fbpx

Co je to bioodpad a kam s ním – jak na třídění bioodpadu doma?0

Na třídění odpadu jsme si už zvykli. Třídění plastů do žlutých kontejnerů, papíru do modrých, skla do zelených a nápojových kartonů do oranžových sběrných nádob je už celkem běžná věc.

Poslední dobou se aktuálním tématem v oblasti třídění odpadu stává také třídění bioodpadu. Je to určitě správný trend mimo jiné proto, že podle průzkumů tvoří bioodpad zhruba 18 % komunálního odpadu vyhozeného do kontejnerů na směsný odpad.

kompost

Třídění bioodpadu je nejen ekologické, ale je také návratem ke kořenům, tedy k přírodě. K třídění odpadu neodmyslitelně patří i dobrý pocit z toho, že jsme součástí fungující společnosti. A zhruba pětina prostoru, která se nám tříděním bioodpadu uvolní v koši a následně v popelnici na směsný odpad, také není k zahození (kromě dobrého pocitu se nám to může vrátit také finančně).

Od roku 2015 platí prováděcí vyhláška k novele zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost zajistit místa pro odkládání bioodpadů vyprodukovaných od 1. dubna do 31. října v domácnostech.
Města a obce toto řeší individuálně, nejčastěji však umístěním hnědých sběrných nádob na bioodpad. Na webu města či obce najdeme informace o rozmístění těchto nádob.

Některé obce řeší sběr bioodpadu velkým kontejnerem, veřejnou kompostárnou, sběrným dvorem anebo takzvaným pytlovým sběrem. Pokud se rozhodneme třídit bioodpad, neuškodí zamyslet se nad odpady, které v domácnosti běžně vyhazujeme, a zopakovat si, co patří třídit do bioodpadu.

  • Do bioodpadu patří: zbytky ovoce a zeleniny včetně pecek a jádřinců, zbytky obilovin a pečiva, kávová sedlina, použitý čaj i čajové sáčky, skořápky od vajec a ořechů, uschlé květiny, rostliny a jejich odumřelé části, chlupy z domácích mazlíčků, dřevěné piliny, které sloužily jako podestýlka pro domácí hlodavce, a dokonce i popel z dřevěného uhlí.
  • Do bioodpadu naopak nepatří: maso, kosti, uzeniny a ani jejich odřezky, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat krmených masem a rostliny napadené škůdci, plísní nebo chorobami.

Při plánování třídění bioodpadu v domácnosti je dobré, když při výběru nádoby na sběr bioodpadu zohledníme velikost domácnosti a náš životní styl a podle toho vybereme typ a velikost nádoby s ohledem na to, jak často jsme ochotni či schopni obsah nádoby vynášet.

Nádobu si můžeme koupit či vyrobit, vždy podle toho, jaké máme nároky na údržbu, umístění, potřebu uzavírání a v neposlední řadě i podle estetických a designových požadavků. Do nádob na bioodpad můžeme používat i biologicky rozložitelné odpadové sáčky z papíru nebo z biodegradabilního plastu.

Jako nádobu na bioodpad v kuchyni můžeme použít třeba i zavařovací sklenici nebo plastový kyblík od většího balení potravin s uzavíratelným víčkem. Pro sběr bioodpadu nám poslouží skvěle a náklady na pořízení budou minimální. Po naplnění můžeme obsah jednoduše vynést do hnědé nádoby na bioodpad, vnitřek vymýt a pro sběr bioodpadu použít znovu.

kompost

Pokud se rozhodneme pro třídění bioodpadu, je dobré vědět, že třídit můžeme, i když nebydlíme v domku se zahrádkou, kde lze umístit kompost. Existují různé alternativy, které nám umožňují třídění bioodpadu a jeho následnou recyklaci přímo v našich obydlích.

Zajímavou alternativou košů na bioodpad jsou domácí kompostéry, vermikompostéry se žížalami, které pomáhají obsah zpracovat na kompost, anebo také fermentační kompostéry, kde se k rozkladu bioodpadu používají speciální bakterie.

Výhodou těchto kompostérů je to, že nemusíme bioodpad pravidelně vynášet. Na druhé straně je zase zapotřebí určitá péče, kterou musíme věnovat údržbě kompostéru. Bioodpad tak nekončí na skládce, ale vzniká z něj hodnotný kompost a substrát pro zahradnictví – skvělý způsob, jak bioodpad vrátit zpět do oběhu a zlepšit tím životní prostředí.

Pokud máte zájem o více informací k třídění bioodpadu, nebo jiných druhů odpadu, pak spoustu praktických rad a tipů najdete na webu samosebou.cz.

Autor: Komerční sdělení