fbpx

Český pohled na udržitelnou architekturu představila soutěž ThinkArch0

V kategorii architektů do 40 let uspěl projekt rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu

Jak si čeští a slovenští studenti a mladí architekti představují „udržitelnou architekturu“? Soutěž ThinkArch nabídla unikátní prostor pro přehlídku nápadů, které respektují životní prostředí a efektivněji využívají materiály i energie.

Často vám v páteční rubrice ukazujeme zajímavé projekty udržitelné architektury, které pocházejí z různých koutů světa. Neznamená to ale, že Česká republika by své zástupce v této kategorii postrádala. Přesvědčit nás o tom může třeba architektonická soutěž ThinkArch 2012, jejíž vítěze známe od letošního ledna. Návrhy a realizace z oblasti udržitelného rozvoje v jednokolové soutěžní přehlídce prezentovali studenti vysokých škol a architekti do 40 let.

„Cílem soutěže bylo také nastolit diskuzi o tom, co vše je možné pod termínem udržitelnost v architektuře spatřovat.“

Reklama

A jaké návrhy mohly v soutěži uspět? Především ty, které podle vyhlašovatele soutěže – Centra české architektury – nepostrádají prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energií a zároveň kladou také důraz na zvýšení kvality prostředí. Nechybí tedy návrhy využívající obnovitelné zdroje energie či obnovitelné přírodní materiály, naplňují zásady energeticky úsporného stavění, využívají odpad nebo využívají recyklované materiály, lépe využívají lokální zdroje či minimalizují dopad na životní prostředí. Snahou vypisovatele bylo dát šanci všem projektům souvisejícím s udržitelností v co nejširším smyslu slova a zároveň s tím otevřít diskuzi o tom, co vše může termín udržitelnost v architektuře označovat.

Porota pak hodnotila nejen přínos pro životní prostředí, ale i architektonickou kvalitu návrhu a jeho invenci. A které projekty odborníky nejvíce zaujaly? Předkládáme vám vítězné návrhy.

V kategorii architektů do 40 let uspěl projekt rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu

Autoři Vladimír Balda, Jiří Janďourek zabodovali v kategorii architektů do 40 let se svým projektem rekonstrukce veřejného prostoru. Frýdlantské náměstí podle jejich návrhu dýchá svobodou, protože autoři vsadili na nezastavěný nečleněný prostor využitelný pro nesčetné aktivity. Různé typy prostorů jsou v rámci náměstí rozčleněny pomoci dvou druhů kamene a jiných způsobů kladení dlažby. Dominantou náměstí je i po rekonstrukci původní socha Albrechta z Valdštejna vedle nové kašny, které tvoří nedílnou osvětlenou kompozici rozdělující náměstí opticky na dvě poloviny. Náměstí získalo rovněž nové osvětlení a městský mobiliář v podobě laviček, košů, informačních tabulí či stojanů na kola. Výsledek působí svěžím a vzdušným dojmem.


Náměstí ve Frýdlantu po rekonstrukci v letech 2009 až 2011. Foto: thinkarch.cz

Autor: Marie Leschingerová