fbpx

Dálniční turbíny: levná energie z větru0

E turbíny

Žijeme v době, kdy se cestování stalo naprosto nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. Pro přesunování využíváme jak zemi, vodu, tak i vzduch, země ovšem v tomto ohledu hraje stále prim. Obrovské plochy půdy pokrývají všudypřítomné silnice a dálnice, které by se mohly stát zajímavým místem pro výrobu elektrické energie.

„Miliony vozů denně se prohánějící po dálnicích vytváří „vítr“ s velkým potenciálem.“

Reklama

Miliony vozů, které se denně prohánějí po dálnicích, vytváří vítr, který v sobě nese velký potenciál právě pro výrobu energie. Zatímco běžné větrné elektrárny jsou odkázány na přirozený vítr, dálniční „průvan“ o rychlosti zhruba 5 – 8 km/h zatím zůstává nevyužitý. Je přitom dostatečně velký pro spuštění větrné turbíny. S nápady na jeho využití tedy přišlo již několik designérů. Podívejte se na koncepty větrných elektráren na dálnici!

E turbína

Tato turbína by měla být schopna vyrábět energii z větru, který produkují právě vozy prohánějící se po dálnici. K tomu slouží zařízení umístěná uprostřed dálnice, která pak distribuují energii do akumulátorů. Získaná energie je pak využita k napájení pouličních lamp, nouzových telefonůinformačních panelů. Turbína také využívá přírodního větru.


E turbíny. Zdroj: http://www.pedrogomesdesign.com

Autor: Jana Poncarová