fbpx

Den otevřených dveří ve větrných elektrárnách0

Moderní větrné elektrárny v 15 lokalitách na území celé České republiky se otevřou pro veřejnost v sobotu 13. června od 10 do 16 hodin. Česká společnost pro větrnou energii tím přispívá k oslavě Mezinárodního dne větru, který celosvětově připadá na 15. června.

Široká veřejnost v České republice bude mít po roce opět možnost posoudit, jak daleko se posunula ekologická výroba elektřiny z větru. V sobotu 13. června v době od 10 do 16 hodin totiž otevře své brány k bezplatné prohlídce 15 větrných elektráren po celé zemi a Informační centrum o obnovitelných zdrojích v Hradci Králové.

Reklama

Den větru - program

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE), profesní asociace která v ČR obor zastřešuje, tím v předstihu oslaví Mezinárodní den větru připadající na 15. června. Akci pořádá Česká společnost pro větrnou energii ve spolupráci s European Wind Energy Association u příležitosti Světového dne větru. Partnery akce jsou Zelená energie Skupiny ČEZ a Česká pojišťovna.

Více o větrné energii na Nazeleno

   – Větrná energie v České republice

   – Malá větrná elektrárna. vyplatí se?

   – Alternativní energie roste, ne z větru

   – Větrné elektrárny a veřejné mínění

   – Neúspěšné referendum ve Stříbře

Návštěvníci budou mít šanci přímo na místě promluvit s odborníky na větrnou energii a především vidět stroje v provozu z bezprostřední blízkosti. Zároveň se mohou přesvědčit o jejich bezpečném, bezhlučném a ekologickém provozu při výrobě 100% čisté zelené energie. Informace o akci včetně polohy jednotlivých VtE  budou k dispozici na internetových stránkách ČSVE www.csve.cz.

„Rádi bychom navázali na úspěšné tři ročníky této akce. Zejména na loňský ročník, který poprvé kompletně organizovala ČSVE a kdy se na vybrané elektrárny vypravilo celkově cca 2500 návštěvníků. Letos bychom chtěli tento rekord ještě zvýšit,“ uvedl předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček.

Zájemci o větrné elektrárny se mimo jiné dozvědí, že:

  • v České republice se v současnosti točí přes 100 vrtulí
  • větrné elektrárny v ČR loni vyrobily 244,7 milionu kWh elektřiny a pokryly tak spotřebu 172 tisíc lidí, což je cca město velikosti Plzně
  • z větru by se v ČR mohlo vyrábět 6 až TWh elektřiny, což je spotřeba více než čtyř milionů lidí
  • aktuální výkupní cenou 2,34 Kč/kWh je větrná energie nejlevnějším obnovitelným zdrojem a výrobními náklady začíná konkurovat některým starším uhelným elektrárnám
  • využití větru člověkem má bohatou historii a v Informačním centru obnovitelné zdroje v Hradci Králové mohou zhlédnout např. model pojízdného vodního čerpadla s větrným pohonem, interaktivní expozici o využití větrné energie nebo filmy o výstavbě a provozu větrné elektrárny

Za rok od posledního dne otevřených dveří (21. 6. 2008) přibyly dosud na území ČR další nové větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu více než 20 MW. Mezi nejnovější počiny patří větrné elektrárny u Horního Částkova, Nové Vsi v Horách, Bantic, Horní Loděnice-Lipiny .

V současnosti je na území České republiky ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě 150 MW (koncem března 2008 šlo o 133,1 MW). Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) vychází z platné Státní energetické koncepce schválené vládou ČR v roce 2004 a předpokládá, že do roku 2010 vzroste instalovaná kapacita ve větrných elektrárnách na 450 MW. Celková roční výroba ve větrných elektrárnách tak dosáhne 930 GWh a pokryje spotřebu 640 tisíc lidí (tj. cca polovina hlavního města Prahy). Do čtyř let se počítá s instalovaným výkonem ve větrných elektrárnách ve výši 1000 MW. Tyto kapacity vyrobí přibližně 2,5 TWh elektrické energie, což je prakticky ekvivalent dnešní výroby ve vodních elektrárnách.

Autor: Redakce Nazeleno.cz