fbpx

Co je to ekvitermní regulace vytápění?0

Při ekvitermní regulaci se výkon topení v domě řídí na základě aktuální venkovní teploty vzduchu. Řídicí jednotka kotle zpracovává údaje z venkovního čidla teploty a s jejich pomocí pak automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody aktuální potřebě. Díky tomu, že je výkon otopné soustavy regulován přesně podle aktuálních teplotních podmínek, můžete ušetřit náklady na vytápění.

Výhod ekvitermní regulace přitom mohou využít jak rodinné domy, v nichž je instalován kotel, tak i bytové domy s napojením na dálkové zásobování teplem. Úspory nákladů na teplo se při dobrém hydraulickém vyvážení a ekvitermní regulaci otopné soustavy mohou v bytových domech pohybovat v řádu desítek procent.

Nejdříve je nutné stanovit ekvitermní křivku

Princip ekvitermní regulace je jednoduchý. „Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota otopné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti, a teplota v místnosti tak zůstala konstantní,“ popisuje způsob ekvitermního řízení výkonu vytápění Ivo Winkler, ze společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky.

Reklama

Ekvitermní regulace – řízení topení na základě teploty venkovního vzduchu – bývá také součástí chytrých domácností. není to však podmínkou. Takto regulovat topení lze v i domácnostech, které „chytré“ nejsou. Kotel však musí tento způsob regulace podporovat. U moderní kotlů je to běžné, ekvitermní regulaci umožňují jak plynové kotle, tak i kotle na tuhá paliva. Foto 123rf.com  

Pro každý objekt je ale nejdříve na základě vypočtených tepelných ztrát a typu otopné soustavy nutné stanovit takzvanou ekvitermní křivku, která popisuje závislost teplot otopné vody a venkovního vzduchu. Teprve na jejím základě lze vytápění dobře a úsporně regulovat.

Ekvitermní regulaci mohou využívat i bytové domy

Ekvitermní regulaci mohou využívat nejen majitelé kotlů, ale také bytové domy napojené na centrální zásobování teplem. V takovém případě řídicí jednotka nastavuje potřebnou teplotu otopné vody ve směšovači. Právě v bytových domech může být efekt ekvitermní regulace vytápění poměrně vysoký. „Podle našich zkušeností mohou bytové domy po vyregulování topné soustavy a instalace ekvitermní regulace snížit svou spotřebu tepla o 10 až 20 %. Velmi však záleží na konkrétních podmínkách,“ upřesňuje Vojtěch Smola z oddělení projekce společnosti Enbra.

Proč je ekvitermní regulace topení úsporná?

Při využití ekvitermní regulace vytápění není většinou potřeba příliš vysoká teplota otopné vody. Je to dáno tím, že skutečně mrazivých dnů, kdy je nutný velký výkon vytápění, je jen několik do roka. Nižší teplota otopné vody znamená nejen úsporu paliva, a tedy i nižší náklady na vytápění, ale též velkou výhodu pro plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla, tyto totiž s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a díky ekvitermní regulaci mohou v nejúspornějším režimu pracovat déle.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi