fbpx

Chcete zelenou elektřinu? Jak za ni zaplatit co nejméně?1

Kouřící elektrárny by možná měly definitivně skončit až v roce 2038, již nyní je ale možnost, jak podpořit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. U některých dodavatelů elektřiny si totiž můžete objednat tzv. zelenou elektřinu.

Zelenou elektřinu si lze objednat už deset let

Jak již název napovídá, zelená elektřina by měla odpovídat elektřině, která byla vyrobena z ekologických, tedy obnovitelných zdrojů, jako je například biomasa, solární zdroje, větru, či vody. „U našich zákazníků si jasně uvědomujeme poptávku po tzv. zelené elektřině. Je určitě potěšitelné, že zájem o ni stoupá a že lidem není osud našeho životního prostředí lhostejný,“ uvádí Jan Zábrodský ze společnosti Kalkulátor.cz, která se zabývá srovnáváním cen energií. Podle výzkumu, který provedla agentura Fokus pro Hnutí duha v loňském roce, Češi preferují nejčastěji coby zdroj elektřiny malé vodní elektrárny, dále elektrárny sluneční, velké vodní a větrné, na opačné straně preference pak uváděli elektrárny uhelné. Zelenou elektřinu si mohou zákazníci objednat již deset let, ještě před tím si zákazníci mohli objednat například od společnosti ČEZ tzv. zelenou energii. Zákazníci vyjadřovali podporu ekologii tím, že ke každé odebrané kilowatthodině připláceli desetník, stejně jako dodavatel sám. Tyto prostředky pak šly na podporu ekologických projektů z oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů.

Operátor trhu s elektřinou ohlídá původ

Elektřina, která proudí v síti, je stále jen jedna a nelze vystopovat její původ. Odběratel si tedy nemůže vymínit, že bude využívat skutečně zelenou elektřinu. Pojem „zelená elektřina“ je tedy třeba chápat hlavně v marketingovém smyslu. Dodavatel elektřiny tím, že nabízí tyto tarify, upozorňuje na to, že skutečně nakupuje elektřinu, která vznikla ve větrné, solární, či například plynové elektrárně a tu pak přeprodává koncovým zákazníkům. „Celý proces hlídá Operátor trhu s elektřinou, který vystavuje také certifikát původu. Ten dokládá, že daný dodavatel elektřiny skutečně nakoupil více elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tím získá odběratel jistotu, že skutečně podpořil výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ze zdrojů, které neprodukují CO2 a nepřispívají ke změnám klimatu,“ vysvětlil Jan Zábrodský ze společnosti Kalkulátor.

Mýtus o ceně

O většině ekologických produktů se říká, že jsou dražší než běžné produkty. To ale u zelené elektřiny už dávno neplatí. „Pokud se zákazník rozhodne podpořit některý tarif tzv. zelené elektřiny, nemusí se obávat, že by za tuto podporu zaplatil více a že by ho ceny elektřiny zruinovaly. Společnosti si dnes už konkurují i u těchto tarifů,“ uvedl Jan Zábrodský. V současné době nabízí tzv. zelenou elektřinu několik dodavatelů elektřiny, pouze jeden dodavatel obchoduje jen a pouze elektřinu, která pochází výhradně z obnovitelných zdrojů: „Pokud projeví naši zákazníci zájem o zelenou elektřinu, rádi jim nabídneme stoprocentně zelenou elektřinu od společnosti Nano Energy. Tato společnost nakupuje elektřinu výhradně od malovýrobců, tedy například malých vodních elektráren. Zájem zákazníků o zelenou elektřinu jednoznačně vítáme. Každému zákazníkovi celou problematiku rádi vysvětlíme a doporučíme správný tarif,“ prohlásil Jan Zábrodský a dodal: „Na stránkách www.kalkulator.cz nabízíme našim zákazníkům poradenství ve světě energií. Stačí, pokud zde nahrají své poslední vyúčtování, nebo uvedou pár faktů o své spotřebě a my jim doporučíme ty nejvhodnější tarify, se kterými ušetří.“

Autor: Komerční sdělení