fbpx

Partneři sekce

Čína chce více využívat obnovitelné zdroje energie0

Čínské vládní agentury vydaly novou studii, podle které mohou obnovitelné zdroje v zemi do patnácti let vyrábět přes polovinu energie (57 %) a do roku 2050 až 86 %. Celkově až 91 % dodávek energie bude tvořeno nefosilními zdroji. Podíl uhlí ve výrobě elektřiny se během následujících 35 let může snížit ze 75 % na pouhých 5 %.

Nárůst obnovitelných zdrojů by přitom vůbec nepřineslo zdražení energie, naopak by se šetrná energetika stala jedním z hlavních pilířů čínské ekonomiky. Studii připravovaly dva roky čínské vládní agentury s přispěním amerického ministerstva pro energetiku.

Reklama

Čína by mohla v blízké budoucnosti daleko více využívat obnovitelné zdroje energie. (Foto: 123rf.com)

Zajímavostí s českým kontextem je, že studii o budoucnosti čínské energetiky otevírá citát Milana Kundery: „Nikdy si nemyslete, že můžeme uniknout, každý náš krok určuje konečný výsledek, naše nohy se pohybují na konci našeho vlastního výběru.

Základní zjištění studie:

  • Větrné turbíny a solární panely mohou být pilíři čínské elektroenergetiky: vítr by mohl v roce 2050 vyrobit až 5 350 TWh a slunce 4 310 TWh elektřiny.
  • Mezi lety 2020-2040 studie očekává, že by se každoročně nainstalovalo až 100 milionů kilowattů nových větrných turbín nebo solárních panelů.
  • Cenově se scénář vysokého růstu podílu obnovitelných zdrojů nijak zásadně neliší od referenčního scénáře, který by držel závislost na fosilních zdrojích. Většina nákladů na posilování obnovitelných zdrojů je totiž vykompenzována úsporami palivových nákladů.
  • Emise skleníkových plynů by mohly klesnout do poloviny století o 70 %.
  • Průmysl obnovitelných zdrojů by přispíval až 6 % HDP v roce 2050.
  • Realizace plánu se neobejde bez programu na zvyšování energetické účinnosti ekonomiky a do poloviny století by měla klesnout spotřeba energie o 60-70 % na jednotku HDP oproti dnešku.
  • V oblasti budov se počítá s postupným odstavením vytápění pomocí uhlí, které bude nahrazeno solární energií, kotli na biomasu nebo tepelnými čerpadly.
  • Do poloviny století budou v čínské dopravě tvořit až 86% podíl elektromobily, vozy na hybridní pohon nebo na vodíkový pohon.
  • Čína plánuje upevnit svou pozici v produkci technologií obnovitelných zdrojů – pobřežních větrných elektráren, fotovoltaiky nebo solárních koncentrovaných elektráren.

Inspirace pro Česko?

Studie zní velmi optimisticky, dosud poměrně „špinavá“ Čína by ale postupně mohla začít využívat zelenou energii v stále vyšším měřítku. „Čína ještě nedávno patřila ke státům, které se spoléhaly především na fosilní zdroje. Studie však potvrzuje obrat čínské energetické politiky a zaměření na obnovitelné zdroje, které jsou stále cenově dostupnějšími. Ministr průmyslu Jan Mládek by měl do Číny vyrazit na další návštěvu a nastudovat zejména energetický obrat v čínské ekonomice. Možná by potom pochopil, že se i Česko může obejít bez dalších uhelných dolů,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zdroj: Aliance pro energetickou soběstačnost

Autor: Redakce Nazeleno.cz