fbpx

Partneři sekce

Co zavádí novela energetického zákona 2011?0

Odpojování elektráren: Dispečerské řízení

Odpojování elektráren: Dispečerské řízení

Novela energetického zákona zavádí také tzv. dispečerské řízení pro všechny elektrické zdroje s instalovaným výkonem nad 100 kW. Jinak řečeno, elektrárny nad 100 kW musí být vybaveny zařízením, které je v případě potřeby umožní odpojit od sítě. Dosud tato povinnost neexistovala a do sítě proudila elektřina i v době, kdy jí byl přebytek.

Nadbytek elektřiny v síti může podle odborníků způsobit black-out a i to je důvod, proč distributoři stále odmítají připojovat nové solární a větrné elektrárny. Vycházejí přitom z vyjádření ČEPS a ze studie ústavu  EGÚ Brno, podle něhož česká elektrická síť dlouhodobě nezvládne více než 1 650 MW z neřiditelných (např. větrných a solárních) zdrojů. K této hranici jsme se v loňském roce nebezpečně přiblížili, proto byl vyhlášen stop-stav pro připojování dalších větrných a fotovoltaických zdrojů, který trvá dodnes.

Díky zavedení dispečerského řízení by se tato situace měla změnit: Distributor bude moci „v případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu“ některé zdroje, např. solární elektrárny, odpojit. Otevře se tak cesta k dalšímu nárůstu obnovitelných zdrojů energie v České republice (i když nebudou mít zaručený neomezený výkup veškeré vyrobené elektřiny). Malých zdrojů pod 100 kW se dispečerské řízení netýká.

Reklama

Dispečerské řízení má umožnit odpojovat větrné i solární elektrárny ze sítě, pokud budou vyrábět moc energie
Dispečerské řízení má umožnit odpojovat větrné i solární elektrárny ze sítě, pokud budou vyrábět moc energie. Zdroj: Thnikstockphotos.com

„Se současným stop-stavem problém řízení souvisí jen vzdáleně, aktuální instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren přenosovou soustavu nijak neohrožuje. V blízké budoucnosti budou navíc podporovány fotovoltaické zdroje jen do velikosti 30 kWp, které se na současném výkonu podílejí necelými 5 %, což odpovídá cca 80 MWp. Další zásadní nárůst instalovaného výkonu fotovoltaiky tedy očekávat nemůžeme,“ říká Petr Klimek ze společnosti Fronius.

Starším elektrárnám by měla nastat povinnost dovybavit je regulací. „To se bude muset řešit externím zařízením, což může být poměrně drahé,“ upozorňuje Klimek. Většina novějších elektráren nad 100 kWp je regulací vybavena již nyní. „To znamená, že v případě nutnosti musí být fotovoltaická elektrárna dálkově schopna snížit výkon o 100 %, 60 %, 30 % nebo vypnuto,“ dodává Klimek.

Kompenzace pro solární a větrné elektrárny

Není také úplně jasné, podle jakých pravidel bude odpojování probíhat – např. v Německu se nejdříve omezuje výkon „špinavých“ zdrojů, a teprve pokud není možné dosáhnout cíle touto cestou, odstavují se obnovitelné zdroje. Jasná pravidla má stanovit tzv. dispečerský řád, který vydá ministerstvo průmyslu.

V případě, že budou elektrárny odpojeny od sítě, přijdou majitelé o zisk. Novela proto počítá s kompenzací elektrárnám, které vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Elektrárny vyrábějící energii z běžných zdrojů nebudou mít na kompenzaci nárok, protože na rozdíl od obnovitelných zdrojů ušetří v takovém případě palivo, z něhož budou moc elektřinu vyrobit později (zatímco sluneční záření nebo vítr na později schovat nejde).

Spoluautorem článku je Martin Archalous

Autor: Redakce Nazeleno.cz