fbpx

Co se starým polystyrenem? Nejlepší je recyklace0

Každý Čech vyprodukuje za rok v průměru 150 – 200 kg odpadu, z toho činí plast přibližně 25 kilogramů. Barevné kontejnery na papír, plast a sklo jsou Čechům již dobře známé, ne všichni však vědí, do těchto kontejnerů mohou bez obav ukládat také pěnový polystyren.

Polystyren je díky svým výborným tepelně-izolačním vlastnostem velmi oblíbeným materiálem nejen v zateplování, ale také v obalové technice, kde jeho význam spočívá zejména v ochraně produktů proti nárazům a mechanickým poškozením. Snadno se s nimi manipuluje, zabalené výrobky se pak dobře skladují a transportují. Co s nimi však dělat, když doslouží?

Jak se ekologicky zbavit polystyrenu?

Pokud nám není lhostejný stav naší přírody a nechceme hodnotnou surovinu nechat bez užitku uložit na skládku, nebo ji dát zlikvidovat jiným způsobem, můžeme využít systém separovaného sběru odpadních obalů. Jeho činnost se řídí podle zákona, který ukládá obcím a městům povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také obaly z pěnového polystyrenu. Stejně tak dovozci, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh nebo do oběhu obaly, případně balené výrobky, mají podle zákona povinnost obaly odebírat zpět a postarat se o jejich další využití.

Reklama

Díky zateplování domů se z pěnového polystyrenu stala téměř strategická surovina. Zateplovat lze ale i jinými materiály, jako je například minerální vlna. Foto 123rf.com

Aktuální průzkum Sdružení EPS ČR ukázal, že 7 z 10 Čechů je přesvědčeno o recyklovatelnosti pěnového polystyrenu. Více než polovina respondentů k recyklování dokonce aktivně přispívá. 38 % umisťuje polystyren do žlutých popelnic společně s ostatními plasty, dalších 16 % ho vozí do sběrného dvora. „Je potěšující slyšet, že více jak polovina naší populace ví, jak správně třídit pěnový polystyren a že i tak činí. Veškeré výrobky z pěnového polystyrenu je možné umisťovat do žlutých popelnic společně s dalšími plastovými výrobky, jako jsou PET lahve a podobně,“ komentuje výsledky průzkumu František Vörös ze sdružení EPS ČR.

V třídění odpadu ale záleží také na jeho velikosti. Pokud jde pouze o obaly např. malých spotřebičů, je žlutý kontejner jasnou volbou. Polystyrenové obaly o větším objemu je však vhodné vozit spíše do sběrných dvorů místo kontejnerů, kde by zabíraly zbytečně mnoho místa. Některé obchody dokonce nabízí možnost zpětného odběru polystyrenových obalů.

Jaký je osud vyhozeného pěnového polystyrenu?

Hozením do kontejneru cesta polystyrenu zdaleka nekončí. Po svozu se plasty ze žlutých kontejnerů ručně dotřiďují. Na dotřiďovacích linkách dochází k rozdělení směsi plastového odpadu na jednotlivé druhy plastu podle budoucího zpracování. Možnosti, jak pěnový polystyren recyklovat, se odvíjí od stupně znečištění materiálu. Zpravidla se znečištění určuje podle prvotního účelu materiálu. Obalové materiály jsou často znehodnoceny izolepou, štítky apod.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.