fbpx

ČEZ spoluzakládá Evropskou průmyslovou iniciativu pro chytré sítě0

European Electricity Grid Initiative (EEGI) je společným projektem 7 významných evropských distributorů elektřiny a 7 velkých evropských provozovatelů přenosových soustav. Tato evropská iniciativa se zaměří na společné výzkumné a rozvojové projekty, testující a zavádějící jednotlivé technologie pro výstavbu chytrých sítí neboli Smart Grids. Kromě oblasti přenosu a distribuce energie vzniknou podobné průmyslové iniciativy i v oblasti obnovitelných zdrojů větrné, slunečné, bioenergie a ukládání CO2.

Podnětem pro energetiku celoevropského měřítka je SET Plan (Strategic Energy Technology Plan), jehož cílem je do roku 2020 splnit závazek EU a snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 % cestou komerční implementace nových konkurenceschopných energetických technologií. V rámci SET Planu začíná činnost Evropské průmyslové iniciativy pro chytré sítě (EEGI). EEGI se zaměřuje na demonstrační projekty po celé Evropě, jejichž cílem je vyzkoušet jednotlivé funkční celky Smart Grids. Skupina ČEZ je jediným zástupcem distributorů této iniciativy v regionu střední Evropy. Demonstrační projekty Smart Grids jsou také podporovány Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu pro vědu, výzkum a inovační technologie (FP7).

Reklama

Naším demonstračním projektem je jednoznačně Smart Region Vrchlabí, kde začínáme přípravu pro testování chytrých měřidel, nových prvků v distribuční síti, dobíjecích stanic pro elektromobily nebo řízeného ostrovního provozu. Jsme rádi, že se jako jediný distributor ze střední a jihovýchodní Evropy účastníme této iniciativy a můžeme aktivně ovlivňovat dění v oblasti Smart Grids,“ uvedl na  konferenci na téma SET Plan v Madridu Milan Špatenka, ředitel rozvoje distribuce ČEZ.

Konference, která shrnula postup SET Planu od října 2009 a formálně vyhlásila etapu realizace prvních průmyslových iniciativ, se pod záštitou španělského předsednictví v EU konala v minulých dnech v Madridu za účasti cca 350 zástupců zainteresovaných podnikatelských a akademických kruhů EU. Českou republiku v SET Planu zastupovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, oddělení mezinárodních vazeb v energetice. Česká republika má zájem a plně podporuje české průmyslové a výzkumné aktivity na poli vývoje nových technologií, ke kterým patří i Smart Grids. „Oceňujeme dosavadní věcný přístup  a vítáme zapojení českých podnikatelských subjektů v rámci SET Planu,“ říká Lubomír Mazouch, který MPO na konferenci SET Planu zastupoval.

Mezi zakládající členy patří kromě ČEZ například společností EON, RWE či Enel. Aktivity na poli demonstračních projektů se rozvíjejí i v dalších zemích EU. Příkladem podobným Smart regionu Skupiny ČEZ je projekt ve španělském městě Malaga nebo projekt ModelCity v německém Mannheimu. V oblasti chytrých měřidel např. v Itálii platí vládní nařízení na povinnou instalaci chytrých měřidel již od roku 2006. V roce 2011 by měla chytrá měřidla tvořit 95 % všech instalovaných zařízení v Itálii.  Pilotní projekt Smart Grids plánuje tento rok i španělská energetická firma Iberdrola. Chytrými měřidly zde bude vybaveno na 100 tisíc domácností a vládní nařízení požaduje vyměnit veškeré měřidla za inteligentní verze do roku 2018. 

Evropská Unie předpokládá, že v roce 2020 dosáhne instalace chytrých měřidel v distribuční síti 80 %.

Autor: Redakce Nazeleno.cz