Distribuce si letos vzala na podporu investic pětimiliardový úvěr.

Chytré sítě: Ideální řešení?

Jaká je budoucnost distribuce elektřiny? Podle odborníků by měla přijít éra tzv. chytrých sítí. Měřící zařízení v reálném čase sledují zatížení sítě a automaticky upravují produkci a spotřebu elektřiny. Kromě toho mohou hýbat s cenou. Pokud je tedy energie nadbytek, síť informuje vaše domácí spotřebiče, že je vhodná doba na vyprání prádla nebo ohřátí vody, to vše za nízkou cenu. Pokud je elektřiny naopak nedostatek, cena se zvýší, spotřebiče se odpojí a současně automatika zvýší výkon některých elektráren.

Takový systém by nejen zabránil výpadkům a nerovnováze v síti, ale také by prakticky vyřešil současné problémy s obnovitelnými zdroji. (Mnohem nebezpečnější než fotovoltaika jsou německé větrné elektrárny, které už dvakrát dostaly síť do kritického stavu). V Americkém Chicagu, kde podobný systém funguje experimentálně, umožnil připojení velkého množství větrných elektráren. Dokonce zde došlo k situaci, kdy za větrné noci (tedy za minimální spotřeby a vysokého výkonu) cena klesla do záporných hodnot a spotřebitelé dostali zaplaceno za odběr proudu. Vyplatilo se to – síť se podařilo udržet v chodu.

Budou v budoucnu fungovat smart-grids ve všech domácnostech?
Budou v budoucnu fungovat smart-grids ve všech domácnostech? Zdroj: ISIFA

Hlavní výhodou takového systému by bylo efektivní využívání zdrojů a tedy výrazné úspory. A tady je kámen úrazu. „Ukažte mi jediného výrobce, který by měl zájem na tom, aby se mu snížil odbyt,“ řekl velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Přestože cena za distribuci je regulována a hospodaření distributorů přísně kontrolováno, stále jsou to podniky, kterým jde o zisk. A snižování spotřeby elektřiny není v jejich zájmu. Zatím u nás funguje pouze jednodušší verze tohoto systému, zvaná HDO, která umožňuje ovládat např. akumulační kamna nebo ohřev vody. Situace už se ale mění: Společnost ČEZ letos v květnu představila pilotní projekt „Smart region“ a do rozvoje chytrých sítí chce v následujících pěti letech investovat půlmiliardy korun. V roce 2015 by měla fungovat chytrá síť ve městě Vrchlabí.

 

Více o elektřině

    – Cena elektřiny: Za co všechno platíme?

    – Elektřina může zdražit o 12,7 %

    – Elektroměr: Změřte si spotřebu a ušetřete

   – Snižte svůj účet za elektřinu i vodu!

    – Elektřina: Kdy spotřebováváme nejvíc?

Autor: Redakce Nazeleno.cz