fbpx

Partneři sekce

Co zavádí novela energetického zákona 2011?0

Oddělení výrobců a majitelů přenosových soustav

Oddělení výrobců a majitelů přenosových soustav

Cílem třetího energetického balíčku je liberalizace trhu. Aby mohl trh svobodně fungovat, je nutné zajistit rovnocenný přístup k přepravním sítím. Novela zákona proto nařizuje, že provozovatel páteřní, tzv. přenosové soustavy (vlastník drátů, případně potrubí), musí být samostatný – oddělený od výrobce či obchodníka s elektřinou, resp. plynem.

Smyslem tohoto nařízení je uvolnění tržního prostředí, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek. Velké české plynárenské společnosti se budou muset rozdělit. Společnost RWE, hlavní dodavatel plynu v ČR, už začátkem roku vytvořila dceřinou společnost Net4Gas, která bude provozovat páteřní plynovody. Evropská směrnice nabízí několik variant, jak toto opatření uvést do praxe a ČR zvolila tu mírnější. Nové společnosti můžou zůstat ve vlastnictví výrobce, i když jeho postavení bude silně omezeno – dceřiné společnosti budou mít velkou nezávislost a stát na ně bude dohlížet.

Novela nařizuje oddělení majitelů přenosových soustav od výrobců a dodavatelů energie
Novela nařizuje oddělení majitelů přenosových soustav od výrobců a dodavatelů energie. Zdroj: Thnikstockphotos.com

Reklama

V případě elektřiny se nic nemění. ČEZ (výrobce) a ČEPS (přenos) jsou samostatné už dnes, ačkoliv mají stejného vlastníka, kterým je stát. Nic se nemění ani na regionálních úrovních – pro místní distributory platí pravidlo oddělení (unbundling) již od roku 2007. Výhodou nového systému je uvolnění tržního prostředí a zvýšení pružnosti a konkurence v tomto odvětví. Vznikají sice dodatečné náklady, ale protože ČR zvolila mírnější variantu (ponechává společného vlastníka), budou pouze minimální. Evropská komise, která tento postup prosazuje, věří, že výhody převažují.

Autor: Redakce Nazeleno.cz