fbpx

Partneři sekce

ČEZ u občanů Stříbra neuspěl – větrné farmě řekli ne0

Minulý pátek mohli občané Stříbra vyjádřit svůj názor na výstavbu větrného parku na území svého města. Ačkoli byla nadpoloviční většina hlasujících proti větrníkům, referendum je kvůli nízké účasti nezávazné. Zohlední přesto zastupitelstvo města jejich názor? Jaký bude další postup?

Jak již víte ze stránek Nazeleno, ve městě Stříbře se již delší dobu plánuje stavba větrného parku. Po několikaměsíční kampani ČEZu, která měla občanům Stříbra a okolních obcí osvětlit fungování větrných elektráren, proběhlo ve Stříbře místní referendum. Občané se v něm mohli vyjádřit pro či proti výstavbě větrného parku. Informační kampaň probíhala od začátku roku 2008 a ČEZ nabídl zájemcům mj. exkurzi do větrné farmy v Kryštofových Hamrech, kde se mohli s větrníky seznámit na základě vlastní zkušenosti.

„Odpůrci větrníků se chystají vyvolat hlasování zastupitelstva o tom, zda zohlední výsledky referenda.“

Reklama

Usnesení o konání místního referenda přijalo obecní zastupitelstvo na žádost obyvatel Stříbra v říjnu 2008. Samotné hlasování proběhlo 9. ledna 2009. Občané odpovídali na otázku „Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na území obce Stříbro?“. Předvánoční čas se proto ve Stříbře nesl ve znamení informačních kampaní pořádaných nejen představiteli ČEZu, ale i odpůrci větrných elektráren, kteří za tímto účelem založili občanské sdružení.

Jak se změní stříbrská krajina po instalaci větrníků, si mohou občané prohlédnout na webových stránkách ČEZu
Jak se změní stříbrská krajina po instalaci větrníků, si mohou občané prohlédnout na webových stránkách ČEZu

Původní záměr ČEZu počítal s výstavbou třinácti větrných elektráren. Na nátlak občanů však elektrárenská společnost jejich počet snížila na 7–10 a prodloužila jejich vzdálenost od zástavby na 1 500 m. Za každou instalovanou elektrárnu nabídla ČEZ Stříbru příspěvek do obecní pokladny. S levnější elektřinou však obyvatelé města počítat nemohli.

Občané řekli NE, ale referendum je neplatné

Možnost hlasovat v místním plebiscitu využilo pouze 23,1 % občanů. Vzhledem k nízké volební účasti, jež nepřekročila zákonem stanovených 25 %, je místní referendum neplatné. Místostarosta Stříbra, Pavel Tóth, očekával vyšší účast. „Bohužel se ukázalo, že spoustě lidí je problematika města zcela lhostejná“, dodal.

Více o větrné energii na Nazeleno

   – Větrná energie v České republice

   – Malá větrná elektrárna. vyplatí se?

   – Alternativní energie roste, ne z větru

   – Větrné elektrárny a veřejné mínění

   – Neúspěšné referendum ve Stříbře

Zelenou dalo výstavbě větrného parku 15,67 % osob, nesouhlas s jeho výstavbou vyjádřilo 84,26 % občanů a jeden hlasující se zdržel. Ačkoli byla proti výstavbě větrníků nadpoloviční většina hlasujících, kvůli nízké volební účasti není výsledek referenda pro místní zastupitelstvo závazný. Zda budou zastupitelé města názor občanů vyjádřený v referendu reflektovat, není zatím jasné. „Nemohu mluvit za všechny. Je zcela v kompetenci každého zastupitele, jakým způsobem si výsledky referenda pro sebe vyhodnotí a jak se zachová,“ vyjádřil se k této otázce místostarosta Tóth.

Podle jednoho z odpůrců větrníků, Jiřího Bojdy, se občanské sdružení vystupující proti větrnému parku Stříbro bude snažit vyvolat hlasování zastupitelstva města o tom, zda bude brát výsledek referenda jako směrodatný či nikoli.

Podle průzkumů lidem na větrných elektrárnách nejvíce vadí narušování krajinného rázu
Podle průzkumů lidem na větrných elektrárnách nejvíce vadí narušování krajinného rázu

Rozhodne stavební úřad Stříbra

Občanské sdružení Jiřího Bojdy další akce proti větrným elektrárnám neplánuje. Spolupracuje však s Krajským úřadem v Plzni, konkrétně s odborem životního prostředí a stavebním odborem. „Brzy by měly být schváleny zásady územního plánování, kde jsou stavby větrných elektráren omezeny jen na jednotlivé stožáry s ohledem na krajinný ráz.“ Rada Plzeňského kraje se na svém hlasování vyjádřila proti plánované výstavbě větrného parku Stříbro. O vydání stavebního povolení však bude rozhodovat stavební úřad Stříbra.

Eventuální výstavbě větrného parku Stříbro bude předcházet roční měření větrného potenciálu a zpracování EIA (Environment Impact Assessment), které posoudí vliv stavby na životní prostředí.

Autor: Redakce Nazeleno.cz