fbpx

ČEZ a JAVYS postaví novou jadernou elektrárnu na Slovensku0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 29. května 2009 – Zástupci energetických společností JAVYS a ČEZ dnes při příležitosti 4. zasedání Evropského jaderného fóra podepsali akcionářskou smlouvu, která umožní  založení společného podniku na výstavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku.

„Historické vazby, které mají slovenská a  česká energetika a jaderný průmysl obou zemí vůbec, jsou jistě jedny z nejužších v celé Evropě. Dnešním dnem tyto vazby dále posílíme novým projektem výstavby jaderné elektrárny, která navíc významně přispěje k posílení energetické nezávislosti Slovenska a významně zmírní deficit výrobních kapacit elektřiny na Slovensku,“ řekl Ján Valko, předseda představenstva a generální ředitel JAVYS.

Reklama

 „Je pro nás ctí být partnerem, kterého si slovenská vláda vybrala k výstavbě jaderného zdroje na Slovensku. Dnešní podpis akcionářské smlouvy zahajuje další z projektů, kterým se na Slovensku můžeme více angažovat v energetickém sektoru. Jaderná energetika je navíc  zdrojem vysoce ekologickým i ekonomickým, obě země dlouhodobě jadernou energetiku využívají a disponují špičkovými odborníky na tuto oblast,  toto partnerství tak přinese synergie pro obě strany,“ dodal Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Ve společném podniku bude mít JAVYS 51% podíl, Skupina ČEZ bude vlastnit 49 %.  Manažerská kontrola společnosti bude fungovat na principu rovnosti obou partnerů, který se promítá do všech orgánů společnosti, předseda představenstva bude však volen mezi zástupci JAVYS.

Harmonogram projektu bude stanoven po dokončení studie proveditelnosti v roce 2010.Účelem studie proveditelnosti je prozkoumání podmínek lokality, ohodnocení vhodnosti jednotlivých dostupných technologií pro danou lokalitu, popis organizace projektu či obchodní zajištění, financování a ekonomické hodnocení projektu.

 Při definování technických parametrů projektu se bude dbát na možnost využití synergií v co největší možné míře. Z toho důvodu celý projekt vychází z těchto základních technických předpokladů: v projektu bude využit tlakovodní reaktor splňující požadavky slovenské legislativy, licencovatelný v zemích EU.

 Jaderná energetika v ČR i na Slovensku byla budována na základě jednotného jaderného programu v tehdejším Československu, od té doby se datuje úzká nepřerušená spolupráce mezi jadernými experty obou zemí, která se zúročí v připravovaném projektu výstavby jaderné elektrárny.  V rámci tehdejšího československého jaderného programu byly postaveny jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích (SR) a Dukovanech (ČR) a zároveň se zahájily výstavby elektráren v Temelíně (ČR)  a Mochovcích (SR). Dva bloky v lokalitě Temelín (ČR) dostavěl ČEZ po roce 2000, Slovenské elektrárne spustily 2 bloky v lokalitě Mochovce (SR) na konci 90. let,  loni bylo rozhodnuto o dostavbě 3. a 4. bloku.

Kdo je společnost JAVYS?

JAVYS vykonává aktivity tzv. zadní části jaderné energetiky. Realizuje ukončování provozu jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích a přípravu její likvidace, vyřazuje první československou JE – A1, skladuje, upravuje, zpracovává a ukládá radioaktivní odpady, přepravuje radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo, které také skladuje. Dnešní podpis smlouvy dokladuje účast JAVYS-u na energetických projektech v soulade  se „Strategií energetické bezpečnosti Slovenska“.

Autor: Redakce Nazeleno.cz