fbpx

ČEZ Distribuce zastavuje připojování fotovoltaických a větrných elektráren0

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČEZ Distribuce, a.s. obdržela výzvu společnosti ČEPS, a.s. k zastavení udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových výroben – fotovoltaických a větrných elektráren (FVE a VTE). Vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. rozhodlo s okamžitou platností vyhovět výzvě společnosti ČEPS, a.s.

Jako hlavní důvod společnost ČEPS, a.s. uvádí překročení bezpečného limitu výkonu připojených a již odsouhlasených výroben elektrické energie do elektrizační soustavy České republiky. Připojování dalších výroben elektrické energie a vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení, ohrozí bezpečný a spolehlivý provoz celé elektrizační soustavy.

Reklama

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se dlouhodobě potýká s velkým zájmem investorů o připojení zejména fotovoltaických elektráren na svém licencovaném území. Výše požadovaných výkonů ohrožuje bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy, a proto vedení společnosti po provedené analýze stavu připojování FVE a VTE v distribuční soustavě ČEZ Distribuce a.s., rozhodlo s okamžitou platností vyhovět požadavku společnosti ČEPS, a.s.

Toto rozhodnutí je podpořeno i skutečností, že již od r. 2008 jsme postupně museli na severní Moravě, v severních a východních Čechách omezovat vydávání kladných stanovisek k připojení těchto výroben.

Pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojení dalších FVE a VTE bude uplatněno pro všechny požadované výkony.

Dosud vydaná rozhodnutí o připojení jsou samozřejmě platná.

V dané záležitosti doporučujeme sledovat naše internetové stránky www.cezdistribuce.cz a internetové stránky provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s. www.ceps.cz, na nichž budou oznámeny případné změny obecných podmínek připojování výrobních zdrojů do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., respektive přenosové soustavy.

Autor: Redakce Nazeleno.cz