fbpx

Partneři sekce

Co zavádí novela energetického zákona 2011?0

Posílení domácností na trhu s plynem i elektřinou

PŘEHLED! Výpověď dodavateli do tří měsíců a bez udání důvodů, odpojení fotovoltaických a a větrných elektráren v případě nadbytku energie, nové pravomoci Energetického regulačního úřadu. Nejen to zavádí novela energetického zákona, která začne platit v srpnu 2011.

Podnětem pro novelu energetického zákona, která nabude účinnosti 18. srpna 2011, byl tzv. třetí energetický balíček a směrnice Evropské unie, které upravují pravidla vnitřního trhu s plynem a elektřinou. Ty bylo nutné zavést do příslušného českého zákona. Klíčovým motivem, který se promítá celým třetím energetickým balíčkem, je snaha o liberalizaci energetického trhu. Podívejme se, jaké novinky českou energetiku čekají.

Reklama

„Pokud dodavatel nečekaně změní cenu energií, může zákazník od smlouvy odstoupit do 3 měsíců a bez sankčních poplatků.“

Posílení domácností na trhu s plynem i elektřinou

Již několik let si mohou české domácnosti svobodně vybrat svého dodavatele elektřiny i plynu. Často se však setkávají s různými „zádrhely“ v obchodních podmínkách dodavatelů – například v podobě zdlouhavých výpovědních lhůt nebo různých sankčních poplatků, které jim mají přechod k jinému dodavateli zkomplikovat.

Zajímavou novinkou, kterou novela energetického zákona zavádí, je možnost odstoupení zákazníka od smlouvy v případě, že dodavatel nečekaně změní ceny energií nebo podmínky, a to do tří měsíců od data zvýšení cen nebo změny podmínek bez udání důvodů a jakýchkoli sankčních poplatků. Jiná situace nastává, pokud obchodník oznámí zvýšení cen nebo změnu obchodních podmínek nejpozději 30 dnů před jejich účinností a zároveň zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. Za takových okolností je možné odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před zvýšením cen nebo změnou smluvních podmínek..

VE ZKRATCE: Novela energetického zákona

Novela energetického zákona nabude účinnosti 18. srpna 2011. Vychází z tzv. třetího energetického balíčku a příslušných směrnic Evropské unie. Cílem je liberalizace trhu s energiemi a posílení role domácností na trhu.

Co přináší novela energetického zákona?

 

Problémy s výpovědí mohli nastat u některých dodavatelů především v případě smluv na dobu určitou. U smluv na dobu neurčitou platila ve většině případů tříměsíční výpovědní lhůta. „V současné době platí pro domácnosti tříměsíční výpovědní lhůta bez jakýchkoli sankčních (deaktivačních) poplatků. Tříměsíční výpovědní lhůta bude platit tedy i nadále, rozdíl by podle mých informací měl být jen v tom, že výpověď bude možno podat i v průběhu měsíce a ne jen od prvního dne jako nyní,“ říká Miroslav Vránek z Pražské plynárenské.

Zákazník bude také mít lepší přístup k informacím: firmy budou povinně zveřejňovat všechny podstatné informace na internetu, o změnách budou muset informovat s měsíčním předstihem – změnu cen nebo jiných podmínek bude muset dodavatel zveřejnit nejpozději 30 dnů před jejich účinností. Nemělo by tedy již docházet k tomu, že se zákazník dozví o nárůstu cen na poslední chvíli.

Autor: Redakce Nazeleno.cz