fbpx

Deset doporučení pro správně zateplenou střechu0

Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až 30 % energií na vytápění. Zateplení vhodným izolačním materiálem sníží tepelné ztráty a zvýší hodnotu domu. Jedním z vhodných řešení může být kamenná vlna, která oproti jiným materiálům zachovává prodyšnost stěn.

Kamenná vlna má jako izolační materiál skvělé tepelně-izolační vlastnosti, je nehořlavá a přináší do obytných místností akustický komfort. Protože její vlákna vynikají vysokou zvukovou pohltivostí, minimalizují šíření hluku a tlumí nežádoucí zvuky. Oproti jiným izolačním materiálům má velmi nízký difúzní odpor, je paropropustná. Díky její prodyšnosti se v konstrukci snižuje zadržování vlhkosti, a to minimalizuje riziko vzniku plísní a hub. Je rovněž hydrofobizovaná a zároveň odolná proti vzdušné vlhkosti.

Kamenná vlna je vyráběna z přírodních surovin. Zásluhou přírodních vlastností kamene si díky větší objemové hmotnosti zachovává pružnost, tvar i tloušťku a zůstává plně funkční desítky let. Dlouhodobá stálost izolace z kamenné vlny přispívá k delší životnosti celé konstrukce střechy. Desky nebo role kamenné vlny přiléhají těsně k sobě a eliminují tak vznik tepelných mostů.

Reklama

Firma ROCKWOOL – jeden z výrobců minerální vlny – prověřila na projektech 10 základních pravidel pro zateplení šikmé střechy:

  • Na zateplení se dívejte komplexně a berte v úvahu konstrukční prvky i skladbu izolačního řešení včetně větracích mezer, parozábrany a pojistné fólie.

  • Při výběru zateplovacího systému věnujte pozornost typu střechy, poloze domu v terénu s ohledem na povětrnostní podmínky i lokalitu.

  • V každé skladbě střechy vytvořte větrací mezery, aby bylo zabezpečené proudění vzduchu (větrací plocha od římsy až po hřeben střechy).

  • Zateplení šikmé střechy kamennou vlnou v létě nevpustí dovnitř teplo a v zimě naopak nepropustí chlad.

  • Krokve vytvářejí tepelné mosty, pro jejich eliminaci použijte izolaci ve více vrstvách.

  • Pro zateplení nad krokvemi, ale i mezi a pod krokvemi, je potřeba tuhá izolace s vyšší objemovou hmotností, která k sobě přilne.

  • Dbejte na přesné upevnění izolace těsně vedle sebe, protože vibracemi nebo gravitací se izolace posouvá a mohou vznikat nežádoucí spáry a mezery, ve kterých se sráží vodní páry, vzniká voda a ta poškozuje izolaci a také konstrukci.

  • Pojistná fólie (hydroizolace) chrání tepelnou izolaci ze strany krytiny a je bariérou pro stékající vodu, zatímco parozábrana zajišťuje těsnost vnitřního pláště střechy před vodními párami a jejich umístění vyhodnocuje projektant (dejte pozor, aby nedošlo k záměně jejich funkčnosti či aplikace – správné slepení a napojení na obvodové stěny.

  • Jednotlivé vrstvy izolačního systému střechy aplikujte v příznivém počasí, aby se neznehodnotil materiál.

  • Správným zateplením se vyhnete dodatečným nákladným opravám, které může doprovázet demontáže podhledu, krytiny nebo laťování.

zateplené střechy

Jak zateplit šikmou střechu

Existuje několik řešení, jak šikmou střechu zateplit. Střešní plášť bez tepelné izolace je navrhován pouze nad nevytápěným střešním prostorem. „V ostatních případech, kdy je prostor pod střechou využívaný jako obytná místnost, je nezbytné navrhnout vhodné izolační řešení. Nejčastěji se využívá zateplení mezi a pod krokvemi nebo zateplení nad krokvemi,“ říká Pavel Matoušek, technický manažer společnosti ROCKWOOL.

Klasickým způsobem zateplení podkroví je vkládání izolace mezi a pod krokvemi. Kladení izolace ve dvou a více vrstvách odpovídá stále rostoucím požadavkům na tepelněizolační vlastnosti konstrukce. Takto provedené zateplení má velkou výhodu, a to výrazné omezení vlivu tepelných mostů. Právě vytvořením souvislé vrstvy tepelné izolace dochází k jejich minimalizaci.

Foto: 123rf.com, Rockwool

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi