fbpx

Desetidenní kurz navrhování energeticky úsporných domů0

Rostoucí poptávka po energeticky úsporných stavbách nutí stále více architektů doplnit si vzdělání i v této oblasti. Vstříc jim vychází Centrum pasivního domu, které každoročně pořádá speciální kurzy Navrhování pasivních domů. Aktuální uzávěrka přihlášek končí již 1. listopadu!

Kurz Navrhování pasivních domů přináší i praktické informace

Přes 120 architektů a projektantů obdrželo od roku 2009 certifikát Centra pasivního domu o absolvování vzdělávacího kurzu Navrhování pasivních domů. Další zájemci o sebevzdělávání z oblasti energeticky úsporného stavění se mohou hlásit do 1. listopadu 2011.

V deseti dnech je pro ně připraveno osmdesát výukových hodin rozdělených do čtyř navazujících modulů. Účastníci získají kromě jiného i praktické informace k problematice architektonických a konstrukčních řešení, tepelných mostů nebo výpočtu energetické náročnosti. „Nový trend si žádá nový přístup k řešení bytové výstavby. V dnešní době nezní otázka, proč stavět pasivní dům, ale naopak proč jej nepostavit. S tím je přímo spojeno, jak si ho postavit. Proto jsem se na seminář přihlásil, abych měl solidní základ a pasivní výstavbou se v budoucnu mohl zabývat. Myslím, že absolvováním kurzu jsem tento základ získal,“ hodnotí kurz jeden z jeho absolventů Petr Drhlík.

Novinka: Možnost absolvování pouze vybraných částí kurzu 

Odbornými garanty jsou zkušení architekti Aleš Brotánek a Josef Smola. Díky spolupráci s Certified European Passive House Designer (CEPH) jsou navíc absolventi plně připraveni na složení zkoušky pro získání ceněného evropského certifikátu CEPH. Kurz je zároveň akreditován v rámci programů celoživotního vzdělávání ČKA i ČKAIT, novinkou pro letošní rok pak je možnost absolvování pouze jeho vybraných částí. „Tímhle by měl projít každý, kdo má v plánu stavbu domu. Nezávisle na tom, jestli je to člověk ve stavebnictví podnikající nebo „jen“ člověk, který si chce dům postavit pro sebe,“ dodává další absolvent David Chudoba.

Přihlášku najdete na webu http://www.pasivnidomy.cz/zavazna-prihlaska-na-seminare.html.

Program vzdělávacího kurzu Navrhování pasivních domů:

1. část – Obálka budovy

1. den: Úvod (širší souvislosti, historie, motivace, výhody)
Základní principy
Příklady postavených domů

2. den: Obálka budovy
Konstrukce, izolace
Tepelné mosty - základy

3. den: Neprůvzdušnost
Termografie
Praktické ukázky

4. den: Výplně otvorů

2. část – Vytápění a větrání

5. den: Větrání
Teplovzdušné vytápění

6. den: Vytápění
Rozvody

3. část – PHPP a TNI

7. den: Výpočet energetické náročnosti budov dle PHPP a TNI
Podmínky programu Zelená úsporám

8. den: Workshop – výpočet energetické náročnosti budov dle PHPP

4. část - Závěr

9. den: Stavby občanské vybavenosti
Vedení stavby a kontrola kvality

10. den: Ekonomika
Opakování a prohloubení

O Centru pasivního domu

Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků, a všichni ostatní odborníci se zájmem o pasivní domy.

Sdružení založilo Platformu pasivních domů, která má za úkol propagovat odvětví energeticky úsporného stavění a vytvořit strategii a plán zaměření budoucího výzkumu a vývoje v odvětví. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz