fbpx

Co přinesl novelizovaný energetický zákon?0

Dražší jistič? Podpora domácích elektráren? Konec regulace? Novela energetického zákona leckoho překvapí.

Prezident, senátoři i poslanci schválili úpravy dokumentu, který dennodenně ovlivňuje takřka celou populaci České republiky. Novelizovaný energetický zákon (č. 458/2000 Sb.) vzbuzoval obavy, že zvedne účty domácnostem a umlčí regulační úřad. Práci ústavních činitelů včera završil podpis prezidenta, takže místo dalších spekulací propočítejme vybrané změny. Kompletní novela energetického zákona leží ve virtuální Knihovně připravované legislativy, včetně vyznačených změn zabírá 182 stran. Pro stažení klikněte SEM.

Novela energetického zákona zvýrazňuje poplatek za jistič

Podporované zdroje energie, například větrné a sluneční elektrárny zatím povinně dotovali jenom spotřebiteléelektřiny. Letošní poplatek činí 495 Kč/MWh (megawatthodinu) bez DPH. Kdo neodebere žádný proud, nemusí ekologickou výrobu elektřiny podporovat vůbec. To pravděpodobně zůstane stejné. Novela energetického zákona sice zavádí jednotku Kč/A/měsíc podle velikosti hlavního jističe před elektroměrem, ale zároveň obsahuje garanci, že nikdo nezaplatí více než doposud.

Reklama

㤠28
Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla
(…)
(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny
(…)
b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.
(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období. (…)“

Příklad: Domácnost spotřebuje 2 MWh elektřiny za rok. Letos zaplatí na podporu ekologické výroby energie 990 Kč bez DPH (2 x 495 Kč). Stejná domácnost má hlavní jistič velikosti 1x25A. Nový poplatek předpokládejme třeba ve výši 5 Kč/A/měsíc, což dělá 1 500 Kč bez DPH (5 Kč x 25 ampér x 12 měsíců). Novela energetického zákona ovšem říká, že domácnost zaplatí maximálně původní částku, takže 990 Kč.

„Tady dochází ke změně, která je naplněním požadavků Evropské komise s termínem do konce letošního roku,“vysvětluje předkladatel novely – Ministerstvo průmyslu a obchodu. Proč naši bruselští zastupitelé změnu odhlasovali? Nový energetický zákon vlastně citlivě připomíná, že bychom neměli jenom šetřit energií, ale také optimalizovat velikosti svých jističů. Právě přístroj před elektroměrem určuje, jaké množství energie distributor rezervuje danému odběrnému místu. Když nakonec spotřebujeme méně, přebytek může prodražit provoz distribuční soustavy (podrobnosti).

Konec daňového zvýhodnění pro ekologickou elektřinu

„Významnou změnou je snížení administrativní zátěže pro podnikatele, a také pro fyzické osoby či domácnosti, které si budou chtít ke svým domům pořídit malé zdroje energie do 10 kW a vyrábět si tak energii ke krytí své vlastní spotřeby,“ píše Ministerstvo průmyslu a obchodu. Panuje shoda, že novelizovaný energetický zákon usnadní život například rodině, která chce solární panely na svojí střeše?

„Lidé nebudou muset mít živnostenský list ani licenci na provozování elektrárny. Budou moci být zároveň připojeni k centrální síti a odebírat z ní elektřinu, pokud jí nebude dostatek ze solárních panelů,“ částečně souhlasí Komora obnovitelných zdrojů energie. Ale zároveň upozorňuje, že novela energetického zákona domácí zdroje elektřiny prodraží.

Většina odběratelů najde ve vyúčtování položku, činící 28,3 Kč/MWh bez DPH. Takzvaná daň z elektřiny bývá nazývaná ekologická, protože doposud nezatěžovala energii vyrobenou ze slunce, větru, vody, biomasy apod. Související zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (č. 261/2007 Sb.) v § 8 jmenuje, které zdroje zůstávají osvobozeny, a ekologický šetrný proud nově chybí. Speciální daň nadále vynechá například elektřinu, vyrobenou a zároveň spotřebovanou v dopravních prostředcích.

Energetický zákon zavádí změny ve vedení regulačního úřadu

Přestavba čeká instituci, která rozporuje a schvalujedistribuční poplatky pro velké energetické skupiny. „V čele Energetického regulačního úřadu je Rada, která má pět členů. (…) Členy a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů je 5 let. (…) Rada rozhoduje hlasováním. Každý člen má jeden hlas,“ říká novelizovaný energetický zákon v § 17b. Vícehlavý sbor doplní nebo nahradí dosavadní jedinou předsedkyni, jmenovanou prezidentem republiky a odvolatelnou pouze ze závažných důvodů.

Do výpočtu částky na podporu zelené energie se nyní zahrnuje také kapacita jističe. Domácnosti by však měli platit stejnou částku, jako dosud. (Ilustrační foto: 123rf.com)

„Novela energetického zákona zákona bude mít dopad na práci regulátora. Nezávislost je ohrožena kvůli radě: jmenování, odvolání i ovlivnění činnosti regulátora. V tuto chvíli jsme nezávislí dle požadavků Evropské unie, ale změna znamená, že Energetický regulační úřad bude řízen vyloženě politicky a bude silně politicky závislý,“ reaguje dosavadní předsedkyně Alena Vitásková„Vítězi novely energetického zákona budou velké průmyslové podniky, ale ztrátu zaplatíme všichni ze státního rozpočtu,“ domnívá se dosavadní šéfka úřadu.

Dejme prostor také obhajobě. „Změna z monokratického na kolektivní orgán je vyvolána zejména potřebou zajistit, aby v úřadu s tak rozsáhlou mírou nezávislosti na všech ústavních institucích a s tak rozsáhlými pravomocemi v jednom z nejdůležitějších sektorů národního hospodářství byla omezena míra subjektivního řízení a odborných a řídících chyb,“ stojí ve vládním návrhu. Nový energetický zákon takto předložili sociální demokraté: premiér Bohuslav a Sobotka a ministr průmyslu Jan Mládek, zastoupený ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem.

Autor: Redakce Nazeleno.cz