fbpx

Co zavádí novela energetického zákona 2011?0

Oddělení výrobců a majitelů přenosových soustav

Oddělení výrobců a majitelů přenosových soustav

Cílem třetího energetického balíčku je liberalizace trhu. Aby mohl trh svobodně fungovat, je nutné zajistit rovnocenný přístup k přepravním sítím. Novela zákona proto nařizuje, že provozovatel páteřní, tzv. přenosové soustavy (vlastník drátů, případně potrubí), musí být samostatný – oddělený od výrobce či obchodníka s elektřinou, resp. plynem.

Smyslem tohoto nařízení je uvolnění tržního prostředí, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek. Velké české plynárenské společnosti se budou muset rozdělit. Společnost RWE, hlavní dodavatel plynu v ČR, už začátkem roku vytvořila dceřinou společnost Net4Gas, která bude provozovat páteřní plynovody. Evropská směrnice nabízí několik variant, jak toto opatření uvést do praxe a ČR zvolila tu mírnější. Nové společnosti můžou zůstat ve vlastnictví výrobce, i když jeho postavení bude silně omezeno – dceřiné společnosti budou mít velkou nezávislost a stát na ně bude dohlížet.

Novela nařizuje oddělení majitelů přenosových soustav od výrobců a dodavatelů energie
Novela nařizuje oddělení majitelů přenosových soustav od výrobců a dodavatelů energie. Zdroj: Thnikstockphotos.com

V případě elektřiny se nic nemění. ČEZ (výrobce) a ČEPS (přenos) jsou samostatné už dnes, ačkoliv mají stejného vlastníka, kterým je stát. Nic se nemění ani na regionálních úrovních – pro místní distributory platí pravidlo oddělení (unbundling) již od roku 2007. Výhodou nového systému je uvolnění tržního prostředí a zvýšení pružnosti a konkurence v tomto odvětví. Vznikají sice dodatečné náklady, ale protože ČR zvolila mírnější variantu (ponechává společného vlastníka), budou pouze minimální. Evropská komise, která tento postup prosazuje, věří, že výhody převažují.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz