fbpx

Partneři sekce

Český a slovenský trh s elektřinou: Rok po propojení0

Český a slovenský trh s elektřinou jsou už rok propojené. Jak funguje tzv. market coupling? Proč došlo k propojení českého a slovenského trhu s elektřinou? Kam se trh s elektřinou posunul a jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Myšlenka propojit český a slovenský trh s elektřinou (tzv. market coupling), se zrodila na setkání ministra hospodářství SR Ľubomíra Jahnátka a ministra průmyslu ČR Martina Římana v roce 2008. Diskutovali, co se stane s trhem s elektřinou poté, až se odstaví jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích. V návaznosti na to se podepsala společná deklarace, která vytvořila základ pro propojení trhů.

„Kritická doba pro česko-slovenský trh s elektřinou je každý den od 11:15 do 11:45 dopoledne.“

Reklama

Roční existenci propojení českého a slovenského trhu s elektřinou hodnotila Jarmila Červeňanská ze Slovenské elektrizační přenosové soustavy (obdoba českého provozovatele přenosové soustavy ČEPS) v první den konference Energofórum 2010 ve Vyhniach. Spojení českého a slovenského trhu výrazně zvýšilo likviditu slovenská trhu s elektřinou.

Energetika na Nazeleno

   – Vodní elektrárny: Jak jsme na tom?

   – Malé jaderné reaktory: Spasí nás?

   – Biomasa: Kolik vyrábíme elektřiny?

   – Éra uhlí končí, nahradí jej jádro

Klíčovým datem je 3. únor 2009, kdy jednal projektový výbor. Tvořili jej zástupci ČEPS, SEPS, OTE, MH SR, a společností INDRA, EuroEnergy a Sféra, informovala Jarmila Červeňanská ze Slovenské elektrizační přenosové soustavy (SEPS).

Kritická doba: 11:15 – 11:45

Kritická doba pro česko-slovenský trh s elektřinou je každý den od 11:15 do 11:45 dopoledne. Obchodníci mají v tuto dobu prostor obchodovat s komoditou. Co se v dané půlhodině nezobchoduje, s tím jdou obchodníci na jiné trhy.

Největší výhodou market coupling bylo výrazné zvýšení míry likvidity na trhu s elektřinou, konstatovala Červeňanská. Primárním koordinátorem česko-slovenském trhu jsou střídavě ČEPS a SEPS, každý po dobu 3 měsíců. Nejbližší rotace se uskuteční na konci listopadu 2010.

Společnosti mají zájem obchodovat na česko-slovenském trhu s elektřinou
Společnosti mají zájem obchodovat na česko-slovenském trhu s elektřinou

V první den, 1. září 2009 se zúčastnilo česko-slovenského obchodu s elektřinou 50 účastníků, kteří uzavřeli 77 platných objednávek. Pro srovnání, 1. září 2010 se na obchodování zúčastnilo 101 účastníků, kteří uzavřeli 106 platných objednávek.

Rozpojování trhu s elektřinou

Trh se rozpojil poprvé hned v první den – požadavků bylo více než kapacity. Červeňanská prohlásila, že při spouštění market coupling se taková situace nepředpokládala; jinými slovy, zájem obchodníků předčil očekávání. Další rozpojení proběhlo 4. září 2009. Obchodníci však své požadavky uplatnili přes tzv. „Intraday“. V obchodování na česko-slovenském profilu tak nevznikla krizová situace a obchodníci zrealizovali své obchodní záměry.

Trh s elektřinou a podmínky obchodu

Pokud se chce obchodník s elektřinou stát účastníkem na česko-slovenském denním trhu s elektřinou, musí:

  • Uzavřít smlouvu se SEPS,
  • Uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek se SEPS, po 1. lednu 2011 s OKTE,
  • Složit finanční záruku (na Slovensku se skládají 2 jistoty, v ČR pouze 1 jistota).

Organizátor krátkodobého trhu s elektřinou

Organizátorem krátkodobého trhu s elektřinou bude od 1. ledna 2011 společnost OKTE, a.s. – Dceřiná společnost SEPS. Firma byla zapsána do Obchodního rejstříku ČR v létě tohoto roku. Ze zákona její vyplývají dva úkoly

  • Organizovat krátkodobý denní trh s elektřinou,
  • Zúčtovávat odchylky.

V budoucnu se v rámci OKTE plánuje vybudování centra pro archivaci dat.

Maďarsko vyjádřilo zájem zapojit se do česko-slovenského trhu s elektřinou
Maďarsko vyjádřilo zájem zapojit se do česko-slovenského trhu s elektřinou

Změny na trhu s elektřinou od 1. ledna 2011

Pokud jde o finanční jistotu členů denního trhu, k 1. lednu 2011 se jistoty překlopí z účtů SEPS na účty OKTE. Existující bankovní garance bude v případě SEPS platit do konce ledna 2011. V současnosti se připravují smlouvy mezi SEPS a OKTE, které tyto přechody zajistí. Od roku 2011 budou možné i čisté platby mezi účastníkem trhu a SEPS.

Český a slovenský regulátor respektuje také budoucí zavedení záporných cen. Považují to za něco, co si žádá trh, vysvětlila Červeňanská. Zavedení záporných cen však nepřijde dříve, než ve druhém čtvrtletí 2011. Mezitím bude třeba připravit nejen příslušnou legislativu, ale i informační systémy.

Rozšíření česko-slovenského trhu s elektřinou o Maďarsko

Maďarská strana vyjádřila zájem o připojení se k česko-slovenskému trhu s elektřinou. Zatím v neformální rovině. Likvidita trhu by se tím zvýšila. Již dnes platí, že slovenský trh s elektřinou je tím likvidnější, čím se ceny více přibližují k cenám na maďarském profilu.

Prezentace Jarmily Červeňanskej (SEPS) zazněla 14. října 2010 na odborné konferenci Energofórum 2010 ve Vyhniach.

Článek vyšel na www.energia.sk.

Autor: Redakce Nazeleno.cz