fbpx

ČEZ a PEUGEOT: Dohoda o spolupráci v oblasti elektromobility0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Skupina ČEZ a společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA dnes podepsaly dohodu o realizaci pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v ČR. Jedná se o první projekt tohoto typu u nás a současně o první smlouvou o pronájmu elektromobilů Peugeot i0n s energetickou společností ve střední a východní Evropě v rámci značky Peugeot.

Cílem partnerství je vzájemná spolupráce na propagaci elektromobilů, získávání praktických zkušeností z jejich každodenního provozu a podpora dalšího rozvoje elektromobility. Peugeot poskytne formou pronájmu do projektu deset vozů typu iOn v roce 2011 a dalších 55 vozů v roce 2012, ČEZ se zavazuje vybudovat více než 150 dobíjecích stanic.

Reklama

ČEZ obdrží 65 elektromobilů Peugeot i0n

Yann Carnoy, generální ředitel společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA, a Alan Svoboda, obchodní ředitel Skupiny ČEZ, podepsali 7. prosince 2010 v Praze smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje elektromobility v ČR. Své podpisy na smlouvu připojili Ayoul Grouvel, ředitel divize elektrických vozů skupiny PSA Peugeot Citroën, a Jiří Feist, ředitel pro rozvoj společnosti ČEZ.

PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA dodá v rámci pilotního projektu Skupině ČEZ celkem 65 elektromobilů Peugeot i0n. Vozy budou poskytnuty formou tříletého pronájmu. Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA se tak stala jedním z prvních zastoupení značky na světě, kterému se podařilo uzavřít kontrakt na pronájem elektrických vozů.

Projekt chce dostat elektromobily blíž k lidem

Značka Peugeot je v České republice, stejně jako ve světě, známá svým aktivním přístupem k snížení dopadu automobilismu na životní prostředí. Je však známá také jako průkopník revolučních technologií přinášejících inovativní řešení. Elektromobil Peugeot i0n, jenž zahajuje éru novodobých elektrických vozů v ČR, je nedílnou součástí strategie značky Peugeot a přispěje k dalšímu zvýšení povědomí o značce.

Jsme velice rádi, že se nám podařilo uzavřít tuto pro nás velice významnou smlouvu, která je tím významnější, že je prvním kontraktem na pronájem elektrických vozů energetické společnosti ve střední a východní Evropě. Věříme, že tato dohoda bude významným přínosem společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA i Skupiny ČEZ k rozvoji elektromobility v ČR. Tato smlouva, kladoucí důraz na ekologii, technologie a nové obchodní metody, nepochybně posílí věhlas značky Peugeot v ČR,“ sdělil Yann Carnoy.

Podpis kontraktu s automobilkou Peugeot je důležitý i pro nás. Chceme-li, aby elektromobilita byla vnímána jako reálná alternativa spalovacím motorům, musíme umět dostat elektromobily blíž lidem. Proto vznikl tento pilotní projekt,“ vysvětlil Alan Svoboda.

Cíle pilotního projektu

Jedním z cílů tohoto, v České republice ojedinělého projektu, je získání dat potřebných k rozvoji elektromobility nejen u nás, ale i v ostatních evropských státech. Oba partneři se proto ve smlouvě zavázali k vzájemnému poskytováním informací a zkušeností. Ty budou následně použity k analýze chování a potřeb zákazníků, k ověření předpokladů rozvoje elektromobility, ekonomického modelu pronájmu elektromobilů apod.

Získaná data pomohou značce Peugeot připravit se na roli klíčového hráče na novodobém trhu elektrických vozů, jejíž dosažení je jedním z cílů této značky. Pro ČEZ je projekt zdrojem důležitých informací při rozhodování o dalších krocích v oblasti elektromobility a významným posunem v oblasti iniciativy s názvem FUTUR/E/MOTION neboli Energie zítřka.

Využití elektromobilů

ČEZ chce využít elektromobily pro vlastní potřebu a kromě toho je poskytne formou pronájmu i svým partnerům. Dva vozy budou také testovány ve Vrchlabí, jež se stalo prvním energeticky chytrým regionem v ČR. Zde se vyzkouší, jak elektromobilita funguje v systému tzv. chytrých sítí (z anglického Smart Grids), které jsou součástí programu FUTUR/E/MOTION.

Věřím, že potenciál využití elektromobilů je už dnes poměrně široký. V řadě případů není omezený dojezd problémem a v dnešní době by elektromobily nalezly zajímavé uplatnění,“ říká Tomáš Chmelík, manažer Útvaru čistých technologií Skupiny ČEZ, a dodává: „Jízda s i0nem je velmi příjemná a myslím, že řada zákazníků zjistí, že je to vlastně zábava.“

Ekologické hledisko

Přechod na elektřinu je pro osobní dopravu velkou příležitostí, jak snížit emise CO2, zpříjemnit životní podmínky obyvatelům měst a přitom snížit závislost na dovozech ropy. V procesu přechodu na elektrické vozy představuje nyní Peugeot i0n první krok. Je prvním elektromobilem nové generace, který budou v letech 2011 a 2012 následovat i další modely značky Peugeot vybavené elektrickou a hybridní technologií.

Rozvoj elektromobility je závislý na kapacitě a ceně. Investováním do rozvoje baterií a rozšiřováním počtu elektromobilů na trhu dojde k poklesu ceny elektromobilů a stanou se tak dostupnějšími. Podmínkou ekologického přínosu elektromobilů je jejich využití v masovém měřítku.

Dobíjecí stanice

Elektromobily se mohou masově používat jen pokud je k dispozici dostatečně hustá a dobře fungující síť dobíjecích míst. I v této oblasti je vzájemná spolupráce energetiky a automobilky velmi důležitá. „Podmínkou pro rozvoj trhu elektrických vozů je rozšiřování počtu dobíjecích stanic v návaznosti na zavádění elektromobilů do provozu. ČEZ se stane jednou z prvních společností v Evropě, která bude mít ve svém vozovém parku elektrické vozy nové generace. Elektromobilita v České republice se velmi brzy stane realitou,“ prohlásil Ayoul Grouvel, ředitel divize elektrických vozů PSA Peugeot Citroën.

Skupina ČEZ se podepsáním smlouvy se společností Peugeot ČR mimo jiné zavazuje k tomu, že do roku 2012 vybuduje více než 150 dobíjecích stanic. Výstavba infrastruktury musí odrážet uživatelský okruh elektromobilů a území, kde se budou vozidla pohybovat. Skupina ČEZ se chce zaměřit především na výstavbu stanic, které budou veřejně přístupné, nebo kde lidé tráví delší čas. Mohou to být například obchodní a zábavní centra, veřejná parkoviště a další místa. Získané zkušenosti budou důležité pro další rozhodování o umístění nových dobíjecích stanic. V této souvislosti již nyní ČEZ jedná s řadou partnerů, v jejichž lokalitách by měly být stanice v následujících měsících budovány.

Autor: Redakce Nazeleno.cz