fbpx

Česká republika podporuje projekt Zelené plíce světa0

Ministr životního prostředí Ladislav Miko převzal záštitu nad projektem záchrany a obnovy deštného pralesa v Demokratické Republice Kongo (DR Kongo) neziskové organizace World Green Lungs (Zelené plíce světa). Projekt představí organizátoři v Praze ve čtvrtek 19. listopadu na workshopu s názvem Ekonomika služeb ekosystémů a biodiverzity na příkladu Konga spojený s výstavou afrického umění a folklórním programem.

World Green Lungs pomáhá obnovovat deštný prales

World Green Lungs vznikla jako humanitární nezisková organizace s cílem záchrany konkrétní plochy deštného pralesa v provincii Maniema v DR Kongo. Záměrem organizace je bojovat proti klimatickým změnám prostřednictvím obnovy deštného pralesa, přispět k záchraně tropických pralesů v DR Kongo a zároveň pomoci místním obyvatelům zavést udržitelné zemědělství a lesnictví. Aktivity organizace World’s Green Lungs jsou podporovány také vládou DR Kongo.

Reklama

Každý člověk se určitým dílem podílí na produkci oxidu uhličitého do ovzduší a tím přispívá ke skleníkovému efektu a klimatickým změnám. Tropický deštný prales je jedním z největších přirozených úložišť CO2. Jednou z možností, jak si „zamést“ svou uhlíkovu stopu je podpořit iniciativu organizace World Green Lungs „Adopce pralesa“ a adoptovat si svůj strom či větší část pralesa v oblasti Maniema. Získané prostředky budou použity na znovuzalesnění již vykácených oblastí, zlepšení životních a sociálních podmínek místních obyvatel a na podporu udržitelného rozvoje krajiny směrem k produkci potravin a kyslíku.

Pro první etapu projektu má organizace World’s Green Lungs k dispozici 17 700 km2 tropických pralesů ve středu DR Kongo v provincii Maniema. Pro další etapu je v sousedních oblastech k převedení pod správu organizace již nyní připraveno dalších 16 000 km2.

Zalesňování pomocí World Green Lungs

Kromě Adopce pralesa je v současné době realizován organizací „World´s Green Lungs“ také projekt Agroforestry. Jedná se o znovuzalesnění rozsáhlé (5 000 km2) dříve vykácené plochy se sledováním vlivu na ekosystém. Jedním z výstupů projektu bude studie o vlivu obnovy lesa na změnu klimatických podmínek v místní krajině, přilehlých oblastech i na změnu kontinentálního klimatu, která bude měřit a verifikovat globální společenský přínos těchto změn pomocí aplikace metodiky oceňování ekosystémových služeb.

Pro projekt vznikne v provincii Maniema energeticky nezávislé výzkumné centrum pro znovuzalesnění krajiny, zřízen systém lesních školek a pokusných ploch pro pěstování vhodné sadby k obnově lesa. Budou vyzkoušeny vhodné technologie, stroje a zařízení pro specifické místní podmínky obnovy a pěstování lesa. Budou využívány obnovitelné zdroje energie – malé vodní a solární elektrárny. Pro zaměstnance centra i místní obyvatele, kterých je 138 000, bude zajištěno odborné vzdělávání a zdravotní péče.

Autor: Redakce Nazeleno.cz