fbpx

Co jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a co byste měli vědět o Zelené dohodě?0

Pojďme společně vzpomínat na školní lavici a připomenout si, jaké jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Uhlíková stopa, skleníkové plyny, Evropský Green Deal a další pojmy jsou totiž aktuálně velmi diskutovanými tématy ve společnosti, tudíž je znalost této problematiky nezbytná.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelná energie pochází z obnovitelných zdrojů. To znamená, že se tyto zdroje v průběhu lidského života průběžně obnovují a lze je využívat opakovaně.

Konkrétně se tedy jedná o:

 • sluneční záření,
 • vítr,
 • déšť,
 • mořské vlny,
 • příliv,
 • geotermální teplo,
 • biomasu.

Ovšem zařazení biomasy mezi obnovitelné zdroje energie rozděluje společnost na dvě skupiny. Odpůrci totiž argumentují tím, že při pěstování biomasy vzniká uhlíková stopa, která tím pádem odporuje jejímu zařazení na seznam alternativních zdrojů energie.

Neobnovitelné zdroje energie

Již podle jména je zřejmé, že neobnovitelné zdroje energie jsou takové, které po vyčerpání není možné obnovit, případně by jejich obnova trvala velmi dlouho.

Momentální teorie a odhady počítají s tím, že neobnovitelné zdroje energie, tedy:

 • uhlí,
 • ropa,
 • zemní plyn,
 • jaderná energie,
 • rašeliniště,

se vyčerpají v následujících stovkách let. Jaká je tedy cesta a čím budou v budoucnu nahrazeny?

Výhody alternativních zdrojů energie? Dostupnost, nevyčerpatelnost a minimální zátěž pro životní prostředí

Možností zůstávají obnovitelné, někdy též nazývané alternativní zdroje energie. V jejich prospěch totiž mluví to, že oproti neobnovitelným zdrojů jsou nevyčerpatelné a dostupné při jejich využívání nejsou produkovány emise oxidu uhličitého. Dokonce se o nich tvrdí, že jsou energií budoucnosti, což je vlastně logické, protože jakmile dojde k vyčerpání neobnovitelných zdrojů energie, alternativou zůstanou pouze obnovitelné zdroje.

Víte, v čem spočívá Evropský Green Deal a jaký je jeho cíl?

Snahu o udržení planety v co nejlepším stavu má i Evropská unie. Proto také vznikl Evropský Green Deal nebo též Zelená dohoda pro Evropu. V čem spočívá? Členské státy EU se zavazují k tomu, že podniknou určité kroky k tomu, aby společnými silami zabránili klimatické katastrofě a pokusí se dosáhnout toho, aby v roce 2050 byla Evropa klimaticky neutrální kontinent.

Co to znamená a zahrnuje?

 • Čistou a nezávadnou vodu,
 • čisté ovzduší,
 • zdravé a zároveň cenově dostupné potraviny pro každého,
 • recyklovatelnost výrobků,
 • rozšíření veřejné dopravy,
 • využívání ekologické energie.

Extrémní horka a sucha mají negativní vliv na plodiny, ale znamenají také vyšší riziko vzniku požárů. Znečištěný vzduch ohrožuje jak životní prostředí, tak i lidské zdraví a tak dále. Je tedy očividné, že pokud nebudou podniknuty razantní změny, klimatická katastrofa je neodvratná.

Konkrétní kroky spadající pod Zelenou dohodu a jak můžete planetě pomoci i vy sami

Jak tedy výše zmíněných cílů dosáhnout? Z pohledu energetiky vám je jistě už jasné, že dojde k přechodu na čistou energii, a to s pomocí větrných a vodních elektráren a fotovoltaických systémů. Protože je vždy nejlepší začít sám u sebe, můžete k záchraně planety přispět i vy. Přejděte na čistou energii a nechte si na střechu či zahradu instalovat fotovoltaiku a začnete odebírat i zelenou elektřinu. Ta totiž pochází z obnovitelných zdrojů a nezatěžuje přírodu. I malý krok z vaší strany totiž může mít na budoucnost planety ohromný dopad.

Nepodceňujte hrozbu klimatické krize a snažte se zamyslet nad svým způsobem života. Pokud existují nějaké kroky, kterými můžete snížit svou uhlíkovou stopu a omezit emise oxidu uhličitého, podnikněte je.

Zdroj obrázku: Diyana Dimitrova / Shutterstock.com

Autor: Komerční sdělení