fbpx

Chcete šetřit vodou? Zachyťte Dešťovku0

Zatímco Novou zelenou úsporám zná skoro každý, dotační program Dešťovka zůstává trochu stranou. Úkolem Dešťovky je dotační podpora zařízení pro zachytávání dešťové vody. A to je a bude vzhledem ke klimatickým změnám navýsost aktuální.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Dešťovka je dotační program, který podporuje udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech. Program je určen pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů, kteří chtějí využívat srážkovou nebo odpadní vodu pro splachování WC, zálivku zahrady nebo jako vodu užitkovou. Program je financován ze Státního fondu životního prostředí ČR a je součástí Národního plánu obnovy.

Ačkoli jsou dotace Dešťovka součástí Nové zelené úsporám, jejich získání je mnohem jednodušší. V praxi vám dotaci obvykle zařídí přímo prodejce daného zařízení. Pozor ale na inzerované ceny – někteří vykutálení prodejci je mohou uvádět včetně započítané dotace.

Reklama

Na co je možné použít dotace Dešťovka

Z dotace Dešťovka lze pokrýt až 50 % výdajů na pořízení těchto systémů:

  • Systém na využití zachycené srážkové vody na zalévání zahrady – retenční nádrž a potřebné komponenty
  • Systém na využití zachycené srážkové vody pro splachování WC a případně pro zálivku zahrady
  • Systém na využívání vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně pro zálivku zahrady (s jednou či dvěma nádržemi) s možnou kombinací s dešťovou vodou

Kolik dostanete v rámci Dešťovky peněz?

Výše dotace závisí na typu systému a velikosti nádrže. Maximální částka dotace je 105 000 Kč. Přehled možných variant a podmínek naleznete na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz a v tabulce níže.

ZařízeníDotace
Systém pro využití dešťové vody pro zálivku zahrady20 000 Kč + 3 500 Kč za každý m3 nádrže
Systém pro využití dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.30 000 Kč + 3 500 Kč za každý m3 nádrže
Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady.60 000 Kč

Dotace jsou omezeny na maximálně 50 % uznatelných nákladů, všechny výše uvedené dotace mají také svůj strop.

Zachytávání dešťové vody bude vzhledem ke klimatickým změnám stále důležitější. Foto: Pixabay.com

Sucho, problém Česka

Česká republika patří k nejsušším zemím Evropy. V posledních letech se situace ještě zhoršila kvůli klimatickým změnám a nedostatečné péči o krajinu. Sucho ohrožuje nejen zemědělství, ale i pitnou vodu, biologickou rozmanitost a kvalitu života obyvatel. Proto je důležité šetřit s pitnou vodou a využívat alternativní zdroje jako srážkovou nebo odpadní vodu. A právě s tím by měla Dešťovka pomáhat.

Dotace Dešťovka v kostce

  • Dešťovka je dotační program na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.
  • Dotace pokrývá až 50 % nákladů na systémy pro zachytávání a využívání srážkové nebo odpadní vody.
  • Maximální částka dotace je 105 000 Kč.
  • Dotaci vám většinou zařídí prodejce daného zařízení.
  • Program pomáhá bojovat proti suchu a šetřit pitnou vodu.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi