fbpx

ČEZ: Instalace prvních 5 000 chytrých elektroměrů do českých domácností0

Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů. Přístroje v současnosti používá více než pět tisíc odběratelů Skupiny ČEZ. Do konce roku 2011 jich ČEZ uvede do provozu 33 tisíc.

Skupina ČEZ spustila na přelomu května a června zavádění prvních chytrých elektroměrů v České republice. První přístroje uvedli pracovníci ČEZ Měření do provozu v domácnostech v Pardubicích. Elektroměry dostanou také zákazníci ve Vrchlabí a na severu Čech, a to v oblasti Jeřmanic. K dnešnímu dni jich technici ČEZ Měření nainstalovali více než 5 tisíc. Instalace chytrých elektroměrů v těchto oblastech bude probíhat až do konce roku 2011, zařízení pak bude používat 33 tisíc domácností připojených k distribuční síti Skupiny ČEZ.

Pro nás jako distributora je důležité především vyzkoušet a zjistit, jak se budou chytré elektroměry chovat v reálných podmínkách naší sítě. K tomu, abychom mohli tyto přístroje instalovat v dalších oblastech, musíme vědět, jak elektroměry pracují a jak jejich služby využívají naši zákazníci,“ říká Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ.

Zahájení instalace měřidel je druhou fází pilotního projektu chytrých elektroměrů – před jejím spuštěním předcházela fáze důkladného testování přístrojů. V průběhu roku 2011 Skupina ČEZ zprovozní nový webový portál, který vybraným zákazníkům nabídne i „home display“ nebo TV-box. Díky nim bude odběratel moci sledovat svojí spotřebu elektřiny na domácím počítači nebo televizní obrazovce. „Chceme, aby používání chytrých elektroměrů bylo pro naše zákazníky jednoduché a zároveň pohodlné. Ve spolupráci se spotřebiteli si chceme ověřit naše hypotézy o možnostech a potenciálu změny spotřebitelského chování,“ říká Filip Secký, generální ředitel ČEZ Měření.

Co chytré elektroměry přinášejí zákazníkovi

Z hlediska spotřebitele nabízejí chytré elektroměry řadu výhod. Dovolují nastavit přesnější zúčtovací zálohy a zejména pomáhají spotřebitelům lépe řídit jejich spotřebu energie – inteligentní měřidla s displejem mohou poskytnout aktuální informaci o spotřebě elektřiny a zákazník se tak může rozhodnout, zda bude energii odebírat v tak zvané špičce nebo mimo ní.

Chytré elektroměry by v budoucnu mohly spotřebiteli navíc přinést širší spektrum tarifů. Data získaná z elektroměrů jsou zpracovávána anonymně a při jejich přenosu budou nasazeny sofistikované zabezpečovací mechanismy. 

Z údajů není zřejmé, k jakému odběrnému místu přísluší. Ke spojení dat s popisem zákazníka dojde až ve fakturačním datovém centru, které je zabezpečeno proti napadení,“ říká Ondřej Mamula, vedoucí projektu chytrých elektroměrů.

Další využití chytrých elektroměrů

Pro další zvýšení komfortu odběratelů se chytrá měřidla v budoucnu propojí s řídícím systémem inteligentního domu. Zákazník pak bude mít k dispozici nejen data o své spotřebě, ale zároveň i o aktuální ceně odebírané elektřiny. Řídicí systém domu bude regulovat vnitřní teplotu domu v závislosti na okolních podmínkách, aby se interiér zbytečně nepřetápěl nebo nevychlazoval. Bude ovládat i další spotřebiče v domě, včetně nabíjení elektromobilu, a to tak, aby při zachování požadovaného komfortu byly náklady domu na elektřinu minimální. Spotřebitel dokonce bude moci vše sledovat a regulovat na dálku, a to buď z počítače, nebo z aplikace v mobilním telefonu.

Do budoucna se s chytrými elektroměry počítá pro nasazení dalších moderních technologií, jako jsou chytré sítě. Sběr informací z každého odběrného místa a schopnost kooperace s řídicím systémem chytrého domu otevírají nové možnosti v řízení sítě, které distributorovi umožní se vyrovnat s novými riziky, například s rostoucím objemem obtížně řiditelné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a zajistit tak požadovanou kvalitu dodávané energie.

Vývoj chytrých elektroměrů v Evropě

Evropská unie ve směrnici 2009/72/EC směřuje k tomu, aby v roce 2020 disponovalo 80 % odběratelů (domácností) chytrými měřidly. Díky nim by se spotřebitelé mohli stát aktivními účastníky na trhu s elektřinou.

Evropská unie doporučuje před zahájením instalace vypracovat technicko-ekonomické posouzení všech dlouhodobých nákladů a přínosů pro trh a jednotlivého zákazníka a doporučit způsob zavedení chytrých elektroměrů, který bude pro danou zemi optimální. Toto vyhodnocení má být hotové na podzim roku 2012, pilotní projekt Skupiny ČEZ bude významných přispěvatelem do této studie.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz